Információ

1.4: A kurzus tanítása - biológia

1.4: A kurzus tanítása - biológia


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Ezt a kurzust úgy alakítottuk ki, hogy több intézmény különböző oktatóinak igényeit is kielégítse. Mint ilyen, több modul van, mint amennyit egyetlen félévben meg lehet tanítani.

Két fő javaslatunk van a kurzus oktatásához. Az egyik módszer széles körű lefedettséggel rendelkezik, míg a másik inkább az emberi testre összpontosít, mélyrehatóan az egyes testrendszerekre. Felhívjuk figyelmét, hogy igen NEM javasoljuk, hogy mind a 26 modult egyetlen félévben tanítsák.

Széles megközelítés

Ez az első módszer széles körű lefedettséggel bír, az élet hatókörét és sokszínűségét tárgyalja. Az alábbiakban felsoroljuk az ebbe a megközelítésbe beillesztendő modulokat.

 • 1. modul: Bevezetés a biológiába
 • 2. modul: Vírusok
 • 3. modul: Élettörténet
 • 4. modul: Prokarióták
 • 5. modul: Protisták
 • 6. modul: Gombák
 • 7. modul: Növények sokfélesége
 • 8. modul: Az üzem szerkezete és funkciója
 • 9. modul: Növényszaporodás
 • 10. modul: Az állatok sokfélesége
 • 11. modul: Gerinctelenek
 • 12. modul: Gerincesek
 • 13. modul: A testrendszerek áttekintése
 • 25. modul: Az élőlények ökológiája
 • 26. modul: Ökológia és környezet

Választható: A 14–24. modulok közül egy vagy két választott testrendszerre is mélyebben összpontosíthat.

Emberközpontú megközelítés

Ez a második módszer világosan tárgyalja az élet sokszínűségét, de nagyrészt az emberi testre összpontosít. Ebben a módszerben az emberi test rendszereire összpontosítunk. Az alábbiakban felsoroljuk az ebbe a megközelítésbe beillesztendő modulokat.

 • 1. modul: Bevezetés a biológiába
 • 3. modul: Élettörténet
 • 7. modul: Növények sokfélesége
 • 10. modul: Az állatok sokfélesége
 • 14. modul: Idegrendszer
 • 15. modul: Endokrin rendszer
 • 16. modul: Reproduktív rendszer
 • 17. modul: Érzékszervi rendszerek
 • 18. modul: Keringési rendszer
 • 19. modul: Légzőrendszer
 • 20. modul: Immunrendszer
 • 21. modul: Emésztőrendszer
 • 22. modul: Kiválasztó rendszer
 • 23. modul: Izom-csontrendszer
 • 24. modul: Integrált rendszer
 • 25. modul: Az élőlények ökológiája
 • 26. modul: Ökológia és környezet

MŰVÉSZETI ÉS TUDOMÁNYOS Főiskola BIOLÓGIA

BIOL 100 Bevezető biológia (5) NW
Fejleszti a természettudományos tudatosságot azáltal, hogy tanulmányozza a biológiai alapelveket és azok alkalmazását az emberek és a társadalom problémáira speciális témák vagy témák összefüggésében, amelyek negyedévenként változóak. Csak nem természettudományos szakokra.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 100

BIOL 103 Szex, halál és evolúció (2) NW Jon Herron
Az evolúció az összes élettudomány fogalmi alapja. Az elméleti és empirikus evolúciós biológia áttekintése olyan példákon keresztül, amelyek a szexhez és/vagy a halálhoz tartoznak. Nem szakosoknak készült.
Tekintse meg a kurzus részleteit a MyPlanben: BIOL 103

BIOL 105 Kábítószer-dilemmák: A kannabinoidok és opioidok biológiája (2) NW
Két biológiáját fedi le: a heroinnal kapcsolatos drogcsoportot és a kannabiszhoz kapcsolódó drogcsoportot. Tanulmányozza ezeknek a gyógyszereknek a biológiáját, hogy előrejelzéseket készítsen az emberi reakciókról és hatásokról. A drogbiológiával kölcsönhatásba lépő társadalmi és jogi tényezőket vizsgálja.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 105

BIOL 106 Bevezető Biológiai Szeminárium (1/3, max. 6) ÉNy
A biológia aktuális témáira összpontosít. A témák negyedévről negyedévre változnak. Úgy tervezték, hogy javítsa a BIOL 180/BIOL 200/BIOL 220 vizsgát és a biológia tudományok valamelyikén végzett hallgatók tanulási készségeit.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 106

BIOL 107 Vakcinák biológiája (3) NW
Vakcinák és egyéb immunterápiák, biológiai kölcsönhatások immunrendszerünkkel, társadalmi hatások. Miért alkalmaznak bizonyos immunizálási ütemterveket csecsemőknél, és hogyan távolítja el immunrendszerünk a kórokozókat és a rákos megbetegedéseket. Ajánlott: W.
Tekintse meg a kurzus részleteit a MyPlanben: BIOL 107

BIOL 108 Evolúció és emberi viselkedés (5) I&S/NW
Bevezetés a természetes szelekció általi evolúcióba, megvizsgálva, milyen fényt vethet az emberi biológiára és viselkedésre olyan területeken, mint a nemi különbségek természete, a szexuális konfliktusok, valamint a szülők és gyermekek közötti konfliktusok. Ajánlott: BIO A 100-zal közösen.
Tekintse meg a kurzus részleteit a MyPlanben: BIOL 108

BIOL 110 Gólyafelfedezési szeminárium biológiából (5) NW
Bevezeti a pályakezdőt a kutatás alapjaiba és a biológia tanulmányozása során használt tudományos kérdezőkészségekbe.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 110

BIOL 114 Asztrobiológia: Élet az univerzumban (5) NW David C. Catling, Roger Buick, Victoria S Meadows, Woodruff T Sullivan
Bevezetés az asztrobiológia új tudományába, a földi élet eredetének és fejlődésének tanulmányozása, valamint a mikrobiális és intelligens élet keresése a világegyetem más részein. Nem természettudományos, bölcsészettudományi szakok számára készült. Ajánlott: ASTBIO 115/ASTR 115/ESS 115/OCEAN 115-tel közösen.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 114

BIOL 118 Survey of Physiology (5) NW
Humán fiziológia, nem szakos és egészségtudományi hallgatók számára. Ajánlott: AWSpS.
Tekintse meg a kurzus részleteit a MyPlanben: BIOL 118

BIOL 119 Elemi Élettani Laboratórium (1) ÉNy
Előfeltétel: BIOL 118, amely egyidejűleg is szedhető. Ajánlott: AWSpS.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 119

BIOL 120 Aktuális viták a biológiában (2-5, max. 6) NW
A biológia egy aktuális, vitatott témáját kutatja, hangsúlyozva a nagyközönség számára szükséges információkat ahhoz, hogy megalapozott személyes, politikai és etikai döntéseket hozhasson ezzel a témával kapcsolatban.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 120

BIOL 130 Bevezetés az idegtudományba (4) NW Horacio O. De La Iglesia, Bingni W Brunton, William J Moody
Széles körű bevezetést nyújt az emberek és más állatok agyműködésének tanulmányozásába. Hangsúlyozza, hogy az agyban lévő áramkörök hogyan dolgozzák fel az érzékszervi információkat és generálnak összetett mozgásokat. Nincs jóváírás, ha az NBIO 301, NBIO 302 vagy BIOL 461 már felvett. Ajánlott: Sp.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 130

BIOL 161 Advanced Placement (AP) általános biológiában 1 (5-) NW
A kurzus díja az Advanced Placement (AP) pontszáma alapján történik. További információért keresse fel a Felvételi vizsgák kreditért webhelyét. Csak hitel/hitel nélküli.
Tekintse meg a kurzus részleteit a MyPlanben: BIOL 161

BIOL 162 Advanced Placement (AP) általános biológiában 2 (-5) NW
A kurzus díja az Advanced Placement (AP) pontszáma alapján történik. További információért keresse fel a Felvételi vizsgák kreditért webhelyét. Csak hitel/hitel nélküli.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 162

BIOL 180 Bevezető Biológia (5) NW
Mendeli genetika, evolúció, életformák biológiai sokfélesége, ökológia és természetvédelmi biológia. Nyitott minden biológia iránt érdeklődő diák számára, függetlenül attól, hogy a biológia tudományokat kívánja tanulni, vagy előkészületi programokra iratkozik be, vagy teljesíti a természeti világ követelményeit. Első fogás egy háromnegyedes sorozatban (BIOL 180, BIOL 200, BIOL 220). Ajánlott: AWSpS.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 180

BIOL 200 Bevezető Biológia (5) NW
Azoknak a hallgatóknak, akik a biológia tudományok emelt szintű kurzusait kívánják felvenni, vagy szakmai előkészületi programokba kívánnak beiratkozni. Anyagcsere és energetika, biomolekulák szerkezete és működése, sejtszerkezet és működés, állatfejlődés. Második fogás egy háromnegyedes sorozatban (BIOL 180, BIOL 200, BIOL 220). Előfeltétel: minimum 1,7-es osztályzat BIOL 180, B BIO 180, T BIOL 120 vagy TESC 120 vagy CHEM 143, CHEM 145, CHEM 223, CHEM 237 vagy OCEAN 295, vagy egyidejűleg a CHEM12, CHEM12 vagy CHEM 12 153, vagy CHEM 155. Ajánlott: AWSpS.
Tekintse meg a kurzus részleteit a MyPlanben: BIOL 200

BIOL 220 Bevezető Biológia (5) NW
Azoknak a hallgatóknak, akik a biológia tudományok felsőfokú kurzusait kívánják felvenni, vagy szakmai előkészületi programokba kívánnak beiratkozni. Állatélettan, növényfejlődés és élettan. Zárótanfolyam egy háromnegyedes sorozatban (BIOL 180, BIOL 200, BIOL 220). Előfeltétel: minimum 2.0 BIOL 200, B BIO 200 vagy T BIOL 130 osztályzat. Ajánlott: AWSpS.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 220

BIOL 240 Intenzív Bevezető Biológia: Hangsúly az emberi egészségre (15) NW J. Doherty, S. Freeman, A. Schivell
Átfogó bevezetés a biológiába a biológia, az emberi egészség, a társadalom és a nagyobb ökoszisztéma közötti kölcsönhatások szemszögéből. Tartalmazza a mendeli genetikát, az evolúciót, az életformák biológiai sokféleségét, az ökológiát, a természetvédelmi biológiát, az anyagcserét és az energetikát, a biomolekulák szerkezetét és működését, a sejtszerkezetet és -funkciókat, az állatélettanokat és a növényélettanokat. Ajánlott: S.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 240

BIOL 250 Tengerbiológia (3/5) I&S/NW
Tengerbiológia előadás-laboratóriumi kurzus a tengeri környezet fizikai, biológiai és társadalmi vonatkozásaira összpontosítva. A témák közé tartozik az oceanográfia, az ökológia, az élettan, a viselkedés, a természetvédelem, a halászat, a feltárás és az aktivizmus. Hétvégi kirándulás. Kitüntetések szekció kutatási projektje. Ajánlat: FISH 250/OCEAN 250 AS-el közösen.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 250

BIOL 270 Data Reasoning in a Digital World (4) I&S Jevin West, Carl T Bergstrom
Világunk tele van téves információkkal. Ez a kurzus az adatok kvantitatív, statisztikai és számítási elemzésén alapuló hamis állítások és következtetések feltárásáról, boncolgatásáról és nyilvános cáfolatáról szól. Félretájékoztatás okozati tévedések észlelése statisztikai csapdák adatvizualizáció big data tudományos állítások értelmezése álhírek és közösségi média cáfolat technikák. Előzetes matematikai/statisztikai háttér nem szükséges. Ajánlott: A.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 270

BIOL 280 Az élet története (4) ÉNy P. WARD
Követi az élet történetét az első kialakulásától kezdve, beleértve az élet eredetét és az élet diverzifikációját az egysejtektől a többsejtűségig. Fosszíliákat és DNS-bizonyítékokat vizsgál az események sorozatának és az élet evolúciós történetének megértése alapján.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 280

BIOL 293 Tanulmány külföldön – Biológia (1-10, max. 10) ÉNy
Az UW Study Abroad program résztvevői számára. A konkrét tartalom változó, és egyedileg kell értékelni. A hitel nem vonatkozik a főbb követelményekre jóváhagyás nélkül.
Tekintse meg a kurzus részleteit a MyPlanben: BIOL 293

BIOL 302 Laboratóriumi technikák a sejt- és molekuláris biológiában (4) NW T. Imaizumi, L. Martin-Morris
Különféle sejt- és molekuláris laboratóriumi technikák, például PCR, klónozás, gélelektroforézis és bakteriális transzformáció felhasználását kutatja gyakorlati kísérleteken keresztül. A tanulók portfóliót készítenek a tanult technikákból. Előfeltétel: vagy BIOL 355, vagy legalább 2,5-ös osztályzat akár BIOL 200, BIOL 240, B BIO 200 vagy T BIOL 130 osztályban.
Tekintse meg a kurzus részleteit a MyPlanben: BIOL 302

BIOL 305 Tudományos kommunikáció: Videós történetmesélés a biológiában (3) NW/VLPA P. Boersma
A tanulók rövidfilmet készítenek egy biológiai történetről, koncepcióról vagy elméletről. Tartalmazza a történet kidolgozását, a felvételek elkészítését, hogy lenyűgöző megtekintést, szerkesztést és egy rövid videó elkészítését. Előfeltétel: vagy BIOL 180, BIOL 240, B BIO 180 vagy T BIOL 120. Ajánlott: Sp.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 305

BIOL 310 Survey of Human Anatomy (5) NW C. Önmaga
Lefedi az emberi test főbb rendszereit (beépülő, csont-izomrendszeri, nyirokrendszeri, légzőrendszeri, emésztőrendszeri, idegrendszeri, endokrin, szív- és érrendszeri és reproduktív rendszer), valamint a sejtek és szövetek kölcsönhatásait, amelyek segítik az embert az életben, növekedésben és változásban. Fókuszáljon az anatómiára (nem a fiziológiára), hogy a hallgatók jobban megértsék az emberi test szerkezetét, fejlődését és evolúcióját. Ajánlott: ASp.
Tekintse meg a kurzus részleteit a MyPlanben: BIOL 310

BIOL 311 Halbiológia (3/5) ÉNy
Lefedi a világ halainak morfológiai, fiziológiai, viselkedési és ökológiai sokféleségét, amelynek célja, hogy a vízi tudományok minden területén a haladó kurzusok alapjait adja. A 3 kredites lehetőség nem tartalmazza a laboratóriumot. Ajánlott: FISH 311 W-tal együtt.
Tekintse meg a kurzus részleteit a MyPlanben: BIOL 311

BIOL 313 Civilizációs biológia (5) I&S/NW Ben Wiggins
Feltárja az emberi társadalom felépítéséhez és fenntartásához szükséges alapvető biológiát (történelmileg és egy jövőbeli apokaliptikus esemény után is). A szükséges biológiai eszközök tervezésére és innovációjára összpontosít nyersanyagokból (kenyér, szappan, tartósítószerek, textíliák, só stb.) és a biológiai/kulturális gyakorlatokban (születés, halálozás, orvosi ellátás, konzerválás stb.). Feltétel: BIOL 220.
Tekintse meg a kurzus részleteit a MyPlanben: BIOL 313

BIOL 315 Az éghajlatváltozás biológiai hatásai (3) ÉNy Lauren Buckley, Abby Swann Ő
Lefedi az éghajlatváltozás biológiai hatásait, beleértve a fajok eloszlásának és kölcsönhatásainak változásait, a megváltozott fenológiát és az ökoszisztéma dinamikáját. Megvitatja ezeknek a biológiai hatásoknak a társadalomra gyakorolt ​​következményeit (pl. élelmezésbiztonság, közegészségügy és erőforrás-gazdálkodás). Feltétel: BIOL 180, BIOL 240, B BIO 180 vagy T BIOL 120.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 315

BIOL 331 Tájnövény felismerés (3) ÉNy
A fás szárú tájnövények fontos csoportjainak szántóföldi felismerése, a nemzetségi és családszintű diverzitás hangsúlyozása. A termesztett növények nómenklatúrája. Növényi leíró karakterek láthatóak a terepen szem- és kézlencsével. Szilárdsági és táji alkalmazások. Ajánlott: az ESRM 331 Sp. z oo-val közösen.
Tekintse meg a kurzus részleteit a MyPlanben: BIOL 331

BIOL 340 Genetika és molekuláris ökológia (5) NW
Molekuláris markerek alkalmazása az ökológiában, az evolúcióban és az élő erőforrások kezelésében. Hangsúly az esettanulmányokon alapuló megközelítés erős és gyenge pontjainak megértésére. Feltétel: BIOL 200. Ajánlott: FISH 340 A-val közösen.
Tekintse meg a kurzus részleteit a MyPlanben: BIOL 340

BIOL 350 Élettani alapok (3) NW
Élettani alaptanfolyam biológiai tudományok szakok számára. Az állat- és növényélettan alapelveinek elemzése, különös tekintettel az organizmus folyamatokat közvetítő sejtfolyamatokra. Átjáróként szolgál a felső tagozatos fiziológiai kurzusokhoz. Feltétel: minimum 2.0 BIOL 220, BIOL 240, B BIO 220 vagy T BIOL 140 minősítés. Ajánlott: AWSpS.
Tekintse meg a kurzus részleteit a MyPlanben: BIOL 350

BIOL 354 Alapok az evolúcióban és a rendszertanban (3) NW
Evolúció és szisztematika alaptanfolyam biológiai tudományok szakok számára. Hangsúlyozza az evolúciós változások mintáit, folyamatait és következményeit. Kapuként szolgál 400 szintű kurzusokhoz és szemináriumokhoz az evolúció, populációgenetika, szociobiológia, természetvédelmi biológia, filogenetika és szisztematika témakörében. Feltétel: vagy BIOL 180, BIOL 240, B BIO 180, T BIOL 120 vagy BIO A 201. Ajánlott: ASp.
Tekintse meg a kurzus részleteit a MyPlanben: BIOL 354

BIOL 355 Alapok a molekuláris sejtbiológiában (3) NW
Sejtbiológia alapszak biológiai tudományok szakok számára. Hangsúly a molekuláris megközelítésekre a sejtszerkezet, a funkció és a szabályozás megértéséhez, valamint a kísérleti tervezés és az adatok értelmezésének elemzése. Előfeltétele a haladó 400 szintű sejt-, molekuláris- és fejlődésbiológiai tanfolyamoknak és szemináriumoknak. Feltétel: minimum 2.0 BIOL 200, BIOL 240, B BIO 200, T BIOL 130. Ajánlott: AWSpS.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 355

BIOL 356 Alapok az ökológiában (3) NW
Ökológia alaptanfolyam biológiai tudományok szakok számára. Hangsúlyozza a fajok kölcsönhatásainak megértését a biológiai közösségekben és a közösségek környezettel való kapcsolatát. Előfeltétele a 400 szintű kurzusoknak és szenior szemináriumoknak ökológiából, populációból és természetvédelmi biológiából. Feltétel: vagy BIOL 180, BIOL 240, B BIO 180 vagy T BIOL 120. Ajánlott: AW.
Tekintse meg a kurzus részleteit a MyPlanben: BIOL 356

BIOL 359 Alapok a kvantitatív biológiában (3) NW, QSR
A biológiában használt mennyiségi készségek, különös tekintettel arra, hogy ezeket a készségeket az aktuális biológiai kérdésekben alkalmazzák. A témák közé tartozik az adatelemzés, a valószínűségek, a statisztikák, az algoritmusok és a numerikus szimulációk. Nincs szükség matematikai vagy statisztikai háttérre. Feltétel: BIOL 220 vagy BIOL 240.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 359

BIOL 360 Cellular Anatómia (4) NW Leslie B. Zeman
Sejt- és szöveti struktúrák felismerése növényekben és állatokban a normál fiziológiás és betegségi állapotokkal való összefüggésekkel. Feltétel: a BIOL 220, a BIOL 240, a B BIO 220 vagy a T BIOL 140 minimum 2.0 osztályzata nem vehető kreditre, ha BIOL 403-ban szerzett kreditet.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 360

BIOL 381 Bevezetés az atlétikai edzésbe (alsó végtag) ([1-3]-, max. 3) Jaqulyn Carrell, Jenn Stueckle, Kimberly Harmon, Chelsea Larsen
Az atlétikai edzés témái és alapelvei, gyakorlati órákkal a Husky Athletic Training Room-ban, segítve a 21 Husky egyetemi sportágban. A sportorvosi csapaton belüli atlétikai edző munkájának bemutatja a tanulókat. Az alsó végtagokra összpontosít. Feltétel: BIOL 220. Felajánlott: A.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 381

BIOL 382 Bevezetés az atlétikai edzésbe (felső végtag) (-[1-3]-, max. 3) Jenn Stueckle, Kimberly Harmon, Chelsea Larsen, Jaqulyn Carrell
Az atlétikai edzés témái és alapelvei, gyakorlati órákkal a Husky Athletic Training Room-ban, segítve a 21 Husky egyetemi sportágban. A sportorvosi csapaton belüli atlétikai edző munkájának bemutatja a tanulókat. A felső végtagokra összpontosít. Feltétel: BIOL 381. Felajánlott: W.
Tekintse meg a kurzus részleteit a MyPlanben: BIOL 382

BIOL 383 Bevezetés az atlétikai edzésbe (alap) (-[1-3], max. 3) Kimberly Harmon, Chelsea Larsen, Jenn Stueckle, Jaqulyn Carrell
Az atlétikai edzés témái és alapelvei, gyakorlati órákkal a Husky Athletic Training Room-ban, segítve a 21 Husky egyetemi sportágban. Bemutatja a tanulóknak a sportorvosi csapaton belüli atlétikai edző munkáját. A törzsre és a gerincre összpontosít. Feltétel: BIOL 382. Ajánlott: Sp.
Tekintse meg a kurzus részleteit a MyPlanben: BIOL 383

BIOL 385 Evolúciós orvostudomány és közegészségügy (3) NW
Feltárja az egészség és a betegségek evolúciós okait. Megvizsgálja, hogy a természetes szelekció, valamint emberi, főemlős, emlős és baktérium őseink öröksége hogyan formálta biológiánkat. A témák között szerepel a mentális zavarok, az öregedés, a rák, az étrend, az elhízás, a cukorbetegség, a fertőző betegségek, a rasszizmus és az emberi csoportok közötti egészségügyi különbségek. Feltétel: vagy BIO A 201 vagy BIOL 180. Ajánlott: BIO A 355-tel közösen.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 385

BIOL 394 Gyakorlati Bevezetés a méhészetbe (4-6) ÉNy
Bevezetés a méhbiológiába, a beporzásba és a méhészeti alapelméletbe. A tanulók saját kaptárt készítenek, méhkirálynőt nevelnek, publikálható tudományos dolgozatot készítenek, és megtanulják az alapvető méhészeti technikákat. Csak hitel/hitel nélküli. Ajánlott: S.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 394

BIOL 396 Peer Facilitation – Biológia tanítás (1-4, max. 8) NW
A biológia szakokon kortárs facilitátorként dolgozó egyetemisták számára.A kortárs facilitátorok segítenek a laborokban, az előadásokban és a tanfolyam adminisztrációjában, és közvetlen tantermi tapasztalatot szereznek. Nincs önálló tanítás vagy osztályozás. A lehetőségek negyedévenként és oktatónként változnak. Feltétel: vagy BIOL 350, BIOL 354, BIOL 355 vagy BIOL 356. Csak hitel/hitel nélküli.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 396

BIOL 399 Biológia Gyakornoki Program (2-12, max. 15) ÉNy B. WIGGINS
Koordinált szakmai gyakorlat biológiával kapcsolatos területen. Lehetővé teszi a strukturált, valós biológia munkatapasztalatokat az egyetemen kívül. Minden szakmai gyakorlatot az oktatónak jóvá kell hagynia. Csak hitel/hitel nélküli. Ajánlott: AWSpS.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 399

BIOL 400 Kísérletek a Molekuláris Biológiában (4) NW Alison Crowe Ő.Ő, Mandy Schivell Ő.Ő, Adam Steinbrenner ő.ő
Integrált olvasás, írás és kísérletezés a molekuláris biológiában. Kísérletek tervezése és megvalósítása modern molekuláris biológiai technikákat alkalmazva a biológia aktuális kérdéseinek megoldására. Hangsúlyozza a primer kutatási irodalom olvasását és értékelését. Tartalmazza a különböző tudományos írási stílusok gyakorlását. Feltétel: minimum 2.0 osztályzat a BIOL 355-ben.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 400

BIOL 401 Advanced Cell Biology (3) NW Clemens C Cabernard, Alison Crowe Ő.Ő, Mandy Schivell Ő.Ő
Válogatott témák a molekuláris sejtbiológiából. Nagy hangsúlyt fektetünk a primer kutatási irodalom olvasására és értelmezésére. Intenzív írástanfolyam. Feltétel: BIOL 355.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 401

BIOL 402 Funkcionális genomika (4) NW A. Paredez
A hallgatók elvégzik az új gének kezdeti jellemzését epitópjelöléssel és lokalizációval. A lefedett készségek a következők: oldatok elkészítése, genomiális adatbázis lekérdezések, PCR, elektroforézis, DNS tisztítás, klónozás, transzformáció és immunfluoreszcens mikroszkópia. Feltétel: minimum 2.0 osztályzat a BIOL 355-ben.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 402

BIOL 404 Animal Physiology: Cellular Aspects (3) NW Horacio O. De La Iglesia
Vizsgálja a membrántranszport élettanát, az idegi jelátvitelt, az érzékszervi rendszereket, a viselkedésmodulációt, az izom-, ideg- és endokrin integrációt, valamint a cirkadián ritmusokat. Hangsúly a sejtek és a szövetek szintjén. Előfeltétel: vagy BIOL 220, BIOL 240, B BIO 220, vagy T BIOL 140 vagy CHEM 224 vagy CHEM 239. Ajánlott: A.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 404

BIOL 405 Emberi betegségek sejt- és molekuláris biológiája (3) NW Barbara Wakimoto
Hangsúlyozza a betegségek mechanizmusainak megértését a genetikai és sejtes alapú emberi betegségek és betegségmodellek tanulmányozása révén. Primer kutatási cikkek elemzései alapján. Ez a tanfolyam nem terjed ki a fertőző betegségekre. Előfeltétel: minimum 2.0 osztályzat a BIOL 355-ben vagy GENOME 361-ben vagy GENOME 371-ben, vagy BIOC 405, BIOC 440, BIOL 401.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 405

BIOL 406 Nagygerincesek védelme (3) ÉNy Briana Abrahms
A rendkívül mobil megafauna megőrzése szárazföldi és tengeri rendszerekben. A nagy gerinces fajokra jellemző veszélyek. Létrehozott és kialakulóban lévő tudományos, irányítási és technológiai keretek megőrzésükre. A témák között szerepel a trófeavadászat kihívásai a vándorló fajok számára, az éghajlatváltozás ember-vadvilág konfliktus hatásai a rendkívül mobil fajokra, valamint a felmerülő megoldások. Előfeltétel: BIOL 315 vagy BIOL 356.
Tekintse meg a kurzus részleteit a MyPlanben: BIOL 406

BIOL 407 Neurális őssejtek molekuláris sejtbiológiája (4) NW C. Cabernard
Megvizsgálja az őssejtek által a differenciált sejtek létrehozására használt alapvető mechanizmusokat. A hallgatók a Myosin család gének/fehérjék lokalizációját és működését elemzik aszimmetrikusan osztódó idegi őssejtek összefüggésében Drosophilla genetika, molekuláris biológia és sejtbiológiai technikák segítségével. Lehetőséget kínál a kezdeti megfigyeléseken alapuló nyomon követési kísérletekre. Feltétel: BIOL 355.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 407

BIOL 408 Neuroetológia (4) NW
Az állatok túléléséhez és szaporodásához szükséges viselkedést szabályozó idegi, hormonális és genetikai mechanizmusok összehasonlító feltárása. A tárgyalt modellrendszerek közé tartozik az állatok kommunikációja, a párválasztás, a menekülési viselkedés, a térbeli tájékozódás, az otthoni elhelyezkedés és a migráció, valamint a biológiai ritmusok. A hallgatóknak meg kell érteniük az idegtudomány alapvető fogalmait a következő előfeltételek bármelyikén. Feltétel: vagy PSYCH 333 VAGY BIOL 220. Ajánlott: PSYCH 408-cal közösen.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 408

BIOL 410 A molekuláris és sejtbiológiai kutatás aktuális témái (2) NW R. Gardner
A molekuláris és sejtbiológia elsődleges irodalmának jelenlegi kutatásaira összpontosít. Három témát fed le részletesen, amelyek az azonnal aktív tématerületekhez igazodnak. Előfeltétel: BIOL 340, BIOL 350, BIOL 354, BIOL 355, BIOL 356, BIOL 360 vagy BIOL 380. Ajánlott: Sp.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 410

BIOL 411 Fejlődésbiológia (4) NW Jeff Rasmussen
Gerinces és gerinctelen állatok, köztük Xenopus, emlősök, csibék, Drosophila, tüskésbőrűek embriológiája és későbbi fejlődése. Morfológiai változások fejlődő állatokban A fejlődés genetikai és biokémiai szabályozásának hátterében álló fejlődő rendszerek kísérleti elemzése. Előfeltétel: BIOL 355 Ajánlott: AW.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 411

BIOL 413 A fejlődés molekuláris genetikája (4) NW J. Parrish
Molekuláris biológiát, sejtbiológiát és genetikai megközelítéseket használ annak vizsgálatára, hogy a tápanyagjelek hogyan befolyásolják a neuronok növekedését. Feltétel: BIOL 355.
Tekintse meg a kurzus részleteit a MyPlanben: BIOL 413

BIOL 414 Molecular Evolution (5) NW
A molekuláris evolúció és ökológia tanulmányozásának empirikus megközelítéseinek áttekintése, különféle taxonokból és a legújabb szakirodalomból származó példák alapján. A témák közé tartozik a DNS-szekvenálás és szisztematika, az ujjlenyomat-vételi megközelítések a viselkedésökológiában és az adaptív evolúció molekuláris szinten. Feltétel: BIOL 354. Ajánlott: GENOME 414-el közösen.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 414

BIOL 415 Evolúció és fejlesztés (3) NW Billie J Swalla
Összefonódó fejlődési és evolúciós folyamatok elemzése a fejlődési gének, fehérjék és expressziós minták evolúcióján keresztül különböző szervezetekben. Tartalmazza az ökológia evolúciójára és az emberi betegségekre gyakorolt ​​hatások olvasását és elemzését. Feltétel: minimum 3.0-s BIOL 200, BIOL 240, B BIO 200 vagy T BIOL 130 osztályzat, vagy 2.0 minimum BIOL 354 vagy BIOL 355.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 415

BIOL 416 A növényfejlesztés molekuláris genetikája (3) Takato Imaizumi Ő, Ő
A növények növekedését és fejlődését molekuláris-genetikai szempontból vizsgáljuk. Tartalmazza a mutációt, a dominanciát, a redundanciát, az episztázist és a génfunkciók, valamint az embriogenezis, a merisztémaképződés, a virágfejlődés és más növényfejlődési problémák felfedezésének kulcsfontosságú technológiáit. Előfeltétel: BIOL 355 és GENOME 361 vagy GENOME 371.
Tekintse meg a kurzus részleteit a MyPlanben: BIOL 416

BIOL 417 Gerinces állatok összehasonlító szaporodási fiziológiája (4) NW Karen E Petersen, Kristiina J Hurme
Összehasonlítja a halak, kétéltűek, hüllők, madarak és emlősök szaporodási fiziológiáját. Feltétel: BIOL 350 vagy BIOL 355.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 417

BIOL 418 Biológiai órák és ritmusok (4) ÉNy H. DE LA IGLESIA
Vizsgálja a cirkadián ritmust és a biológiai ritmus egyéb formáit, beleértve az éves és árapály ritmust is. Tartalmazza az elméleti hátteret, valamint olyan szempontokat, amelyek a molekuláris és sejtes alapoktól a biológiai ritmusok ökológiai és evolúciós vonatkozásaiig terjednek. Feltétel: BIOL 350 vagy BIOL 355.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 418

BIOL 419 Adattudomány biológusoknak (4) QSR B. BRUNTON
Tudományos számítástechnikai szoftver segítségével feltárja, elemzi és vizualizálja a biológiai adatkészleteket. Az adatcsere, az adatelemzés és a statisztika alapjaira összpontosít, különös tekintettel a reprodukálható és nagy adathalmazokra méretezhető automatizált technikák fejlesztésére. Ajánlott: W.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 419

BIOL 421 Az állatok ökológiai és evolúciós fiziológiája (4) NW L. Buckley
Feltárja a fiziológia szerepét az állatok ökológiájában és evolúciójában. Különös hangsúlyt fektetve arra, hogy a fiziológia hogyan befolyásolja a környezeti változásokra adott válaszokat. Feltétel: vagy BIOL 350, BIOL 354, BIOL 356, vagy legalább 3,6-os BIOL 180 vagy BIOL 240 osztályzat.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 421

BIOL 422 A növények viselkedésének fiziológiája (3) NW Elizabeth Van Volkenburgh
A növények szenzoros mechanizmusaira, az információk szállítására és integrációjára, valamint a különféle környezeti ingerekre adott viselkedésre összpontosít. Feltétel: vagy BIOL 220, BIOL 240, B BIO 220 vagy T BIOL 140.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 422

BIOL 423 tengeri ökológiai folyamatok (3) NW Emily Carrington
Az óceánok és a part menti régiók ökológiáját tanulmányozza, hangsúlyozva a Csendes-óceán északnyugati részén közös bentikus közösségeket. Előfeltétel: vagy BIOL 180 és BIOL 356, vagy BIOL 180 és FISH 250/BIOL 250/OCEAN 250, vagy minimum 3.4-es fokozat akár BIOL 180-ban vagy BIOL 240-ben.
Tekintse meg a kurzus részleteit a MyPlanben: BIOL 423

BIOL 424 Növényi ökofiziológia (5) NW S. Kim
Feltárja azokat a fiziológiai mechanizmusokat, amelyek az ökológiai megfigyelések hátterében állnak, beleértve azt is, hogy a föld feletti és föld alatti mikroklíma hogyan alakul ki és befolyásolja a növényélettani folyamatokat. Tárgyalja a környezeti változásokhoz való alkalmazkodást, valamint az élettani folyamatok faji különbségeit és a növények heterogén környezetben való elfoglaltságát. A laboratóriumok a terepi mérési technikákra helyezik a hangsúlyt. Feltétel: vagy BIOL 180, B BIO 180, TESC 120, T BIOL 120, ESRM 201, ESRM 162 vagy FISH 162. Ajánlott: ESRM 478 W-tal közösen.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 424

BIOL 425 Növényélettan és -fejlődés (5) NW Elizabeth Van Volkenburgh
Bővített lefedettség a növények növekedésével, táplálkozásával, anyagcseréjével és fejlődésével kapcsolatban. Feltétel: vagy BIOL 220, BIOL 240, B BIO 220 vagy T BIOL 140. Ajánlott: W.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 425

BIOL 426 Összehasonlító Immunológia (3) NW Adam Steinbrenner ő.őt
Az immunérzékelés működése és fejlődése birodalmakban. Bioinformatikai és szerkezetbiológiai alapismeretek. Előfeltétel: BIOL 354, BIOL 355, GENOME 361 vagy GENOME 371. Ajánlott: W.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 426

BIOL 427 Biomechanika (5) NW T. Daniel
Fizikai biológia, amely az ökológiai, evolúciós és élettani kérdések mechanikai megközelítését hangsúlyozza. A folyadék- és szilárdanyag-mechanika alapelvei az állatok áramlásokra, terhelésekre és mozgásokra adott reakcióinak feltárásához. Előfeltétel: vagy BIOL 220, B BIO 220, vagy T BIOL 140 vagy MATH 125 vagy Q SCI 292 vagy PHYS 114 vagy PHYS 121.
Tekintse meg a kurzus részleteit a MyPlanben: BIOL 427

BIOL 428 Szenzoros neurofiziológiai és ökológiai labor (5) NW J. Riffell
Viselkedési és élettani folyamatokat vizsgál környezeti keretek között. Szintetikus megközelítést alkalmaz, hangsúlyozva a sejtbiológia, fiziológia és viselkedés, valamint biomechanika alkalmazását. Feltétel: BIOL 350 vagy BIOL 355.
Tekintse meg a kurzus részleteit a MyPlanben: BIOL 428

BIOL 430 Marine Zoology (5) ÉNy
A San Juan-szigetcsoport természetrajzában, funkcionális morfológiájában, ökológiájában, elterjedésében, élőhelyében, alkalmazkodásában, trófikus összefüggéseiben és evolúciójában képviselt gerinctelen állatok csoportjainak felmérése. Előfeltétel: BIOL 445, amelyhez a Friday Harbour igazgatójának egyidejű engedélye szükséges. Ajánlott: az FHL 430-zal közösen.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 430

BIOL 431 Kannabinoidok biológiája (1) NW Linda Martin-Morris Ő. Ők
A kannabinoid vegyületek növényi biokémiájára és az emberi biológiai kölcsönhatásra összpontosít, például a Cannabis nemzetségben található vegyületekkel. Előfeltétel: BIOL 313, BIOL 350, BIOL 354, BIOL 355, BIOL 356, BIOL 360 vagy BIOL 380 bármelyik. Ajánlott: A.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 431

BIOL 432 Tengeri gerinctelen állattan (9) ÉNy
Tengeri gerinctelen állatok összehasonlító morfológiája és biológiája, a terepi és laboratóriumi vizsgálatokra helyezve a hangsúlyt. Az összes nagyobb és legtöbb kisebb törzs képviselőjét összegyűjtik, élőben megfigyelik és részletesen tanulmányozzák. A Friday Harbor Laboratories-ban készült. Nem kreditálható azon hallgatók számára, akik BIOL 434-et vettek fel. Ajánlott: az FHL 432 S-vel közösen.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 432

BIOL 433 Marine Ecology (5) NW Jennifer Ruesink
A tengeri ökológiai folyamatok, például a toborzás, a zavarás, a versengés és a ragadozás, valamint ezeknek a tengeri közösségek szerkezetére és sokféleségére gyakorolt ​​hatásának tanulmányozása. Hétvégi terepbejárások szükségesek a helyi árapály-élőhelyekhez. Előfeltétel: vagy FISH 270/OCEAN 270/MARBIO 270, BIOL 356, BIOL 472, vagy legalább 3.4-es BIOL 180, BIOL 240, BIO 180 vagy T BIOL 120 osztályzatban. .
Tekintse meg a kurzus részleteit a MyPlanben: BIOL 433

BIOL 434 Gerinctelen állattan (5) ÉNy Mandy Schivell She.Her, Kenneth P Sebens
Gerinctelenek összehasonlító biológiája és morfológiája. A laboratóriumi munka a struktúrákra és funkciókra helyezi a hangsúlyt. Hangsúlyozza az annelideket és a rokon férgeket, puhatestűeket és ízeltlábúakat. Nem nyitottak BIOL 430 vagy BIOL 432 végzett hallgatók számára. Feltétel: vagy BIOL 220, BIOL 240, B BIO 220 vagy T BIOL 140.
Tekintse meg a kurzus részleteit a MyPlanben: BIOL 434

BIOL 435 Kutatói gyakornoki képzés a tengertudományban (15) NW
Magával ragadó negyedév a kutatásban n szoros együttműködés egy-három oktatói mentorral egy konkrét témában, amely a tanulószerződéses gyakorlati képzéstől függően változik. A hallgatók laboratóriumi vagy terepkutatásban vesznek részt a tengertudományban, beleértve az eredmények összegyűjtését, elemzését és közlését egy kutatócsoport részeként. Ajánlott: az FHL 435/MARBIO 435 ASpS-vel közösen.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 435

BIOL 438 Analitikai paleobiológia (5) NW Gregory Wilson Mantilla, Caroline Stromberg ő
Bevezetés a paleobiológia, morfológia és szisztematika tanulmányozásának alapelveibe és elemzési módszereibe. A témák között szerepel a paleobiogeográfia, a morfológián alapuló filogenetika, az evolúciós ütemek, a biodiverzitási görbék, a funkcionális morfológia, a morfometria és a paleoökológia. Hangsúly a fosszilis és modern példányokat használó módszerek alkalmazására. Előfeltétel: vagy BIOL 280, BIOL 354, vagy ESS 213. Ajánlott: ESS 448 A-val közösen.
Tekintse meg a kurzus részleteit a MyPlanben: BIOL 438

BIOL 439 Funkcionális morfológia (5) NW S. Santana Mata
Emlősöket használ modellrendszerként a funkcionális morfológia vizsgálatára. Fókuszban az elsődleges irodalom megvitatása, a funkcionális morfológiában használt modern módszertani eszközök és a csoportos kutatási projektek. A kutatás-intenzív formátum lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy kutatási projekteket hajtsanak végre a Biológiai Tanszék és a Burke emlősgyűjtemény forrásai és mintái felhasználásával. Feltétel: BIOL 443, BIOL 448, BIOL 452, BIOL 453, vagy 3.0 BIOL 350-ben, vagy oktatói engedély. Ajánlott: A.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 439

BIOL 440 Általános Mycology (5) NW J. Ammirati
A gombák általános felmérése életciklusra, szerkezetre, élettanra, gazdasági fontosságra helyezve a hangsúlyt. Előfeltétel: BIOL 354 vagy BIOL 356
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 440

BIOL 441 Trends in Land Plant Evolution (5) NW Veronica Di Stilio
Tartalmazza a szárazföldi növények fejlődésének legfontosabb innovációit és trendjeit. A fejlődés evolúciós (evo-devo) megközelítését alkalmazza, amely összehasonlítja a morfológiai, anatómiai, fejlődési és molekuláris jellemzőket a növények fő evolúciós vonalai között. Előfeltétel: vagy BIOL 220, B BIO 220, vagy T BIOL 140 és vagy BIOL 317, BIOL 350, BIOL 354, BIOL 355 vagy BIOL 356. Ajánlott: A.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 441

BIOL 442 Gombák és rokon gombák (5) ÉNy J. AMMIRATI
A gombák, polipórusok, pufigombák és más rokon bazídiumgombák általános biológiája, ökológiája és osztályozása. Hangsúly a csendes-óceáni északnyugati fajokon. Feltétel: BIOL 440.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 442

BIOL 443 Az emlősök és őseik evolúciója (5) ÉNy Gregory Wilson Mantilla
Kiemeli az emlősök és őseik evolúciós történetét és szisztematikáját. Fosszilis és modern emlős példányokat vizsgál a Burke Múzeum gyűjteményéből. Kötelező terepbejárás. Előfeltétel: BIOL 354, BIOL 453 vagy ESS 100. Ajánlott: Sp.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 443

BIOL 444 Madártan (5) ÉNy John T Klicka
A madarak terep-, előadás- és laboratóriumi vizsgálata evolúciós szempontból. Hangsúlyozza a taxonómiát, a tenyésztési rendszereket, az ivadékparazitizmust, a megjelenést, a vedlést, a vándorlást, a tájékozódást, a szociális viselkedést, a dalt és a repülést. Tartalmazza a szombati és hétvégi kirándulásokat, amelyeknél a diákoknak meg kell osztaniuk a szállítási költségek egy részét. Feltétel: vagy BIOL 220, BIOL 240, B BIO 220 vagy T BIOL 140.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 444

BIOL 445 Tengeri Botanika (5) ÉNy
Tengeri környezetben reprezentált növények természetrajzi ökológiája, elterjedése, élőhelye, alkalmazkodása és trofikus összefüggéseinek felmérése. A Friday Harbor laboratóriumában készült. Előfeltétel: vagy BIOL 220, B BIO 220 vagy TESC 140 BIOL 430, amelyeket egyidejűleg kell bevenni. Ajánlott: az FHL 440-el közösen.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 445

BIOL 446 Növényosztályozás és azonosítás (5) NW Richard G. Olmstead
Feltárja a vetőmagnövények osztályozását és sokféleségét, a filogenetikai és osztályozási elveket, valamint a washingtoni általános növénycsaládok osztályozási és terepi tanulmányozását, valamint a fajok azonosításához szükséges készségfejlesztést. Egy kirándulás. Ajánlott: SpS.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 446

BIOL 447 A Föld zöldítése: A növények hatása a szárazföldi ökoszisztémák evolúciójára (5) NW Caroline A Stromberg
A szárazföldi ökoszisztémák evolúcióját vizsgálja, összpontosítva arra, hogy az abiotikus tényezők, például az éghajlatváltozás hogyan alakították a növényzet fejlődését a Földön, és hogyan befolyásolta a növényzet evolúciója az állatok evolúcióját. A Burke Múzeum növénykövületeit használó paleoökológiai technikákat mutat be. Előfeltétel: BIOL 354 vagy ESS 213. Ajánlott: A.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 447

BIOL 448 Mammalogy (5) ÉNy S. SANTANA MATA
Az emlősök evolúciós mintáit, ökológiáját, viselkedését, fiziológiáját és taxonómiáját tanulmányozza. Összehasonlító, rendszerszemléletű megközelítésre támaszkodik, hogy megértse azokat a főbb trendeket és mechanizmusokat, amelyek fenntartják az emlősök formai és funkcióinak sokféleségét. Előfeltétel: BIOL 350, BIOL 354 vagy BIOL 356.
Tekintse meg a kurzus részleteit a MyPlanben: BIOL 448

BIOL 449 Alkalmazott filogenetika (3) NW A. LEACHE
Hangsúlyozza a fajok becslését – a fajok vagy populációkapcsolatok többlókuszos becslését, szemben az allélok genealógiájával. Olyan számítási és bioinformatikai készségeket biztosít a hallgatóknak, amelyek szükségesek ahhoz, hogy új filogenetikai technikákat alkalmazzanak, amelyek nagyobb, összetettebb adatkészletek befogadására is alkalmasak. Feltétel: minimum 2.0 osztályzat a BIOL 354-ben.
Tekintse meg a kurzus részleteit a MyPlanben: BIOL 449

BIOL 450 Vertebrate Paleontology (5) NW C. SIDOR
Megvizsgálja a gerincesek fosszilis életét, a főbb leszármazási vonalak (halak, hüllők, madarak és korai emlősrokonok) szisztematikájára és morfológiájára összpontosítva. Fosszilis és modern gerinceseket vizsgál a Burke Múzeum gyűjteményéből a laborban. Hétvégi kirándulás. Feltétel: vagy BIOL 354, BIOL 452, BIOL 453 vagy ESS 100. Ajánlott: ESS 452-vel közösen.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 450

BIOL 451 Gerinctelen Őslénytan (5) NW Peter D Ward
Fontosabb nagyobb gerinctelen csoportok morfológia, osztályozás, rétegtani eloszlás, evolúció, paleoökológia. Ajánlott: az ESS 451-el közösen.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 451

BIOL 452 Gerinces Biológia (5) NW Karen E Petersen
A gerinces állatok biológiája, hangsúlyozva sokféleségüket, alkalmazkodásukat és evolúciós történetüket. Bemutatja a viselkedés, a fiziológia, a morfológia és az ökológia szempontjait, amelyek a gerincesek összehasonlító vizsgálatából származnak. A laboratórium helyi terepbejárásokat, filmeket és a regionális gerinces fauna bemutatását tartalmazza. Előfeltétel: vagy BIOL 180, BIOL 240, B BIO 180 vagy T BIOL 120. Ajánlott: SpS.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 452

BIOL 453 Gerinces állatok összehasonlító anatómiája (5) NW Karen E Petersen, Christian A Sidor
A gerincesek szervrendszereinek felépítésének összehasonlítása: bőrszövet, váz, izom, emésztőszerv, légzőszervi, szív- és érrendszeri, vizelet- és szaporodási rendszer, az evolúciós trendekre helyezve a hangsúlyt. Előfeltétel: BIOL 350, BIOL 355, BIOL 452 vagy BIOL 467. Ajánlott: W.
Tekintse meg a kurzus részleteit a MyPlanben: BIOL 453

BIOL 454 A szomatoszenzáció molekuláris mechanizmusai: viszketés, érintés, hőség és fájdalom (3) NW Jay Z Parrish
Tapintási megkülönböztetés, krónikus viszketés, hő- és fájdalomérzékenység, többek között a bőrérzékelési funkcióval. Olvasmányok primer kutatásból. Feltétel: BIOL 350 vagy BIOL 355. Ajánlott: A.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 454

BIOL 455 Humán immunológia és a fertőző betegségek patológiája: a folyamatos harc (4) NW Justine Liepkalns
Az immunrendszerre összpontosít, mint az állatok és a kórokozók közötti küzdelem koevolúciós központjára, az emberi életért a baktériumokkal fertőzött világban. Mély vita az immunrendszerről, oltásokról, kórokozókról (a vírusokra összpontosítva), és arról, hogy a jó és a rossz közötti harchoz hogyan kell egészséges egyensúlyt teremteni. A kórokozókkal szembeni sejt- és rendszerszintű védekezés biológiai vonatkozásaira összpontosít. Feltétel: BIOL 350, 355 vagy 356. Ajánlott: ASp.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 455

BIOL 457 Chemical Communication (3) NW J. Riffell
A kémiai jelek előállításának, szállításának és a mikrobák, növények és állatok viselkedésének befolyásolásának feltárása. Szintetikus megközelítés, a hangsúly a sejtbiológia, neurobiológia és ökológia területén. Feltétel: vagy legalább 2,5-ös osztályzat a BIOL 220, BIOL 240, B BIO 220 vagy T BIOL 140-ben, vagy legalább 2,0-s BIOL 350-ben.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 457

BIOL 458 Viselkedésgenetika (4) NW
A genetika szerepe az emberi és állati viselkedés eltéréseinek meghatározásában és a viselkedés fejlődésének szabályozásában. A genetikai változatosság, a viselkedési hatások és a génexpresszió számszerűsítésének technikái. Feltétel: vagy minimum 3,5 fokozat PSYCH 200-ban, 2,0 PSYCH 300-ban, vagy 2,0 BIOL 180-ban. Ajánlott: a PSYCH 458-cal közösen.
Tekintse meg a kurzus részleteit a MyPlanben: BIOL 458

BIOL 459 Fejlődési neurobiológia (3) NW M. Bosma
Példák gerinctelenekre és gerincesekre mutatják be az idegrendszer felépítésében használt mechanizmusokat. Fókuszáljon azokra a sejtes és molekuláris mechanizmusokra, amelyek a neuronális diverzitással, az axonális útkereséssel és a célfelismeréssel, a szinaptogenezissel és az aktivitásfüggő plaszticitással kapcsolatos kérdések mögött állnak. Feltétel: minimum 2.0 BIOL 350 vagy BIOL 355. Ajánlott: Sp.
Tekintse meg a kurzus részleteit a MyPlanben: BIOL 459

BIOL 460 Emlősélettan (3) NW Mary Pat Wenderoth
Az emlősélettan alapelvei, különös tekintettel a szív-, légző-, veserendszerre, szerv- és szervrendszeri szinten tanítva. Feltétel: minimum 2,5 BIOL 350 vagy NBIO 301 osztályzat.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 460

BIOL 461 Neurobiológia (3) NW Bing Wen Brunton
Az idegrendszer működésének vizsgálata az érzékszervi rendszerekre, a kutatási technikákra, a neurológiai betegségekre és a lehetséges terápiákra összpontosítva. Az elsődleges irodalom megvitatása a neurológiai betegségekkel kapcsolatos új adatokra hívja fel a figyelmet. Előfeltétel: BIOL 220 és PHYS 115 vagy PHYS 122. Ajánlott: W.
Tekintse meg a kurzus részleteit a MyPlanben: BIOL 461

BIOL 462 Advanced Animal Physiology (3) NW Mary Pat Wenderoth
Élettan az organizmusok és a viselkedés, a szervrendszerek és a sejtek szintjén – evolúciós és integratív perspektíva. Szervezeti élettan: anyagcsere, hőmérséklet, mozgás, ozmoreguláció, légzés, keringés, emésztés. Feltétel: minimum 2.0 BIOL 350 vagy NBIO 301 osztályzat.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 462

BIOL 463 Advanced Animal Physiology Lab (3) NW Mary Pat Wenderoth
Kísérleti tervezés és technikák, adatelemzés, írásos jelentések. Eredeti projektlaborok és kísérletek a fiziológiában. Előfeltétel: BIOL 462, amely egyidejűleg is felvehető.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 463

BIOL 464 A rák molekuláris mechanizmusai szeminárium (2) NW Alison Crowe Ő.Ő
A rák molekuláris mechanizmusai és a rák kezelésére tervezett terápiás stratégiák. További figyelem az orvostudomány és a társadalom metszéspontjára, ideértve a faji egészségügyi különbségeket, a betegek etikáját és a tájékozott beleegyezést. Feltétel: BIOL 350 vagy BIOL 355.
Tekintse meg a kurzus részleteit a MyPlanben: BIOL 464

BIOL 465 Összehasonlító endokrinológia (3) NW
Élő folyamatok hormonális integrációja az állatok minden szintjén: molekulák, sejtek, szervek, organizmusok, populációk. Feltétel: BIOL 220 vagy BIOL 240
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 465

BIOL 466 Felmerülő betegségek patobiológiája (3) NW Leslie B. Zeman, Mandy Schivell She.Her, Justine Liepkalns
Az okok, a sejtműködés megváltozása, valamint az újonnan fellépő növények és állatok betegségeinek orvoslása globális perspektívából. Tartalmazza a heti tudományos cikkeket. Előfeltétel: BIOL 350, BIOL 355, BIOL 356 vagy BIOL 380.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 466

BIOL 467 Összehasonlító állatélettan (3) NW Adam P. Summers
A szervezet működését evolúciós összefüggésben tanulmányozza. Különféle állatokat használ az anyagcsere, az izomműködés, a légzés, a keringés, az emésztés, a kiválasztás és az ionszabályozás átmeneteinek kiemelésére. Nem vehető jóvá, ha FHL 471/BIOL 471-re kapott hitelt. Feltétel: vagy BIOL 220, BIOL 240, B BIO 220, vagy T BIOL 140.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 467

BIOL 468 Orvosi élettan (3) Scott Weigle
A hallgatók elmélyítik az emberi élettan és patofiziológia megértését a tényleges orvosi esetek mélyreható elemzésével. Az esetek kiválasztása a gyakran előforduló betegségek mechanizmusának és az érintett betegek klinikai megjelenésének szemléltetésére szolgál. Előfeltétel: vagy BIOL 220, BIOL 240, B BIO 220 vagy T BIOL 140 BIOL 350.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 468

BIOL 469 Evolution and Medicine (3) NW C. Bergstrom
Reagál az evolúciós biológia új alkalmazásaira az orvostudományban, amelyet mostanra egyre gyorsuló ütemben fedeznek fel. Hangsúlyozza az evolúciós biológia orvosi szempontból releváns aspektusait. Feltétel: minimum 2.0 BIOL 180, BIOL 240, B BIO 180 vagy T BIOL 120 szakon.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 469

BIOL 471 Tengeri élőlények összehasonlító anatómiája és fiziológiája (5) NW Adam P. Summers
A tengeri környezet jelentette kihívások és lehetőségek. A szervezeti forma és a fiziológiai funkció közötti kapcsolat tengeri állatokban és növényekben. Terepkirándulások élő helyi szervezetek összegyűjtésére. Élettani kísérletek és CT-vizsgálat. A Friday Harbor Laboratories kínálta. Nem vehető fel jóváírásra, ha FISH 324-re vagy BIOL 467-re kapott kreditet. Előfeltétel: BIOL 220, BIOL 240 vagy FISH 270/MARBIO 270/OCEAN 270 ajánlott: Q SCI 381 vagy azzal egyenértékű. Ajánlott: az FHL 471 A-val közösen.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 471

BIOL 472 Community Ecology (5) NW Berry Brosi ő.őt
Lefedi az ökológiai közösségeket strukturáló erőket (pl. fajképződés/vándorlás, környezet, fajok kölcsönhatása), valamint az ökológiai közösségekre gyakorolt ​​antropogén hatásokat. A tanfolyam ideje magában foglalja az elsődleges szakirodalom olvasását, beszélgetéseket, előadásokat, adatgyűjtést (terepen és laborban) és adatelemzést. Tartalmazza a kötelező terepbejárásokat a helyi helyszínekre. Feltétel: BIOL 356.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 472

BIOL 473 Limnology (3) NW
A szárazföldi vízi ökoszisztémák ökológiája, védelme és kezelése. Feltárja a tavak és más vízi élőhelyek biológiai, kémiai és fizikai jellemzői közötti kölcsönhatásokat. Feltétel: BIOL 180. Ajánlat: FISH 473 A-val közösen.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 473

BIOL 474 Limnológiai Laboratórium (2) ÉNy
Édesvizek élővilágának vizsgálata, limnológiai módszerek felmérése, adatok elemzése, tudományos közlemények írása. Előfeltétel: BIOL 473/FISH 473/CEE 462, amely egyidejűleg is bevehető. Ajánlott: a CEE 463/FISH 474 A-val közösen.
Tekintse meg a kurzus részleteit a MyPlanben: BIOL 474

BIOL 475 Paleobiológia terepi módszerek és kutatások (3-5) NW
Helyszíni módszereket és kutatásokat mutat be a biológia különböző területein, például az őslénytan, ökológia, klímaváltozás és mikológia területén. Tartalmazza a két vagy több hét távollétét az egyetemtől a terep helyszínén. Ajánlott: az ESS 449 S-vel közösen.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 475

BIOL 476 Természetvédelmi Biológia (4) ÉNy Berry Brosi ő.őt
Lefedi a biológiai sokféleség megőrzését annak számos formájában és dimenziójában. Feltárja a biológiai sokféleséget, a biológiai sokféleséget fenyegető veszélyeket, valamint a fenyegetések visszafordításának múltbeli és jelenlegi megközelítéseit, valamint előnyeit és hátrányait. Kritikusan tárgyalja a természetvédelmi beavatkozásokat a kolonializmus kulturális kontextusában, valamint a bizonyítékokon alapuló tudomány fogalmát. Feltétel: BIOL 356.
Tekintse meg a kurzus részleteit a MyPlanben: BIOL 476

BIOL 477 Tengerbiológiai szeminárium (3) NW
Áttekinti a tengerbiológia jelenlegi kutatásait. Hangsúlyozza a kritikai olvasmányokat és az elsődleges irodalom megvitatását. Előfeltétel: FISH 250, OCEAN 250, vagy BIOL 250 Q SCI 381, STAT 220 vagy STAT 311. Ajánlott: a FISH 477/OCEAN 477 W-tal közösen.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 477

BIOL 478 Témák a fenntartható halászatban (3, max. 9) I&S/NW
Szemináriumsorozat helyi, országos és nemzetközileg ismert előadók részvételével a halgazdálkodás és a természetvédelem területén. Konzerválás/restaurálás a gyakorlatban. Szeminárium előtti vitarész, amely a kiválasztott olvasmányokra összpontosít. A témák között szerepelhet a betakarítás irányítása, a bálnavadászat, a járulékos fogás, a lazac, a védett tengeri területek, a betelepített fajok, a polgárok fellépése, a közös gazdálkodás és a tengeri etika. Ajánlott: az ENVIR 478/FISH 478-cal közösen.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 478

BIOL 479 Kutatás a tengerbiológiában (1-15, max. 15)
Egyéni kutatás tengerbiológiai témákban. Egyéni oktató által felügyelt kutatási projektek. A projektek magukban foglalhatnak laboratóriumi munkát, terepmunkát és irodalmi felméréseket. Előfeltétel: BIOL 250/FISH 250/OCEAN 250 Q SCI 381. Ajánlott: FISH 479/MARBIO 479/OCEAN 479 AWSpS-vel közösen.
Tekintse meg a kurzus részleteit a MyPlanben: BIOL 479

BIOL 480 Field Ecology (4) NW P. Boersma
Terepi projektek, amelyek olyan ökológiai és viselkedési témákat vizsgálnak, mint a táplálékkeresés és a szociális viselkedés, a fajok kölcsönhatásai, valamint a szárazföldi és vízi közösségek szerkezete. Két hétvégi kirándulás szükséges. Előfeltétel: vagy BIOL 356, vagy legalább 3.0 osztályzat BIOL 180, BIOL 240, B BIO 180 vagy T BIOL 120 minőségben. Ajánlott: Sp.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 480

BIOL 481 Kísérleti Evolúciós Ökológia (5) NW B. Kerr
Az ökológia és az evolúció kísérletileg megközelíthető kérdéseit tárja fel előadások, laboratóriumi és terepi kísérletek révén. A témák között szerepelhet a bakteriális antibiotikum-rezisztencia evolúciója, a virulencia alakulása, a magvak ragadozása, a növények biológiai sokfélesége és mások. Feltétel: vagy BIOL 180, BIOL 240, B BIO 180 vagy T BIOL 120. Ajánlott: A.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 481

BIOL 482 Advanced Experimental Evolution Ecology (2-5, max. 15) NW B. KERR
Párban vagy önállóan dolgozva a hallgatók felügyelt eredeti terepi vagy laboratóriumi kutatási projekteket folytatnak. A projektek három akadémiai negyedévet ölelnek fel, a projektfejlesztés ősszel kezdődik, a kutatás télen folytatódik, és tavasszal tudományos cikk elkészítésével ér véget. Feltétel: BIOL 180, amit egyidejűleg kell venni. Ajánlott: WSpS.
Tekintse meg a kurzus részleteit a MyPlanben: BIOL 482

BIOL 483 Senior Szeminárium paleobiológiából (1, max. 6)
Felügyelt felolvasások és csoportos beszélgetés. Előfeltétel: BIOL 443, BIOL 447, BIOL 450/ESS 452, BIOL 451/ESS 452, ESS 450, BIO A 388 vagy ARCHY 470.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 483

BIOL 484 Senior Evolution and Systematics szeminárium (1-3, max. 9) NW
Felügyelt felolvasások és csoportos beszélgetés. Feltétel: BIOL 354.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 484

BIOL 485 Senior Szeminárium sejt-, molekuláris és fejlődésbiológiából (1-3, max. 9) NW
Felügyelt felolvasások és csoportos beszélgetés. Előfeltétel: minimum 2.0 osztályzat a BIOL 350, BIOL 354, BIOL 355, BIOL 356, BIOC 405, BIOC 406, BIOC 440, BIOC 441 vagy BIOC 442 minőségben.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 485

BIOL 486 Senior Szeminárium az ökológiából (1-3, max. 9) NW
Felügyelt felolvasások és csoportos beszélgetés. Feltétel: BIOL 356.
Tekintse meg a kurzus részleteit a MyPlanben: BIOL 486

BIOL 487 Természetvédelmi Biológia Senior Szeminárium (1-3, max. 9) ÉNy
Felügyelt felolvasások és csoportos beszélgetés. Feltétel: BIOL 356.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 487

BIOL 488 Élettani Szeminárium (1-3, max. 9) NW
Felügyelt felolvasások és csoportos beszélgetés. Feltétel: BIOL 350.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 488

BIOL 489 Senior Növénybiológiai Szeminárium (1-3, max. 9) NW
Felügyelt felolvasások és csoportos beszélgetés. Feltétel: BIOL 220 vagy BIOL 240.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 489

BIOL 490 Alapképzési Szeminárium (1-3, max. 6) ÉNy
Felügyelt olvasmányok és csoportos megbeszélések válogatott, széles körű biológiai jelentőségű témákról. Feltétel: vagy BIOL 220, BIOL 240, B BIO 220 vagy T BIOL 140.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 490

BIOL 492 Biológia tanítása sokféle közönség számára (3) I&S, DIV Linda E Martin-Morris
Úgy tervezték, hogy segítse a biológus hallgatókat a tudományos információk terjesztésében a diákok, a betegek és a nyilvánosság számára bármilyen szinten. Különös figyelmet fordít arra, hogy az alulreprezentált populációk számára elérhetővé tegye a STEM-oktatást. Tartalmazza a különböző tanulási stratégiák és tanítási gyakorlatok gyakorlati gyakorlását. Előfeltétel: BIOL 350, BIOL 354, BIOL 355, BIOL 356 vagy NBIO 301.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 492

BIOL 493 Tanulmány külföldön – Haladó biológia (1-18, max. 18) NW
Az UW Study Abroad program résztvevői számára. A konkrét tartalom változó, és egyedileg kell értékelni. A hitel nem vonatkozik a főbb követelményekre jóváhagyás nélkül.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 493

BIOL 494 Ellentmondások a biológiában és a társadalomban (4) NW/I&S B. Buchwitz
A biológia és a társadalom vitáinak feltárása, amelyek biológiai szempontból előnyösek. A témák negyedévről negyedévre változnak, de vannak olyan esetek is, mint a biológiai kutatás, a kommunikáció, az oktatás és a politika. Előfeltétel: BIOL 350, BIOL 354, BIOL 355 vagy BIOL 356 Ajánlott: W.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 494

BIOL 495 Erjedésbiológia (3) NW Alexander R. Paredez, Justin M Kollman
Biológia és kémia gyakorlati alkalmazása a sör- és borkészítésben. A diákok megtanulják az élesztő tenyésztését, az élelmiszerek erjesztését, a malátázott gabonákból sört főzni, valamint bormust kémiai elemzését végezni. Előfeltétel: vagy BIOL 310, BIOL 313, BIOL 340, BIOL 350, BIOL 354, BIOL 355, BIOL 356, BIOL 360, BIOL 380, BIOC 405, BIOC 426, BIOC 426, 4BIOC, vagy 40BIOC 426, 4BIOCly vagy 40BIOC 444, 50, 50, 50, 5 OC 444, 5 BIOL 355, BIOL 356, BIOL 360, BIOL 380 .
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 495

BIOL 496 Speciális témák a terepbiológiából (1-5, max. 10)
Tekintse meg a kurzus részleteit a MyPlanben: BIOL 496

BIOL 497 Speciális biológia témakörök (1-5, max. 10) ÉNy
Tekintse meg a kurzus részleteit a MyPlanben: BIOL 497

BIOL 501 Biológiai oktatási témakörök (1-2, max. 10)
Az élettudományi kurzusok oktatási módszereivel kapcsolatos, folyamatban lévő kutatások fókuszált megvitatása. Csak hitel/hitel nélküli.
Tekintse meg a kurzus részleteit a MyPlanben: BIOL 501

BIOL 502 Grant Writing (2-4, max. 8) B. KERR, J. NEMHAUSER
Bemutatja a sikeres támogatási javaslat összeállításának lépéseit, az NSF diplomás ösztöndíját sablonként használva. Ajánlott: AWSp.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 502

BIOL 504 mentorált tudományos olvasás és elemzés (2/4, max. 16)
Ismertesse meg a végzős hallgatókat egy biológiai tudományág elméletével, módszereivel és aktuális kutatásaival, és strukturált lehetőséget biztosít a hallgatóknak a tudományos diskurzus gyakorlására. Végzettségi státusz szükséges, vagy egyetemistáknál oktatói engedély. A témák változatosak.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 504

BIOL 505 Bizonyítékon alapuló tanítás biológiából (1-3, max. 10)
Úgy tervezték, hogy segítse a biológus hallgatókat a tudományos információk terjesztésében a diákok, a betegek és a nyilvánosság számára bármilyen szinten. Különös figyelmet fordít arra, hogy az alulreprezentált populációk számára elérhetővé tegye a STEM-oktatást. Tartalmazza a különböző tanulási stratégiák és tanítási gyakorlatok gyakorlati gyakorlását.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 505

BIOL 506 tudományos kéziratírás (4)
Bevezeti a tudományos cikkek írását. A hallgatók tudományos kéziratot, kísérőlevelet írnak, és beadandó naplót azonosítanak. Ajánlott: W.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 506

BIOL 507 Új módszerek sejt-, mechano- és fejlődésbiológusok számára (2) Clemens C Cabernard
Új technológiai vívmányok és kutatási módszerek a sejt-, mechano- és fejlődésbiológiai kutatást támogató. Lehetővé teszi a hallgatók számára a tudományos diskurzus gyakorlását és a tudományos hálózatépítést. Csak hitel/hitel nélküli.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 507

BIOL 508 Bizonyítékokon alapuló oktatási anyagok és oktatási stratégiák kidolgozása (2) Jennifer H. Doherty, Casey J Self
Segíti a tanulókat a tantárgyukon belül olyan leckét kialakítani, amely alkalmas a tanítás bemutatását igénylő állásinterjún való megvalósításra. A résztvevők széles körben alkalmazható készségekre tesznek szert a bizonyítékokon alapuló tanításban és a visszamenőleges kurzustervezésben.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 508

BIOL 511 matematikai biológia témakörök (1-3, max. 15)
A matematikai biológia aktuális témáinak megbeszélése. Ez egy laboratóriumi értekezlet, ezért a regisztráció csak azokra a hallgatókra korlátozódik, akik már kapcsolódnak ehhez a kutatólaboratóriumhoz.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 511

BIOL 519 Adattudomány biológusoknak (4) B. BRUNTON
Tudományos számítástechnikai szoftver segítségével feltárja, elemzi és vizualizálja a biológiai adatkészleteket. Az adatcsere, az adatelemzés és a statisztika alapjaira összpontosít, különös tekintettel a reprodukálható és nagy adathalmazokra méretezhető automatizált technikák fejlesztésére. Ajánlott: W.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 519

BIOL 520 tanszéki szeminárium (1, max. 18)
Csak hitel/hitel nélküli. Ajánlott: AWSp.
Tekintse meg a kurzus részleteit a MyPlanben: BIOL 520

BIOL 533 Advanced Organismal Biology (9)
Haladó tanulmányok és kutatások a szervezetbiológiában. Hangsúlyozza a San Juan-szigetvilág tengeri élőlényeit és élőhelyeit. Tartalmazza az egyéni kutatási projekteket. Feltétel: a Friday Harbor Laboratories igazgatójának engedélye. Ajánlott: S.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 533

BIOL 536 Összehasonlító gerinctelen embriológia (9)
Tanulmányozza a főbb tengeri taxonok fejlődési mintáinak sokféleségét. A fejlődés evolúciós változásait elemzi, különös tekintettel az élő embriók és lárvák megfigyelésére. Ajánlott: az FHL 536 S-vel közösen.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 536

BIOL 540 Szeminárium molekuláris, sejt- és fejlődésbiológiából (1-3, max. 15)
Heti rendszerességgel a sejt-, molekuláris és/vagy fejlődésbiológia korábbi és jelenlegi tudományos irodalmának megbeszélése, a szakterület helyzetének áttekintése, a kutatási eredmények bemutatása. A megbeszélések kiterjedhetnek a tudományág teljes szélességére, vagy a kiválasztott témákra összpontosíthatnak.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 540

BIOL 541 témakörök a molekuláris, sejt- és fejlődésbiológiából (1-3, max. 15)
Az oktatói laboratóriumban folyó sejt-, molekuláris- vagy fejlődésbiológiai kutatások fókuszált megbeszélése. Ez egy laboratóriumi értekezlet, ezért a regisztráció csak azokra a hallgatókra korlátozódik, akik már kapcsolódnak ehhez a kutatólaboratóriumhoz.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 541

BIOL 542 A fejlesztés elemzése (1-3, max. 15)
A fejlődési folyamatok szerkezeti, fiziológiai és molekuláris szintjének elemzése, beleértve a gametogenezist, a megtermékenyítést, a sejt- és szövetmozgásokat, az indukciót és a citodifferenciációt. Végzős állás vagy oktatói engedély.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 542

BIOL 543 Drosophila biológia szeminárium (1, max. 12)
A klasszikus irodalom, az aktuális irodalom, valamint a Drosophila molekuláris biológiájával, fejlődésbiológiájával, neurobiológiájával és genetikájával kapcsolatos kutatások résztvevőinek heti előadása. Feltétel: oktatói engedély. Ajánlott: AWSp.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 543

BIOL 544 Evolution of Photosynthesis (3) R. CATTOLICO
A fotoszintetikus eukarióta sejtek evolúciójára összpontosít. Az interaktív beszélgetések az őssejtek specializálódásának morfológiai, genetikai és biokémiai következményeit célozzák meg a meglévő taxonokon belül.
Tekintse meg a kurzus részleteit a MyPlanben: BIOL 544

BIOL 545 MCD-Biológia szakmai készségek szeminárium (1, max. 6) D. PARICHY
Molekuláris, sejt- vagy fejlődésbiológiai múltbeli vagy tervezett kutatások bemutatása. A résztvevők szakmai értekezlet vagy chalk-talk formátumban tartanak előadásokat. A közönség írásbeli és szóbeli értékelését használja, hogy a tudományos tartalomra és a prezentációs készségekre összpontosítson. Csak hitel/hitel nélküli. Ajánlott: AWSp.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 545

BIOL 546 üzemosztályozás és azonosítás (5) Richard G. Olmstead
Feltárja a vetőmagnövények osztályozását és sokféleségét, a filogenetikai és osztályozási elveket, valamint a washingtoni általános növénycsaládok osztályozási és terepi tanulmányozását, valamint a fajok azonosításához szükséges készségfejlesztést. Annotált bibliográfia, amely eredeti irodalomra támaszkodik, hogy bemutassa egy taxonómiai csoport megértésének mélységét. Egy kirándulás. Ajánlott: Sp.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 546

BIOL 550 Evolúció és Szisztematika Szeminárium (1-3, max. 15)
Az evolúció és/vagy szisztematika múltbeli és jelenlegi tudományos irodalom heti megbeszélése, a szakterület helyzetének áttekintése és a kutatási eredmények bemutatása. A megbeszélések kiterjedhetnek a tudományág teljes szélességére, vagy a kiválasztott témákra összpontosíthatnak.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 550

BIOL 551 Az evolúció és a szisztematika témakörei (1-3, max. 24)
Az oktató laboratóriumában folyó evolúciós és/vagy szisztematikai kutatások fókuszált megvitatása. Ez egy laboratóriumi értekezlet, ezért a regisztráció csak azokra a hallgatókra korlátozódik, akik már kapcsolódnak ehhez a kutatólaboratóriumhoz.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 551

BIOL 552 Advanced Evolution ([2-5]-, max. 10)
Sikeres analitikai megközelítések az evolúciós minták és az azokat generáló folyamatok megértéséhez, empirikus és elméleti eszközök széles skálájával vizsgálva. Felmérés arról, hogyan alkalmazható az elmélet, a modellezés és a statisztika megfigyelésekre és kísérletekre az evolúcióbiológiában.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 552

BIOL 553 Alkalmazott filogenetika (3) A. LEACHE
A filogenetikai fák becslési módszereinek felmérése. Tartalmazza a filogenetika elméletét és használatát az összehasonlító biológiában. A számítógépes laboratóriumok valódi adatok elemzésére összpontosítanak, hogy megválaszolják a releváns biológiai kérdéseket. Erős számítógépes ismeretek szükségesek. Tartalmazza a tudományos közlemények heti megbeszélését és egy egyéni kutatási projektet. Feltétel: minimum 2,5 osztályzat BIOL 354-ben.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 553

BIOL 555 Bevezetés a paleobiológiai diplomás kutatásba (1)
Bevezetés a paleobiológiai technikákba és forrásokba. Csak hitel/hitel nélküli. Ajánlott: az ESS 558 A-val közösen.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 555

BIOL 557 Gerinces paleontológia (5)
A gerinces állatok biológiáját vizsgálja, hangsúlyozva sokféleségüket, alkalmazkodásukat és evolúciós történetüket. Bemutatja a viselkedés, a fiziológia, a morfológia és az ökológia szempontjait, amelyek a gerincesek összehasonlító vizsgálatából származnak. A laboratórium magában foglalja a helyi terepbejárásokat és a regionális gerinces fauna bemutatását. Ajánlott: az ESS 557-el közösen.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 557

BIOL 560 ökológiai szeminárium (1-3, max. 15)
Heti rendszerességgel az ökológia korábbi és aktuális szakirodalmának megbeszélése, a szakterület helyzetének áttekintése, a kutatási eredmények bemutatása. A megbeszélések kiterjedhetnek a tudományág teljes szélességére, vagy a kiválasztott témákra összpontosíthatnak.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 560

BIOL 561 témakörök az ökológiából (1-3, max. 15)
Az oktatói laboratóriumban zajló ökológiai kutatások fókuszált megbeszélése. Ez egy laboratóriumi értekezlet, ezért a regisztráció csak azokra a hallgatókra korlátozódik, akik már kapcsolódnak ehhez a kutatólaboratóriumhoz.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 561

BIOL 563 kísérleti evolúciós ökológia (5) B. KERR
Az ökológia és az evolúció kísérletileg megközelíthető kérdéseit tárja fel előadások, laboratóriumi és terepi kísérletek révén. A témák között szerepelhet a bakteriális antibiotikum-rezisztencia evolúciója, a virulencia alakulása, a magvak ragadozása, a növények biológiai sokfélesége és mások. Alapkövetelmény: BIOL 481. Ajánlott: A.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 563

BIOL 564 Advanced Experimental Evolution Ecology (2-5, max. 15) B. KERR
Önállóan vagy a BIOL 482 egyetemi hallgatójával párosítva dolgozva a hallgatók felügyelt eredeti terepi vagy laboratóriumi kutatási projekteket folytatnak. A projektek három akadémiai negyedévet ölelnek fel, a projektfejlesztés ősszel kezdődik, a kutatás télen folytatódik, és tavasszal tudományos cikk elkészítésével ér véget. Előfeltétel: BIOL 563, amely egyidejűleg is felvehető. Ajánlott: AWSp.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 564

BIOL 565 közösségi ökológia (5) J. Hille RIS LAMBERS
Lefedi a biológiai közösségek komplexitását, amelyet biotikus és abiotikus tényezők befolyásolnak, valamint az emberi tevékenységeknek, például a globális felmelegedésnek a közösségekre gyakorolt ​​hatását.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 565

BIOL 567 témakörök a haladó ökológiában (3, max. 6)
Megvitatja az aktív kutatási területekre vonatkozó irodalmat vagy az ökológia különböző ágaiban felmerülő vitákat. Ajánlott: FISH 567/SEFS 567 W-tal közösen.
Tekintse meg a kurzus részleteit a MyPlanben: BIOL 567

BIOL 570 természetvédelmi biológia szeminárium (1-3, max. 15)
Heti rendszerességgel a természetvédelmi biológia korábbi és aktuális szakirodalmának megbeszélése, a szakterület állapotának áttekintése, a kutatási eredmények bemutatása. A megbeszélések kiterjedhetnek a tudományág teljes szélességére, vagy a kiválasztott témákra összpontosíthatnak. tes.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 570

BIOL 571 Természetvédelmi biológia témakörök (1-3, max. 15)
Az oktatói laboratóriumban zajló természetvédelmi biológiai kutatások fókuszált megbeszélése. Végzettségi státusz szükséges, vagy egyetemistáknál oktatói engedély. Ez egy laboratóriumi értekezlet, ezért a regisztráció csak azokra a hallgatókra korlátozódik, akik már kapcsolódnak ehhez a kutatólaboratóriumhoz.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 571

BIOL 580 élettani szeminárium (1-3, max. 15)
Heti rendszerességgel a fiziológia korábbi és aktuális szakirodalmának megbeszélése, a szakterület helyzetének áttekintése, a kutatási eredmények bemutatása. A megbeszélések kiterjedhetnek a tudományág teljes szélességére, vagy a kiválasztott témákra összpontosíthatnak.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 580

BIOL 581 Élettani témák (1-3, max. 15)
Az oktatói laboratóriumban folyó élettani kutatások fókuszált megbeszélése. Ez egy laboratóriumi értekezlet, ezért a regisztráció csak azokra a hallgatókra korlátozódik, akik már kapcsolódnak ehhez a kutatólaboratóriumhoz.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 581

BIOL 583 A szövettan élettani mechanizmusai (5) L. ZEMAN
Fejleszti a normál fiziológiás és betegségi állapotokkal összefüggésben lévő sejtszerkezetek felismerését. A laboratóriumi projektek kiterjednek a szövetek betakarítására, metszésére, festésére és felszerelésére. Tartalmazza a heti tudományos cikkeket.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 583

BIOL 590 szervezetbiológiai szeminárium (1-3, max. 15)
Heti rendszerességgel a szervezetbiológia korábbi és jelenlegi tudományos irodalmának megbeszélései, áttekintések a terület állapotáról, kutatási eredmények bemutatása. A megbeszélések kiterjedhetnek a tudományág teljes szélességére, vagy a kiválasztott témákra összpontosíthatnak.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 590

BIOL 591 szervezetbiológia témakörök (1-3, max. 15)
Az oktatói laboratóriumban zajló szervezetbiológiai kutatások fókuszált megbeszélése. Ez egy laboratóriumi értekezlet, ezért a regisztráció csak azokra a hallgatókra korlátozódik, akik már kapcsolódnak ehhez a kutatólaboratóriumhoz.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 591

BIOL 600 független tanulmány vagy kutatás ([1-10]-)
Csak hitel/hitel nélküli.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 600

BIOL 700 mesterdolgozat (*-)
Csak hitel/hitel nélküli. Ajánlott: AWSpS.
Tekintse meg a tanfolyam részleteit a MyPlanben: BIOL 700

BIOL 800 Doktori Értekezés (*-)
Csak hitel/hitel nélküli. Ajánlott: AWSpS.
Tekintse meg a kurzus részleteit a MyPlanben: BIOL 800


Tanfolyamok

Ez a kurzus fejleszti annak megértését, hogy mi a tudomány, és a biológiát keretként használja fel a tudomány mindennapi életünkben betöltött fontosságának vizsgálatához. A témák között szerepel az evolúció, az ökológia, az emberi környezetre gyakorolt ​​hatás, a sejtbiológia és a genetika, az emberi szaporodáshoz kapcsolódóan. Ezt a kurzust általános oktatási kurzusként tervezték nem természettudományos vagy nem kapcsolódó egészségügyi szakok számára. Nem vonatkozik a biológia szakra vagy mollra. Előfeltétel: A BIO 103-as vagy BIO𧅩-ös kredittel rendelkező hallgatók nem szerezhetnek kreditet a BIO𧅤-ban. Ajánlott ősz, tavasz, nyár.

A biológiai tudományok kortárs kérdései

Intradiszciplináris megközelítés a biológiai tudományok aktuális kérdéseinek vizsgálatához. Az egészségügy, az orvostudomány, a környezetvédelem, a genetika és az ipari technológia általános kategóriáiban meghatározott témákat azonosítanak, írnak le és jellemeznek. Feltárják a kérdés alapjául szolgáló tudományt, és behatóan megvizsgálják az alkalmazott tudományos fejlemények (múltbeli és jövőbeli) hatását az adott tudományterületeken belül. Nem alkalmazható biológia szakon vagy mellékszakon. Alkalmanként kínálják.

Általános biológia

Bevezetés a biológiába, beleértve az ökológiát, a populációbiológiát, a tápanyag-ciklust, az élelmiszerhálózatokat, a sejtszerkezetet és -funkciókat, az anyagcserét, a fotoszintézist, a szaporodást, a genetikát, a molekuláris biológiát és az evolúciót. Ez a kurzus erős alapot biztosít további természettudományos kurzusokhoz, és a természettudományos szakok, a kapcsolódó egészségügyi szakok és a tudomány iránt érdeklődő hallgatók számára készült. lect. 3, Lab. 2. A hallgatók nem szerezhetnek kreditet a BIO 103 és a BIO𧅩 alapján. Ajánlott ősz, tavasz.

Bevezetés a biológiai adatok elemzésébe és értelmezésébe

Ez a kurzus bevezető a biológusok által használt általános technikákba, amelyekkel hatékonyan és eredményesen dolgoznak fel, értelmeznek és kommunikálnak a biológia tudományokban keletkezett ötletek és információk között. A diákok gyakorlati megközelítésben, biológiai adatbázisok segítségével sajátítják el a technikákat. A kurzus témakörei magukban foglalják az alapvető laboratóriumi és terepi jegyzetfüzetgyártást, valamint adatbázisok, grafikonok, táblázatok, diagramok és egyéb vizuális segédeszközök használatát, elemzését és értelmezését, amelyeket tudományos cikkekben használnak a digitális mikroszkópos képek előállításához és elemzéséhez. Feltétel: BIO𧅩. Nyári, téli ajánlat.

Szervezetbiológia

Áttekintés a prokarióták, protisták, gombák, növények és állatok változatos formáiról és funkcióiról. Hangsúlyozni fogják az alapvető ökológiát, a természetrajzot, az evolúciót, a biogeográfiát és az élőlények fontosságát az ember számára. lect. 3, Lab 3. Előfeltétel: BIO𧅩 "C" vagy jobb minősítéssel. Ha a BIO𧇒 és a BIO𧈰 is kitöltésre került, a BIO𧇋 nem vehető jóvá. Ajánlott ősz, tavasz.

Állatbiológia

Az állatbiológia az állatszerű protisták és az állatvilág filogenetikai áttekintése, az egysejtű szervezetektől kezdve a gerincesekig. Az egyes főbb állatcsoportok formájának és funkciójának újításai, valamint taxonómiája, ökológiája, természettörténete, elterjedése, orvosi és gazdasági jelentősége az emberek és a természetes ökoszisztémák szempontjából kerül megvitatásra. lect. 2, Lab 2. Előfeltétel: BIO𧇋. Ajánlott ősz.

Különleges témák a biológiából

A kiválasztott csoportokat érdeklő biológia témák. A témákat meghatározott címmel ajánljuk fel. Dolgozhatnak rezidens oktatók vagy vendégoktatók. Más osztályok is meghívást kaphatnak a részvételre. Hitelre megismételhető - maximum hat. Feltétel: BIO𧅩. Alkalmanként kínálják.

Biológia Tutorképző Gyakorlat

Ez a kurzus célja, hogy képzést és felügyeletet kínáljon biológia oktatók számára. A tanfolyam áttekintést nyújt a legjobb oktatási gyakorlatokról és arról, hogyan lehet a legjobban kiszolgálni a különböző ügyfélcsoportokat. A hallgatók reflektív oktatói gyakorlatot dolgoznak ki az olvasás és a tanfolyami megbeszélések alapján. A tartalomspecifikus képzés a félév során megfelelő időpontokban történik. Erősen ajánlott, hogy a hallgató az első félévben vegyen részt a kurzuson egy biológiatanárnál. A tanfolyam elmulasztása a munkaviszony első évében az oktatói munkaviszony megszűnését vonja maga után. Azok a hallgatók, akik megismétlik a kurzust, mélyebben foglalkoznak a tartalommal. Hitelre megismételhető – maximum három. Feltétel: BIO𧅩. Az oktató beleegyezése. Megfelelt/Nem sikerült minősítés. Ajánlott ősz, tavasz.

Bevezető növényazonosítás

Bevezetés a helyi őshonos és termesztett fajok fák, cserjék és egyéb lágyszárú növények azonosításába. Terepbejárások szükségesek. lect. 1, Lab 2. Előfeltétel: BIO𧇋 vagy BIO𧈰. Ajánlott ősz – páratlan évek.

Gerinces alak és funkció

A gerincesek anatómiája és élettana, a patkány, mint az alapvető vizsgálati állat. lect. 2, Lab 4. Előfeltétel: BIO𧅩. Alkalmanként kínálják.

Növénybiológia

A Növénybiológia a növényvilág növényszerű protistáinak és élőlényeinek filogenetikai felmérése, kezdve az egysejtű élőlényekkel és a virágzó növényekig. Szó lesz az egyes főbb növénycsoportok formájának és funkciójának innovációjáról, valamint ezek anatómiájáról, morfológiájáról, taxonómiájáról, ökológiájáról, természetrajzáról, elterjedéséről, valamint orvosi és gazdasági jelentőségéről az emberek és a természetes ökoszisztémák szempontjából. lect. 2, Lab 2. Előfeltétel: BIO𧇋. Tavasz kínált.

Átfogó tanulmány az öröklődés alapelveiről, beleértve a mendeli és a molekuláris genetikát. lect. 3, Lab 2. Feltétel: BIO𧅩 és a szakon megfelelő második biológia szak. Ajánlott ősz, tavasz.

Az élő szervezetek elterjedését és abundanciáját meghatározó kölcsönhatások tanulmányozása. Az ökológia alapelveit azért mutatjuk be, hogy megértsük ezen kölcsönhatások természetét a biológiai szerveződés egyéni, populációs és közösségi szintjén. Feltétel: BIO𧇋. Ajánlott ősz, tavasz.

Az emberi anatómia és élettan I

Átfogó tanulmány a sejtek általános anatómiai és fiziológiai alapelveiről, a testfolyadék részeiről, a váz-, izom- és idegrendszerről, valamint a speciális érzékszervekről. A kurzus laboratóriumi részének kötelező elemei közé tartozik a számítógépes szimuláció, a mikroszkópia, az emlősszervek boncolása és a holttestek vizsgálata. Azok a hallgatók, akik elvégezték ezt a kurzust, vagy jelenleg beiratkoztak, csak a gólyák regisztrációja után jelentkezhetnek újra erre a kurzusra (kivéve, ha ehhez oktatói/tanszéki hozzájárulásuk van). lect. 3, Lab 2. Előfeltétel: "C" vagy jobb osztályzat a BIO𧅩 & CHM𧅧-ban. Azok a hallgatók, akik elvégezték ezt a kurzust, vagy jelenleg beiratkoztak, csak a gólyák regisztrációja után jelentkezhetnek újra erre a kurzusra (kivéve, ha ehhez oktatói/osztályi hozzájárulásuk van). Ajánlott ősz, tavasz, nyár.

Humán anatómia és élettan II

A szív- és érrendszeri, légzőszervi, emésztőrendszeri, húgyúti, reproduktív és endokrin rendszer átfogó vizsgálata. A kurzus laboratóriumi részének kötelező elemei közé tartoznak a számítógépes szimulációk, a mikroszkópia, az emlősök szerveinek boncolása és a holttestek kimetszésének tanulmányozása. lect. 3, Lab 2. Előfeltétel: szerezzen "C" vagy jobb minősítést a BIO𧅩, CHM𧅧 és BIO𧈸 területeken. Azok a hallgatók, akik befejezték ezt a kurzust, vagy akik jelenleg beiratkoztak, csak a gólyák regisztrációja után jelentkezhetnek újra erre a kurzusra (kivéve, ha ehhez oktatói/osztályi hozzájárulásuk van). Ajánlott ősz, tavasz, nyár.

Sejtbiológia

Átfogó áttekintés a sejt szerkezetéről és működéséről, beleértve a biomolekulák természetét, a sejtanyagcserét és szabályozását, a membránok és a citoszkeleton dinamikáját, a sejtciklus végrehajtását és szabályozását, a sejtkölcsönhatásokat és a sejtjelátvitelt. lect. 3, Lab 3. Feltétel: BIO𧅩 további egy félév biológia és minimum három félév kémia szerves kémián keresztül. Ajánlott ősz, tavasz.

Madártan

Ez a kurzus a madarak evolúciójával, anatómiájával, fiziológiájával, ökológiájával és védelmével foglalkozik. Tartalmazza a mező azonosítását, különös tekintettel a Wisconsin űrlapokra.Április utolsó hétvégéjén vagy május első hétvégéjén kötelező hétvégi kirándulásra kerül sor, a szemesztertől és a záróvizsga ütemtervétől függően. lect. 3, Lab 3. Előfeltétel: BIO𧇋 vagy BIO𧇒 vagy BIO𧈯. Tavasz kínált.

Gazdasági botanika

A növények táplálékot, takarmányt, tüzelőanyagot, rostot, gyógyszereket és más gazdaságilag fontos termékeket biztosítanak az embereknek. Ez a kurzus bemutatja a háziasított növényfajtákat és vadon élő növényfajokat, valamint ezek értékét az emberi és háziállatok takarmányozásában, valamint energiaforrásként, előállított anyagként és gyógyszerként. Szóba kerül a vadon élő növényfajok iránti etnobotanikai érdeklődés is. Előfeltétel: BIO𧇋 vagy BIO𧈰. Alternatív éveket kínálnak.

Sugárbiológia

A nukleáris sugárzás alkalmazásai és hatásai a biológiai rendszerekre. lect. 2, Lab 2. Előfeltétel: BIO𧅩 egy további biológia kurzus CHM𧅧. Tavasz kínált.

Növényélettan

Bevezetés a növényi víz kapcsolatokba, az ásványi táplálkozásba, a légzésbe, a fotoszintézisbe, a növekedésbe és a fejlődésbe, különös tekintettel a magnövények élettanára. Előfeltétel: BIO𧇋 vagy BIO𧈰. Tavasz kínált.

Ez a kurzus tartalmazza a vízi ökológia alapjait, különös tekintettel a közösségi ökológiára. A vizsgálandó szervezetek taxonómiája, rétegződése és szukcessziója. Vizsgálni fogják a vízi ökoszisztémákon keresztül történő energiaforgalmat is. Terepbejárások szükségesek. lect. 2, Lab 3. Feltétel: BIO𧅩 egy további biológia szak egy félév kémia. Ajánlott ősz.

Tanterv és értékelés a matematikában és a természettudományokban

A hallgatók megismerkednek az állami és nemzeti tartalmi szabványokkal és a kapcsolódó tanítási és tanulási elméletekkel. Ezt a tudást egy tantervi keret kidolgozásához fogják alkalmazni. A témák a következők lesznek: Tanulási eredmények, tanulói tévhitek, kiegyensúlyozott értékelés és óratervezés a tartalmi területeken. Feltétel: deklarált matematika vagy természettudományos szakos/melléki felvételi tanárképzésre. (A BIO/CHM/PHY keresztlistáján csak egy osztályon lehet kreditet szerezni.) Ajánlott ősz.

Tudományos vizualizáció

A biológiai fogalmak és témák erőteljes és hatékony közvetítésének képessége a téma vizualizálásának egyértelműségétől, pontosságától és esztétikájától függ. Elsajátítjuk a biológiában dolgozó tudományos illusztrátor készségeit, és grafikai sorozatokat készítünk szóbeli prezentációkban, poszterekben, kiadványokban és portfóliókban való felhasználásra. Ez a kurzus célja, hogy kihívást jelentsen a kifejezetten a biológia területén dolgozó tudósoknak, grafikusoknak és művészeknek. Biológiai témákat fogunk feltárni, mert a tárgy pontos ábrázolása azt jelenti, hogy az ember bensőségesen ismeri a tárgyat. A vizualizációs technikák magukban foglalják a tollal és tintával és egyéb hagyományos illusztrációs technikákat, a digitális képalkotást és -manipulációt, a makrofotózást, a mikroszkóp használatát, a 3D-s vizualizáció bevezetését, a termográfiát stb. 4. labor. Előfeltétel: BIO𧅤 vagy BIO𧅩 BIO𧇋 vagy ART𧇋 #160262. Ajánlott ősz – páratlan évek.

Latin és görög gyökerek a tudományos terminológiában

A legtöbb tudományos terminológia latin és görög szavakból származik. Ez a kurzus szilárd hátteret biztosít a tudományos szókincsben a gyökérszavak, elő- és utótagok, valamint két vagy több gyökérszó és előtag kombinációinak megtanulásával. Nem vonatkozik a biológia szakra vagy bármely koncentrációra. Feltétel: BIO𧅩. Ajánlott ősz.

Összehasonlító gerinces anatómia

Az összehasonlító anatómia alapvető fontosságú a gerincesek működésének és az evolúciós biológiának a vizsgálatához. A kurzus integrálja a húr test anatómiáját, evolúcióját és fejlődését, rendszerről rendszerre és a csoport sokféleségére, a repülő és futó gerincesektől a tengeri spriccekig és a lámpásokig. A laboratóriumok betekintést és készségeket emelnek a nercek, kutyacápák, lámpások és reprezentatív szervpéldányok átfogó, tiszteletteljes boncolásán keresztül. Hetente egy laboratóriumi időszakot szentelnek az anatómia fő boncolásának és feltárásának. A következő laboratóriumi időszak magában foglalja az előadások, a boncolás finomítását és a tanulás együttműködésen alapuló megerősítését. Ezt a kurzust nagyrészt egyetemi szinten tanítják. A végzős hallgatóknak további kurzuskövetelmények/elvárások lesznek. lect. 2, Lab 4. Feltétel: BIO𧇋 vagy BIO𧇒 junior, senior vagy diplomás állás. Tavasz kínált.

Növénytaxonómia

Az edényes növények gyűjtése, azonosítása, osztályozása és evolúciója, különös tekintettel a helyi flórára. Ezt a kurzust nagyrészt egyetemi szinten tanítják. A végzős hallgatóknak további kurzuskövetelmények/elvárások lesznek. lect. 1, Lab 4. Feltétel: BIO𧇋 vagy BIO𧈰 junior állóképesség. Ajánlott tavasz – páratlan számú év.

Vízi és vizes edényes növények

Vízi és mocsári élőhelyek edényes növényeinek azonosítása és gyűjtése, különös tekintettel a helyi fajok adaptív morfológiájára és ökológiájára. Terepbejárások szükségesek. Ezt a kurzust nagyrészt egyetemi szinten tanítják. A végzős hallgatóknak további kurzuskövetelmények/elvárások lesznek. lect. 1, Lab 2. Feltétel: BIO𧇋 vagy BIO𧈰 junior helytállás. Felajánlott ősz – páros évek.

Parazitológia

Az állati paraziták főbb csoportjainak áttekintése taxonómiájuk, morfológiájuk, élettörténetük, gazda-parazita kapcsolataik és gazdasági jelentőségük szempontjából. Ezt a kurzust nagyrészt egyetemi szinten tanítják. A végzős hallgatóknak további kurzuskövetelmények/elvárások lesznek. lect. 2, Lab 4. Feltétel: BIO𧇋 vagy BIO𧇒 vagy BIO𧈯 junior hely. Ajánlott ősz.

Fejlődésbiológia

Az embrionális fejlődés hátterében álló sejtes és molekuláris mechanizmusok feltárása számos modellszervezetben. A témák között szerepel a megtermékenyítés, a génexpresszió szabályozása, a sejtsors meghatározása, az őssejtek, a korai mintázatok kialakulása, a szövetek/szervek morfogenezise és a végtagképződés. A kurzus elsősorban állatmodellekre összpontosít, hangsúlyt fektetve az evolúciósan konzervált folyamatokra, struktúrákra és molekuláris útvonalakra. A technológiai fejlődés, valamint az emberi fejlődés és a betegségek szempontjából való jelentősége mindvégig kiemelésre kerül. Ezt a kurzust nagyrészt egyetemi szinten tanítják. A végzős hallgatóknak további kurzuskövetelmények/elvárások lesznek. lect. 2, Lab. 4. Feltétel: BIO𧇋 vagy BIO𧇒 vagy BIO𧈯 BIO𧈲 vagy MIC𧊠 BIO𧈻 junior helytállás. Tavasz kínált.

Emberi holttest boncolás

Ez a felügyelt holttest-boncolási tanfolyam regionális anatómiai megközelítést alkalmaz, és célja, hogy javítsa a hallgatók kompetenciáját az emberi durva anatómiában. A hallgatók emberi holttestet készítenek az egyetemi anatómiai és fiziológiai laboratóriumokban való használatra. A boncoláson kívül a hallgatók számítógépes tanulási projekteket és szakirodalmi áttekintéseket használnak, hogy jobban megértsék az emberi anatómiát, valamint a tetemek történelmi és jelenlegi társadalmi szerepét. Előfeltétel: BIO𧈸, BIO𧈹 és BIO𧋟 (BIO𧈸 vagy BIO𧈹 TA-nak kell lennie). Az oktató beleegyezése. Nyári ajánlat.

A gombavilág összes főbb gombacsoportjának (és rokonainak) áttekintése szisztematika, anatómia, morfológia, ökológia, fiziológia, genetika, evolúciós kapcsolatok, valamint az emberi és növényi patológia szempontjából. A laboratórium magában foglalja a gombák mikroszkópos és makroszkopikus vizsgálatát, valamint kiválasztott csoportokból származó tenyészetek és gombák szaporodási struktúráinak (beleértve a gombákat) gyűjteményét. Ezt a kurzust nagyrészt egyetemi szinten tanítják. A végzős hallgatóknak további kurzuskövetelmények/elvárások lesznek. lect. 2, Lab 4. Feltétel: BIO𧇋 vagy BIO𧈰 vagy MIC𧇦 (Mind a mikrobiológia szak, mind az egyik biológia szak erősen ajánlott) junior állóképesség. Ajánlott ősz.

Orvosi mikológia

Egyre növekvő számú orvosi jelentőségű gomba tanulmányozása, beleértve az élesztőgombákat, penészgombákat, egyéb gombákat és aktinomicétákat, amelyek patogén emberek és más állatok számára. A hangsúly a kórokozó gombák izolálására és azonosítására szolgáló laboratóriumi technikákon van. Ezt a kurzust nagyrészt egyetemi szinten tanítják. A végzős hallgatóknak további kurzuskövetelmények/elvárások lesznek. lect. 2, Lab 2. Feltétel: BIO𧇋 vagy MIC𧇦 junior állóképesség. Tavasz kínált.

Édesvízi gerinctelen állattan

Bemutatja a metazoan, nem parazita édesvízi gerinctelenek ökológiáját és taxonómiáját. Egy kiterjedt kurzus, amelynek célja, hogy alapot biztosítson a taxonómiai ismeretek megszerzéséhez, valamint az édesvízi gerinctelenek biológiájának és ökológiájának alapvető megértéséhez a vízi és környezettudományok haladó hallgatói számára. Az előadások a taxonómiával és a mennyiségi készségekkel foglalkozó ökológiai laborokra fognak összpontosítani. A tanulók referenciagyűjteményére és kirándulásokra lesz szükség. lect. 2, Lab. 2. Feltétel: BIO𧇋 vagy BIO𧇒 vagy BIO𧉕 junior helytállás. Alkalmanként kínálják.

Neuroetológia

A neuroetológia az állatok természetes viselkedésének idegrendszeri alapjait vizsgálja. Ez a kurzus integrálja az állatok viselkedését, a fiziológiát, az összehasonlító anatómiát és az idegtudományt. A kurzus témái közé tartozik az olyan egyedi viselkedésű állatfajok tanulmányozása, mint a denevérek és cetfélék visszhangzása, az énekesmadarak társas kommunikációja, az elektromos halak elakadásának elkerülése vagy a bagoly ragadozók hallási térképezése. Előfeltétel: BIO𧅩 CHM𧅧 NEU𧇈 vagy BIO𧇋 vagy BIO𧈸. Ajánlott ősz.

Kvantitatív módszerek az ökológiában

Bevezetés az ökológusok által az élőlények és környezetük közötti kölcsönhatások leírására és elemzésére használt terepi és laboratóriumi eljárásokba. A kurzus a kvantitatív technikákra helyezi a hangsúlyt, beleértve a számítógépes technológia használatát az ökológiai adatok gyűjtésére, rögzítésére és értelmezésére. Ezt a kurzust nagyrészt egyetemi szinten tanítják. A végzős hallgatóknak további kurzuskövetelmények/elvárások lesznek. lect. 2, Lab 2. Feltétel: BIO𧈳 vagy BIO𧉕 STAT𧆑 vagy MTH𧈉 vagy ezzel egyenértékű statisztikai junior helytállási tapasztalat. Ajánlott ősz.

Összehasonlító gerinces endokrinológia

Átfogó tanulmány a biokémiai jelzőmolekulák előállításáról, szabályozásáról, szerkezetéről, molekuláris és egész testre gyakorolt ​​hatásáról, metabolizmusáról és kiválasztódásáról gerinceseken keresztül, különös tekintettel a kétéltűekre, halakra, madarakra és emlősökre. A hormon- és neurotranszmitter-útvonalakat az evolúciós és környezeti hatásokkal való összefüggésben vizsgálják előadások, elsődleges szakirodalom áttekintése és esettanulmányok segítségével. Ezt a kurzust nagyrészt egyetemi szinten tanítják. A végzős hallgatóknak további kurzuskövetelmények/elvárások lesznek. A biológia szakon csak erre az osztályra vagy a BIO𧊨 osztályra lehet kreditet szerezni, mindkettőre nem. Feltétel: BIO𧈹 vagy BIO𧋊 junior hely. Tavasz kínált.

Halak természetrajza

A halak taxonómiájának, anatómiájának, élettanának és ökológiájának tanulmányozása, különös tekintettel az édesvízi halakra. lect. 2, Lab. 2. Feltétel: BIO𧇋 vagy BIO𧇒 vagy BIO𧈯 junior helytállás. Ajánlott ősz – páratlan évek.

Humán endokrinológia

Átfogó tanulmány a biokémiai jelátviteli molekulák előállításáról, szabályozásáról, szerkezetéről, molekuláris és egész testre gyakorolt ​​hatásáról, anyagcseréjéről és kiválasztódásáról az emberben. A klasszikus és újabban elismert neurotranszmitter- és hormonútvonalakat, valamint ezek klinikai és farmakológiai szempontjait előadások, elsődleges szakirodalom és esettanulmányok segítségével tárják fel. Ezt a kurzust nagyrészt egyetemi szinten tanítják. A végzős hallgatóknak további kurzuskövetelmények/elvárások lesznek. A biológia szakon csak erre az osztályra vagy a BIO𧊥 osztályra lehet kreditet szerezni, mindkettőre nem. Feltétel: BIO𧈹 vagy BIO𧋊 junior hely. Ajánlott ősz.

Speciális táplálkozás egészségügyi szakemberek számára

Átfogó tanulmány a táplálkozással összefüggő betegségekről, valamint a táplálkozás értékeléséről, értékeléséről és kezeléséről olyan klinikai környezetben, amellyel az egészségügyben dolgozók találkozhatnak. Ezt a kurzust nagyrészt egyetemi szinten tanítják. A végzős hallgatóknak további kurzuskövetelmények/elvárások lesznek. Feltétel: BIO𧈹 vagy NUT𧇈 junior helytállás. Ajánlott ősz, tavasz.

A növények és állatok szerves evolúciójának alapelvei és nyilvántartása. Ezt a kurzust nagyrészt egyetemi szinten tanítják. A végzős hallgatóknak további kurzuskövetelmények/elvárások lesznek. Feltétel: BIO𧈲 junior hely. Ajánlott ősz, tavasz.

A rák biológiája

A rákbiológia jelenlegi ismereteinek felmérése. A kurzus a rákos témák széles körében tart majd előadásokat, többek között: a rákos sejtek jellemzői, karcinogenezis, rákos gének, daganatok osztályozása, invázió, áttétek, öröklődés, immunológia, gyógyszerfejlesztés, kezelés és megelőzés. Ezt a kurzust nagyrészt egyetemi szinten tanítják. A végzős hallgatóknak további kurzuskövetelmények/elvárások lesznek. Feltétel: BIO𧈯 vagy BIO𧈹 BIO𧈲 vagy MIC𧊠 junior helytállás. Ajánlott ősz, tavasz.

Molekuláris biológia

A molekuláris biológia tanulmányozása az eukarióta rendszerekre helyezve a hangsúlyt. A kurzus a biológiai folyamatokat irányító molekuláris szempontokra összpontosít. Megvizsgálják a rekombináns DNS-technológia biotechnológiára és orvostudományra gyakorolt ​​hatását is. Ezt a kurzust nagyrészt egyetemi szinten tanítják. A végzős hallgatóknak további kurzuskövetelmények/elvárások lesznek. Feltétel: BIO𧈲 és BIO𧈻, vagy MIC𧊠 és három félév főiskolai kémia, beleértve a szerves kémia junior helytállást. A biokémia erősen ajánlott. A BIO𧊴 egy opcionális laboratórium, amely egyidejűleg is használható. Ajánlott ősz, tavasz.

Molekuláris Biológiai Laboratórium

A molekuláris biológia tanulmányozása az eukarióta rendszerekre helyezve a hangsúlyt. A laboratóriumi hangsúly a rekombináns DNS-technológián, a rekombináns fehérjék eukarióta sejtekben történő expresszálására használt jelenlegi technikákon, a számítógépes DNS-elemzésen, a számítógépes makromolekuláris modellezésen és a kvantitatív vizsgálati technikákon van. Ez a labor nem kötelező azok számára, akik beiratkoztak a BIO𧊳 osztályba. Ezt a kurzust nagyrészt egyetemi szinten tanítják. A végzős hallgatóknak további kurzuskövetelmények/elvárások lesznek. 3. labor. Feltétel: BIO𧊳 junior állással egyidejűleg. Ajánlott ősz, tavasz.

Növénynövekedés és fejlődés

Kísérletek megbeszélése és az élő növényből nyert kutatási adatok elemzése. Feltétel: BIO𧇋 vagy BIO𧈰 junior helytállás. Alkalmanként kínálják.

Növényi anatómia

A növények szerkezetének és fejlődésének részletes vizsgálata a fény- és elektronmikroszkóppal. Elsősorban a magnövényeket vizsgáljuk meg. A szerkezetet és a fejlődést úgy vizsgálják, hogy a növények megbirkózzanak ökológiájukkal, evolúciójukkal és funkciójukkal. lect. 2, Lab. 2. Feltétel: BIO𧇋 vagy BIO𧈰 junior helytállás. Alkalmanként kínálják.

Bioinformatika

Ebben a kurzusban a hallgatók számítógépek segítségével tanulmányozzák és összehasonlítják a DNS-ben vagy RNS-ben lévő nukleotid-szekvenciát, vagy a fehérjékben található aminosavakat. Számítógépeket is használnak a fehérje háromdimenziós szerkezetének vizsgálatára. Ezen információk manipulálása és tanulmányozása az alapja a biotechnológia jelenlegi forradalmának. A témák között szerepel az evolúció, a taxonómia, a genomika és a betegségek megértése. Ez a kurzus lehetőséget nyújt a hallgatóknak a biológia, mikrobiológia, kémia és számítástechnika közötti kapcsolatok feltárására. Ezt a kurzust nagyrészt egyetemi szinten tanítják. A végzős hallgatóknak további kurzuskövetelmények/elvárások lesznek. lect. 1, Lab 2. Feltétel: BIO𧈲 vagy MIC𧊠 junior hely. (Keresztlistán szerepel a BIO/MIC-vel, csak egy osztályon szerezhet kreditet.) Tavasz, tél.

Környezeti toxikológia

A kémiai szennyeződések ökoszisztémákra és emberre gyakorolt ​​halálos és szubletális hatásainak vizsgálata. Az érintett témák között szerepel a környezetvédelmi jogszabályok, a vegyi anyagok eloszlása ​​és sorsa a környezetben, a toxicitás-vizsgálati módszerek, az expozíció és a kockázat értékelése, a kémiai szennyeződések hatása az emberre, valamint a halak és vadon élő állatok populációira, közösségeire és ökoszisztémáira, valamint meghatározott vegyi csoportok toxicitása. Ezt a kurzust nagyrészt egyetemi szinten tanítják. A végzős hallgatóknak további kurzuskövetelmények/elvárások lesznek. Feltétel: BIO𧈳 vagy BIO𧉕 CHM𧅨 junior hely. Ajánlott tavasz – páratlan számú év.

Növényi mikrobák kölcsönhatásai

Ez a kurzus mélyrehatóan megvizsgálja a növények és a környezet mikrobákkal való kölcsönhatásának különböző módjait makroszkopikus, sejtes és molekuláris szinten. Az esettanulmányok parazita és kölcsönös (szimbiotikus) kölcsönhatásokat is tartalmaznak. A mikrobák közé tartoznak a gombák, baktériumok, fonálférgek és vírusok. Tartalmazza a növénypatológiát, valamint a növények és a mikrobák közötti jótékony kapcsolatok tanulmányozását. A megkeresés alapú laborok beépülnek az előadásokba és a beszélgetésekbe. Ezt a kurzust nagyrészt egyetemi szinten tanítják. A végzős hallgatóknak további kurzuskövetelmények/elvárások lesznek. lect. 2, Lab 2. Feltétel: BIO𧇋 vagy BIO𧈰 MIC𧇦 junior hely. (Keresztlistán szerepel a BIO/MIC-vel, csak egy osztályon szerezhet jóváírást.) Ajánlott ősz – páratlan évek.

A betegség és a gyógyszerhatás molekuláris mechanizmusa

Felmérés az iparosodott világ vezető nem fertőző és nem rákos megbetegedéseiről. Ez a tanfolyam feltárja a betegségek molekuláris mechanizmusait, a klinikai tüneteket és a gyógyszeres kezelést. A hallgatóknak alapos kutatást kell végezniük egy adott betegséggel kapcsolatban, és eredményeiket egy poszteren mutatják be. Ezt a kurzust nagyrészt egyetemi szinten tanítják. A végzős hallgatóknak további kurzuskövetelmények/elvárások lesznek. Feltétel: BIO𧈲, BIO𧈹 CHM𧈬 vagy CHM𧈰 junior helytállás. Tavasz kínált.

A rovarok és közeli rokonaik mindenütt jelen vannak, és mélyreható hatással vannak az emberek életére. Megvizsgáljuk a rovarok anatómiáját, viselkedését, evolúcióját és ökológiáját, valamint azt, hogy a rovarok hogyan hatnak az emberi kultúrára. A megbeszélések, előadások, illusztrációk, terepkutatások, minták gondozása és egyéb tevékenységek lehetőséget kínálnak a hallgatóknak a rovarkutatási ismeretek és készségek alkalmazására. Ezt a kurzust nagyrészt egyetemi szinten tanítják. A végzős hallgatóknak további kurzuskövetelmények/elvárások lesznek. lect. 3, Lab 2. Feltétel: BIO𧇋 junior hely. Felajánlott ősz – páros évek.

Állati viselkedés

Megvizsgáljuk azokat a tényezőket, amelyek segítenek megmagyarázni, hogyan és miért viselkednek az állatok úgy, ahogyan. Példatémái közé tartozik a szociális viselkedés, a tanulás, a szimbiotikus kapcsolatok, az érzékszervi rendszerek, a kommunikáció, a párzási rendszerek, a védekezés és a szülői gondoskodás.A hangsúlyt a nem emberi állatokra helyezik. A beszélgetések, prezentációk, illusztrációk és egyéb tevékenységek lehetőséget kínálnak a hallgatóknak a viselkedéskutatási ismeretek és készségek alkalmazására. Ezt a kurzust nagyrészt egyetemi szinten tanítják. A végzős hallgatóknak további kurzuskövetelmények/elvárások lesznek. Feltétel: BIO𧅩 BIO𧇋 vagy PSY𧉋 vagy NEU𧇈 junior helytállás. Évente kínálják.

Szabványos módszerek/minőségbiztosítási vízelemzések

Ez a kurzus oktatja a hallgatókat a szabványos módszerek használatára a kiválasztott biológiai, kémiai és fizikai összetevők elemzésére, amelyek általában szerepelnek a vízminőségi elemzésekben. A minőségbiztosítási eljárásokat, beleértve a helyes laboratóriumi gyakorlat szabványait (GLPS), minden tevékenységbe integrálják. A tárgyalt anyagok a következők: az alkalmazott módszerek alapelvei a pontosság, torzítás és szennyeződés értékelése, az eredmények és a környezeti források, valamint az elemzett összetevők jelentőségének megfelelő jelentése és értelmezése. Ezt a kurzust nagyrészt egyetemi szinten tanítják. A végzős hallgatóknak további kurzuskövetelmények/elvárások lesznek. lect. 1, Lab 4. Feltétel: BIO𧇋 vagy BIO𧇒 vagy BIO𧈯 vagy BIO𧈰 három félév főiskolai kémia junior állóképesség. BIO𧉕 ajánlott. Tavasz kínált.

Fejlett mikroszkópia és biológiai képalkotás

A modern mikroszkópiában és a biológiai képelemzésben alkalmazott elvek és technikák. A hangsúly a hallgatói projekteken lesz, hogy a konfokális, fluoreszcencia és pásztázó elektronmikroszkópiában jártasak legyenek. A diákok megtanulják a minta előkészítését, a digitális képalkotást, valamint a biológiai alkalmazásokhoz szükséges képfeldolgozást és -elemzést. Ezt a kurzust nagyrészt egyetemi szinten tanítják. A végzős hallgatóknak további kurzuskövetelmények/elvárások lesznek. lect. 2, Lab 2. Feltétel: BIO𧈻 vagy MIC𧇦 junior állóképesség. Felajánlott ősz – páros évek.

Biológia gyakorlat

Akadémiailag releváns területen szerzett tapasztalat kormányzati, ipari, üzleti vagy közösségi ügynökségeknél. A hallgatók szakmai gyakorlatát a tanszéknek jóvá kell hagynia, és tanácsot kell kapnia. A hallgatóknak a gyakornoki munkahelyükön kell lenniük abban a félévben, amelyre akadémiai kreditet kérnek. A megszerzett kreditek csak az egyetemi választható tárgyakba számítanak bele, és nem számítanak bele bármely szak vagy mellékszak elvégzésébe, hacsak nem szerepelnek a listán. Hitelre megismételhető - maximum nyolc. Megfelelt/Nem sikerült minősítés. Ajánlott ősz, tavasz, nyár.

Növényökológia

A természetvédelmi biológia, az ökológiai helyreállítás és az éghajlatváltozás hatásainak előrejelzése mind megköveteli a növényökológia megértését. Ez a kurzus a növények, más szervezetek és a környezet közötti kölcsönhatásokra összpontosít. Egyéni, lakossági és közösségi szinten fogunk dolgozni, és hangsúlyozzuk a növényökológia feltáró megközelítését. Az órai tevékenységek magukban foglalják az előadásokat, az ökológiai folyóiratok cikkeinek megvitatását és a hallgatók által tervezett kísérletek elvégzését. Ezt a kurzust nagyrészt egyetemi szinten tanítják. A végzős hallgatóknak további kurzuskövetelmények/elvárások lesznek. lect. 2, Lab 3. Feltétel: BIO𧈳 vagy BIO𧉕 junior állóképesség. Felajánlott ősz – páros évek.

Összehasonlító állatélettan

Ennek a kurzusnak van előadása és laboratóriumi komponense is. Célja, hogy összehasonlító perspektívából alapos ismereteket nyújtson az állatélettanról. A hangsúlyt azokra az alapvető élettani elvekre helyezik, amelyek alapján az állatok ellátják életfenntartó funkcióikat. Az előadások a gerinces állatokra összpontosítanak, de gerinctelenek és gerinces modellekre is kiterjednek, hogy bemutassák, hogy a nagyrészt eltérő csoportok milyen eltérő (vagy hasonló) mechanizmusokat fejlesztettek ki a környezeti kihívásokkal való megbirkózás érdekében. A laboratóriumi komponens aktív tanulási környezetet és gyakorlati tapasztalatot biztosít a fiziológiai kísérletezésben. Ezt a kurzust nagyrészt egyetemi szinten tanítják. A végzős hallgatóknak további kurzuskövetelmények/elvárások lesznek. lect. 3, Lab 2. Feltétel: BIO𧇋 vagy BIO𧇒 vagy BIO𧊑 junior hely. Ajánlott ősz.

Biológiai szimpózium

Biológiai tanulmányok meghatározott csoportok érdeklődésére. Időközönként különböző témákat kínálnak fel, mindegyikhez külön címet rendelve. Dolgozhatnak rezidens oktatók vagy vendégoktatók. Más osztályok is meghívást kaphatnak a részvételre. Ezt a kurzust nagyrészt egyetemi szinten tanítják. A végzős hallgatóknak további kurzuskövetelmények/elvárások lesznek. Megismételhető hitelre - maximum 16. Változó ajánlatok - ellenőrizze a regisztrációs ütemtervet. Feltétel: négy félév biológia junior helytállás. Alkalmanként kínálják.

Patak és vízválasztó ökológia

Bevezetés a folyami ökoszisztémák (folyók és patakok) és vízgyűjtőik megértéséhez és kezeléséhez kapcsolódó kulcsfogalmakba és elméletekbe. A kurzus a folyókra mint nagyszabású fizikai és biológiai rendszerekre helyezi a hangsúlyt. A munka magában foglalja a mérsékelt, trópusi és sarki folyók jellegzetes típusainak összehasonlító esettanulmányát. Ezt a kurzust nagyrészt egyetemi szinten tanítják. A végzős hallgatóknak további kurzuskövetelmények/elvárások lesznek. Feltétel: BIO𧈳 vagy BIO𧉕 junior helytállás. Tavasz kínált.

Neurofiziológia

Az idegrendszer vizsgálata a sejtszinttől kezdve egészen az idegrendszerekig. A tárgyalt témák közé tartozik a membránpotenciálok ionos alapja, a szinaptikus kommunikáció, a neuronok funkcionális áramköreinek szerveződése, valamint az agyban és/vagy a gerincvelőben lévő rendszerek, amelyek a tanulást és a memóriát, a látást és a motoros funkciókat szabályozzák. Ezeknek az alapvető neurofiziológiai témáknak a feltárása a különböző hallgatók által kiválasztott témák megértéséhez, amelyekre a félév későbbi szakaszában kerül sor. A félév végi témák gyakran tartalmazzák az agyműködés magasabb szintű aspektusait vagy az idegrendszer kihívásait, például az agy- vagy gerincvelő-sérülések, a degeneratív betegségek, a diszlexia vagy az öntudat helyreállítását. A BIO𧋓 egy fakultatív laboratóriumi kurzus, amely párhuzamosan is elvégezhető. Ezt a kurzust nagyrészt egyetemi szinten tanítják. A végzős hallgatóknak további kurzuskövetelmények/elvárások lesznek. Előfeltétel: BIO𧅩, CHM𧅧, és vagy BIO𧈸 vagy NEU𧇈 junior helytállás. Évente kínálják.

Humán molekuláris genetika

Tanulmány az emberek öröklődésének alapelveiről. A hangsúly az emberi betegségek génjeinek izolálására használt modern molekuláris technikákon, valamint az emberi tulajdonságok és rendellenességek öröklődési módjain lesz. A humángenetika etikai kérdései is szóba kerülnek. Ezt a kurzust nagyrészt posztgraduális szinten tanítják. Feltétel: BIO𧈲 junior hely. Ajánlott ősz.

Neurobiológiai laboratóriumi technikák

Bevezetés a neurobiológia általános laboratóriumi technikáiba, beleértve az elektrofiziológiát gerinctelen készítményekkel, emlős idegsejt-tenyésztést és számítógépes modellezést. A hallgatók klasszikus kísérletek végzése közben technikákon kapnak képzést, majd megtervezik saját újszerű kísérleteiket és végrehajtják azokat. Feltétel: BIO𧈸 BIO𧋑 vagy egyidejű beiratkozás junior helytállás. Ajánlott tavasz – páratlan számú év.

Human Molecular Genetics Lab

A humán molekuláris genetikai kutatások során alkalmazott technikák tanulmányozása, az emberi genetikai rendellenességek tanulmányozásában általánosan használt modellszervezetekre összpontosítva. A laboratóriumi hangsúly a fenotípus-analízisen, a könyvtári szűrésen, a DNS-microarray elemzésen, a géntérképezésen és a bioinformatikán van. Ezt a kurzust nagyrészt posztgraduális szinten tanítják. Ez a labor a BIO𧋒/566 osztályba beiratkozottak számára opcionális. 3. labor. Feltétel: BIO𧈲 BIO𧋒 párhuzamosan junior állás. Ajánlott ősz.

Természettudományok tanítása és tanulása a középiskolában

Ez a kurzus integrálva lesz a terepi tapasztalattal. Valódi osztályterem keretében a tanárjelöltek megtanulják, hogyan kell megtervezni és értékelni a tanulók természettudományos tanulását. A tartalmi ismeretekre összpontosítva a tanárjelöltek különféle értelmes tanulási tapasztalatokat terveznek, értékelik a tanulók tanulását, valamint figyelemmel kísérik és módosítják az oktatást, hogy a legjobban támogassák az egyes tanulókat az osztályteremben. A tanárjelölt olyan tevékenységeket fog megtervezni, végrehajtani és értékelni, amelyek a tanulók megértését összetettebb szintre emelik. A tanárjelöltek tapasztalatot szereznek azoknak az akadályoknak és korlátoknak a nyomon követésében, amelyekkel egyes tanulók vagy tanulócsoportok szembesülnek az iskolában, és megtanulják, hogyan alakítsák ki a tanulási tapasztalatokat minden tanuló támogatására. A tereptapasztalati tanteremben több napos, következetes beosztást a kurzusoktató a tanárjelölttel és az együttműködő tanárral egyeztetve alakít ki. Előfeltétel: GEO𧇈 EDS𧉟. (A BIO/CHM/PHY keresztlistái csak egy osztályon szerezhetnek jóváírást.) Ajánlott ősz, tavasz.

Tengerbiológia

A tengerbiológia egy interdiszciplináris terület, amely magában foglalja a geológia, a fizika, a kémia és a biológia elemeit. A hallgatók bemutatják, hogyan kezelik a biológiai szervezetek a tengeri ökoszisztémákban előforduló változó fizikai, geológiai és kémiai feltételeket. A hangsúlyt a jelenlegi természetvédelmi aggályokra és a tengeri gerinctelen sokféleségre helyezik. Feltétel: BIO𧇋 CHM𧅧 junior hely. Ajánlott tavasz – páratlan számú év.

Ökoszisztéma-ökológia

Az ökoszisztémák magukban foglalják a környezeti rendszer élő és élettelen összetevőit, és olyan kialakuló tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyeket csak a rendszer egészének vizsgálatával lehet megérteni. Ez a kurzus fejlett ökológiai témákat vizsgál meg, amelyek középpontjában a vízi és szárazföldi ökoszisztémák szerkezete és funkciója áll. A tárgyalt témák között szerepel az ökoszisztéma koncepciójának fejlesztése, az ökoszisztéma szukcessziója, a termelés/lebomlás, az energiaátvitel a táplálékhálózatokban és a tápanyag-ciklus. A kurzus tantermi előadásokból, feladatsorokból, valamint a vonatkozó irodalom olvasásából/megbeszéléséből áll. Ezt a kurzust nagyrészt egyetemi szinten tanítják. A végzős hallgatóknak további kurzuskövetelmények/elvárások lesznek. Feltétel: BIO𧈳 egy félév kémia junior helytállás. Tavasz – páros évek.

Biológia tanársegéd

Lehetőség egy biológia tanfolyam előkészítésében és/vagy oktatásában való segítségnyújtásra. Az oktatókkal együttműködve a hallgatóktól elvárható, hogy segítsenek a tananyagok kidolgozásában és elkészítésében, a kurzusok oktatásában és a hallgatói értékelésben. Hitelre megismételhető - maximum kettő. Tanszéki lehetőség sikeres/nem megfelelő vagy levél minősítésre. Az oktató beleegyezése. Megfelelt/Nem sikerült minősítés. Ajánlott ősz, tavasz, nyár.

Az emlősök sokféleségének és biológiájának tanulmányozása. Az emlősök evolúciós története adja az alapot a modern emlőscsoportok felméréséhez, beleértve azok filogenetikai kapcsolatait, ökológiáját, alkalmazkodását és összetett viselkedését. A wisconsini fajok példányai kiegészítik az előadásokat. Feltétel: BIO𧅩 BIO𧇋 vagy BIO𧇒 junior hely. Ajánlott ősz.

Független biológia tanulmány

Irányított olvasási projekt vagy munka árnyékolási tapasztalata a tudományágon belül, de azon kívül, amelyet rendszeresen ütemezett tanfolyamokon kínálnak. A felügyelő oktató irányítása alatt (és a munka árnyékolási tapasztalatokért mentori szakemberrel egyeztetve). Az írásos jelentés várható eredmény. Hitelre megismételhető - maximum kettő. Az oktató beleegyezése. Ajánlott ősz, tavasz, nyár.

A biológia oktatás aktuális témái

A biológiai kutatók szinte naponta tesznek új felfedezéseket. Ennek a kurzusnak a célja, hogy felkészítse a K-12-es felkészítő és továbbképző tanárokat a biológiában használt jelenlegi technológiákra és elméletekre, és bemutassa ezen anyagok tanításának jelenlegi megközelítéseit. Ezt a kurzust nagyrészt egyetemi szinten tanítják. A végzős hallgatóknak további kurzuskövetelmények/elvárások lesznek. Megismételhető kredithez különböző témákban. Nem vonatkozik a biológia szakra vagy mellékre, kivéve a tanári képesítést. Tanszéki lehetőség megfelelő/nem megfelelő minősítéshez. Feltétel: junior helytállás. Megfelelt/Nem sikerült minősítés. Alkalmanként kínálják.

Capstone szeminárium biológiából

Szeminárium jellegű kurzus, amelynek célja a hallgatók számára, hogy áttekintsék és megvitassák a biológiai tudományok karrierjéhez szükséges alapfogalmakat, és értékeljék biológia szakukat. Ez a tanfolyam az önéletrajz és a kísérőlevél írásának alapfogalmait, a mennyiségi készségeket, a számítógépes ismereteket és a biológia aktuális témáit tárgyalja. A hallgatóktól elvárják, hogy aktívan vegyenek részt szakuk értékelésében, és vegyenek részt a biológiai tudományok főbb kérdéseiről és fejlesztéseiről szóló megbeszéléseken. A hallgatók szemináriumot mutatnak be egy kortárs biológiai témáról, amely tartalmazza az elsődleges irodalmat. Feltétel: vezető állás. Ajánlott ősz, tavasz.

Service Learning in Biology

A hallgatók olyan közösségi szolgáltatási projekteket terveznek, hajtanak végre és reflektálnak azokra, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy egy vagy több szakemberrel együttműködve alkalmazzák, fejlesszék és megosszák egy adott területen (például víztudomány, táplálkozástudomány stb.) tanultakat. közösségi partnerek. A hallgató egyetemi tanácsadója(i) és a részt vevő közösségi partner(ek) konstruktív értékelést adnak a projektről és a hallgatói reflexiókról a tapasztalat során. A hallgató hivatalos írásbeli és szóbeli kommunikációt nyújt a tanácsadó oktatóknak és a közösségi partner(ek)nek a szolgáltatási projekt eredményeivel kapcsolatban. Hitelre megismételhető – maximum három. Feltétel: junior helytállás. Ajánlott ősz, tavasz, nyár.

Független Kutatás

Egyéni kutatási projektek. Nyitott haladók számára. A hallgatók szemeszterenként 1-3 kreditre iratkozhatnak be, maximum hat kredit erejéig. A biológia szakon maximum két kredit igényelhető. Feltétel: négy félév biológia és a projektigazgató által aláírt hozzájárulási űrlap kitöltése. Az oktató beleegyezése. Ajánlott ősz, tavasz, nyár.


A középfokú oktatásban tanítói pálya iránt érdeklődő biológia szakosok beiratkozhatnak a Kiterjesztett Pedagógus-felkészítő Programba, amely egyszerre ad biológia szakos alapképzést és tanári mesterképzést. A Bölcsészettudományi és Tudományos Főiskola és az Oktatási Iskola által közösen irányított programmal kapcsolatos további információkért forduljon az Oktatási Iskola Hallgatói Szolgáltató Központjához.

A biológia szakosok kitüntetéssel érettségizhetnek biológiából. A minősítéshez a hallgatóknak legalább 3,5-ös általános és biológia érettségivel kell rendelkezniük, és a következő kurzusokat kell teljesíteniük ebben a sorrendben: BIOL 392 , legalább négy kredit BIOL 495 és BIOL 490 . A felsorolt ​​kurzusok mindegyikén A vagy B osztályzatot kell szerezni. Azok a hallgatók, akik megfelelnek a minősítésnek, a „Biológia kitüntetései” jelölést kapják az átiratukon. A hallgatóknak meg kell felelniük az érettségihez a Biológia Tanszék összes követelményének. A hallgatóknak konzultálniuk kell akadémiai tanácsadóikkal, hogy sajátos igényeiknek és érdeklődési körüknek megfelelő programot hozzanak létre.


Biológia tanfolyamok

Nem természettudományos szakosok számára készült, akik a kortárs biológia általános ismereteire és kulturális megbecsülésére vágynak. F,S.

BIOL𧅯L. A Biológiai Laboratórium fogalmai. 1 kredit.

Kiegészítendő alapvető biológiai laboratórium BIOL𧅯. Előfeltétel vagy előfeltétel: BIOL𧅯. F,S.

BIOL𧅸. Eljárás a biológia szakra. 1 kredit.

Bevezetés a biológia szakos hallgatók számára elérhető pályákba, valamint a kurzusokba és más, az e pályák folytatásához értékes tapasztalatokba. S/U osztályozás. F.

BIOL𧅹. Bevezetés a halászatba és a vadbiológiába. 1 kredit.

Ez a szeminárium bemutatja a halászat és vadbiológia szakosokat a program tananyagával és szakmájával. A témák között szerepel a Fish & Wildlife Profession története és jövőbeli irányai, a szakmán belüli specialitások, a szakmai felkészüléshez szükséges tanfolyamok és képzések, valamint a terepgyakorlat lehetséges lehetőségei az alapképzés során. A hallgatók halászattal és vadbiológusokkal is találkoznak, akik állami vagy szövetségi ügynökségeknél vagy nem kormányzati szervezeteknél dolgoznak, hogy megtudják, mit csinálnak, és megismerkedhetnek az elhelyezkedési lehetőségekkel. Feltétel: az oktató engedélye. F.

BIOL𧆖. Általános biológia I. 3 kredit.

Biológiai alapfogalmak, különös tekintettel a tudomány folyamatára, az anyagcserére, a sejtbiológiára, a növényi és állati formára és működésére, valamint az élettanra. Széles körben úgy tervezték, hogy kielégítse a biológiai és a szakma előtti tanterveket folytatók igényeit. F.

BIOL𧆖L. Általános Biológia I. Laboratórium. 1 kredit.

Egy kortárs biológia laboratórium kiegészítéseként BIOL𧆖, 151. Előfeltétel vagy előfeltétel: BIOL𧆖. F.

BIOL𧆗. Általános biológia II. 3 kredit.

A biológia alapfogalmai a tudomány, a genetika, a molekuláris biológia, az evolúció, a biodiverzitás és az ökológia folyamataira helyezve a hangsúlyt. Széles körben úgy tervezték, hogy kielégítse a biológiai és a szakma előtti tanterveket folytatók igényeit. S.

BIOL𧆗L. Általános Biológia II. Laboratórium. 1 kredit.

Egy kortárs biológia laboratórium kiegészítéseként BIOL𧆖, 151. Előfeltétel vagy előfeltétel: BIOL𧆗. S.

BIOL𧈸. Evolúció. 3 kredit.

Tanulmány azokról a folyamatokról, amelyek az élet keletkezésétől a ma megfigyelhető változatos életmintákig és formákhoz vezettek. Előfeltételek: BIOL𧆖, BIOL𧆖L, BIOL𧆗, és BIOL𧆗L vagy azzal egyenértékű, az osztály által jóváhagyott. S.

BIOL𧈸L. Evolúciós Laboratórium. 1 kredit.

Ez a kurzus az evolúciós fogalmak alkalmazására összpontosít az organizmusok és gének evolúciójának vizsgálatával. A hallgatók genetikai adatokat és releváns szoftvereket használnak a filogeneták felépítéséhez és az életfa oldalak létrehozásához. Előfeltételek: BIOL𧆖 és BIOL𧆗. Alapfeltétel: BIOL𧈸. S.

BIOL𧈻. Genetika. 3 kredit.

Bevezetés a genetikába, hangsúlyt fektetve a klasszikus genetikai elemzésre és a génátvitel, expresszió és szabályozás biokémiájára. Előfeltételek: BIOL𧆖, BIOL𧆖L, BIOL𧆗, és BIOL𧆗L vagy azzal egyenértékű, az osztály által jóváhagyott. F.

BIOL𧈻R. Genetics Recitation. 1 kredit.

Szavalat a beiratkozott hallgatók megsegítésére BIOL𧈻: Genetika. Az óra célja, hogy áttekintse mind a "nagy ötlet" koncepcióit az előadásból, mind pedig a genetikai problémákon. Előfeltételek: BIOL𧆖, BIOL𧆖L, BIOL𧆗, és BIOL𧆗L. Követelmények: BIOL𧈻. Igény szerint.

BIOL𧉀. Törvényszéki biológia. 3 kredit.

A törvényszéki biológia a biológiai tudományok jogi kérdésekben való alkalmazása. Ez a kurzus a biológiai bizonyítékok fogalmát fedi le, és az emberi azonosításra összpontosít szerológiai és genetikai módszerekkel.Ez az egyik olyan kurzus, amelyet az Amerikai Törvényszéki Tudományok Akadémia ajánl igazságügyi szakértőknek. Előfeltételek: BIOL𧆖 és BIOL𧆗. S.

BIOL𧉌. Általános ökológia. 3 kredit.

Bevezetés az ökológiába. Lefedi az egyének, populációk, közösségek és ökoszisztémák kapcsolatát biotikus és abiotikus környezetükkel. Előfeltételek: BIOL𧆖, BIOL𧆖L, BIOL𧆗, és BIOL𧆗L vagy azzal egyenértékű, az osztály által jóváhagyott. F.

BIOL𧉌L. Gen Ecology Lab. 1 kredit.

Területi projektek és laboratóriumi gyakorlatok kiegészítésére BIOL𧉌. Felső osztályú laboratóriumi tanfolyamnak számít. Előfeltételek: BIOL𧆖, BIOL𧆖L, BIOL𧆗, és BIOL𧆗L. Előfeltétel vagy előfeltétel: BIOL𧉌. F.

BIOL𧉍. Népességbiológia. 3 kredit.

A populációgenetika, a populációökológia és a növények és állatok evolúciójának elvei. Előfeltételek: BIOL𧆖, BIOL𧆖L, BIOL𧆗, BIOL𧆗L, és MATH㻢 vagy magasabb. S.

BIOL𧉐. Szisztematikus botanika. 4 kredit.

Az edényes növények morfológiája, evolúciója és osztályozása, különös tekintettel az alföldi flórára. Felső osztályú laboratóriumi tanfolyamnak számít. Előfeltételek: BIOL𧆖, BIOL𧆖L, BIOL𧆗, és BIOL𧆗L vagy az oktató engedélyével. F, akár évek.

BIOL𧉒. Állati viselkedés. 2 kredit.

Tanulmányok az állatok szociális viselkedéséről. Hangsúlyozza a környezeti tényezők viselkedésre gyakorolt ​​hatását. Előfeltételek: BIOL𧆖, BIOL𧆖L, BIOL𧆗, BIOL𧆗L vagy azzal egyenértékű, az osztály által jóváhagyott. Hét év.

BIOL𧉕. Sejtbiológia. 3 kredit.

A sejtszintű életben közös folyamatok leírása, beleértve: biokémiai és szerkezeti szerveződés, membránműködés, motilitás, jelátvitel, növekedés, osztódás és a sejt genetikai szabályozása. Előfeltételek: BIOL𧆖, BIOL𧆖L, BIOL𧆗, BIOL𧆗L. Előfeltétel vagy előfeltétel: CHEM𧅺. S.

BIOL𧉕L. Cell Biol Lab. 1 kredit.

Laboratóriumi vizsgálat technikákat használva az élet sejtszintű tanulmányozására, beleértve a kémiai összetételt és jellemzést, az enzimkinetikát, az anyagcserét és a mikroszkópiát. Előfeltételek: BIOL𧆖, BIOL𧆖L, BIOL𧆗, BIOL𧆗L. Előfeltételek vagy előfeltételek: BIOL𧉕, CHEM𧅺. S.

BIOL𧉞. Növényökológia. 3 kredit.

A növények szerkezete és funkciója a növénypopulációk és -közösségek fenntartása szempontjából. Előfeltételek: BIOL𧆖, BIOL𧆖L, BIOL𧆗, és BIOL𧆗L vagy az oktató engedélyével. Hét év.

BIOL𧉨. Talajökológia. 3 kredit.

Ez a kurzus felméri a talajban jelenlévő élőlények mennyiségét, elterjedését és azonosságát, ökológiai funkcióit, elemzési módszereit, a talajökológiával kapcsolatos kortárs elméleteket, valamint a talaj egészségének előmozdításának gyakorlati módszereit természetes és irányított rendszerekben. Előfeltételek: BIOL𧆖, BIOL𧆗, és BIOL𧉌, vagy az oktató beleegyezése. S, páratlan évek.

BIOL𧉫. Rovartan. 4 kredit.

A rovarok felépítése, funkciói, élettörténete, osztályozása, szokásai és elterjedése. Felső osztályú laboratóriumi tanfolyamnak számít. Előfeltételek: BIOL𧆖, BIOL𧆖L, BIOL𧆗, és BIOL𧆗L vagy azzal egyenértékű, az osztály által jóváhagyott. F, akár évek.

BIOL𧉬. Parazitológia. 2 kredit.

Az emberi, a vadon élő állatok és az állategészségügy szempontjából fontos paraziták osztályozása, szerkezete, funkciói és életciklusa. Előfeltételek: BIOL𧆖, BIOL𧆖L, BIOL𧆗, és BIOL𧆗L. F, páratlan évek.

BIOL𧉬L. Parazitológiai Laboratórium. 2 kredit.

Kiegészítendő alapvető parazitológiai laboratórium BIOL𧉬. Felső osztályú laboratóriumi tanfolyamnak számít. Előfeltételek: BIOL𧆖, BIOL𧆖L, BIOL𧆗, és BIOL𧆗L. Előfeltétel vagy előfeltétel: BIOL𧉬. F, páratlan évek.

BIOL𧉱. Szövettan. 2 kredit.

A gerincesek szöveteinek és szerveinek mikroszkópos anatómiája, az emberre és más emlősökre helyezve a hangsúlyt. Előfeltételek: BIOL𧆖, BIOL𧆖L, BIOL𧆗, és BIOL𧆗L vagy azzal egyenértékű, az osztály által jóváhagyott. S.

BIOL𧉱L. Szövettani Lab. 2 kredit.

Kiegészítendő alapvető szövettani laboratórium BIOL𧉱. Felső osztályú laboratóriumi tanfolyamnak számít. Előfeltételek: BIOL𧆖, BIOL𧆖L, BIOL𧆗, és BIOL𧆗L vagy azzal egyenértékű, az osztály által jóváhagyott. Előfeltétel vagy előfeltétel: BIOL𧉱. S.

BIOL𧉸. Állatbiológia. 3 kredit.

A gerinctelen és gerinces állatok evolúciója, morfoanatómiája, fejlődése, szaporodása és egyéb vonatkozásai a gerinctelen és gerinces állatok természetrajzának. Előfeltételek: BIOL𧆗 vagy BIOL𧅯. S.

BIOL𧉸L. Állatbiológiai Laboratórium. 1 kredit.

Különféle gerinctelen és gerinces csoportokba tartozó élő vagy állandó állatok megfigyelése, különös tekintettel a környezethez/életmódhoz való alkalmazkodásukra. A laboratóriumi projektek magukban foglalják a szisztematikus vizsgálatokban használt klasszikus és modern technikákat. Felső osztályú laboratóriumi tanfolyamnak számít. Előfeltétel vagy előfeltétel: BIOL𧉸. S.

BIOL𧉺. Fejlődésbiológia. 3 kredit.

Áttekintés a fejlődés általános szakaszairól és mechanizmusairól, a fejlődési folyamatok tanulmányozására használt kísérleti megközelítésekről, valamint a fejlődést irányító genetikai és környezeti hatásokról. Előfeltételek: BIOL𧆖, BIOL𧆖L, BIOL𧆗, BIOL𧆗L, BIOL𧈻 és BIOL𧉕. F.

BIOL𧉺L. Fejlődésbiológiai Lab. 1 kredit.

A Developmental Biology Lab egy kredites osztály, amelyet a Fejlődésbiológiai kurzus (BI0378) kiegészítésére terveztek. A laboratóriumban a hallgatók analitikai és technikai készségeket tanulnak meg és alkalmaznak az alapvető fejlesztési koncepciók gyakorlati megközelítésével. A hallgatóknak megfigyelési és technikai készségekkel, valamint világos és pontos tudományos dokumentációval kapcsolatos gyakorlati képzéssel kell távozniuk a kurzusról. Hangsúlyt kap a tudományos módszer, az adatelemzés és az eredmények hatékony írásbeli közlése. Felső osztályú laboratóriumi tanfolyamnak számít. Előfeltétel vagy előfeltétel: BIOL𧉺. Igény szerint.

BIOL𧉼. Betegségbiológia. 3 kredit.

Áttekintés az állatok fertőző és parazita betegségeinek természetéről és etiológiájáról, a legfontosabb kórokozók kórokozóiról és átviteli módjairól, valamint a betegségek egyes szervezetekre és populációkra gyakorolt ​​hatásáról. Különös figyelmet fordítanak az újonnan kialakuló zoonózisos betegségekre, amelyek állatok és emberek, valamint vadon élő és háziállatok között terjedhetnek. Előfeltételek: BIOL𧆖 és BIOL𧆗. S, páratlan évek.

BIOL𧊆. Endokrinológia. 3 kredit.

Ez a tanfolyam a gerincesek endokrin rendszerére összpontosít. A hallgatók megtanulják, hogy az endokrin mirigyek hogyan szintetizálnak és választanak ki hormonokat, és hogyan szabályozzák a hormonok a génexpressziót, a sejtproliferációt, a sejtdifferenciálódást és a sejtfiziológiát. A hallgatók ezekre az alapötletekre építenek, hogy megértsék a fontos fejlődési és élettani folyamatok endokrin szabályozását. A félév során a pozitív és negatív visszacsatolási körök példáit mutatják be. Ez megerősíti azt az elképzelést, hogy az endokrin mirigyek és a hormonok integrált rendszerként működnek együtt a homeosztázis fenntartása és összetett biológiai ciklusok létrehozása érdekében. Megvitatják az olyan gyakori endokrin rendellenességeket, mint a cukorbetegség, az elhízás, a diszlipidémia (kóros koleszterinszint), a csontritkulás, az erekciós diszfunkció és a policisztás petefészek szindróma. Összefoglalva, az endokrin mirigyek által termelt hormonokra van szükség a normális fejlődéshez, túléléshez és szaporodáshoz. Előfeltételek: BIOL𧆖, BIOL𧆗, és CHEM𧅺. F.

BIOL𧊌. Halászati ​​és vadbiológiai szakmai gyakorlat előtti szeminárium. 1 kredit.

A kurzus célja, hogy a hallgatók feltárják a gyakorlati lehetőségeket a halászat és vadbiológia szakon megkövetelt Cooperative Education gyakorlati követelmény teljesítéséhez, és elsajátítsák a szakmai gyakorlat és pozíciók sikeres megszerzéséhez szükséges készségeket. Előfeltétel vagy előfeltétel: BIOL𧅹. F.

BIOL𧊍. Kooperatív oktatás. 1-8 kredit.

Gyakorlati munkatapasztalat munkáltatónál egy felügyelő oktató irányításával. Írásbeli zárójelentésre lesz szükség, amely az értékelés alapjául szolgál. Feltételek: Másodéves helytállás és tanszékvezetői jóváhagyás, valamint egy felügyelő oktató általi elfogadás. 24 kreditig ismételhető. S/U osztályozás. F,S,SS.

BIOL𧊚. Molekuláris Biológiai technikák. 4 kredit.

DNS- és RNS-analízis és rekombináns DNS-technológiák alkalmazása, a laboratóriumi gyakorlati tapasztalatok hangsúlyozásával. Ez az osztály hetente kétszer találkozik 50 percre az osztályteremben, és a tanulóknak körülbelül heti 4-6 órát kell dolgozniuk a laborban a nyitott laboridőben. Felső osztályú laboratóriumi tanfolyamnak számít. Előfeltétel: BIOL𧈻 ajánlott. S.

BIOL𧊟. Genomika. 4 kredit.

A genomika leírja egy szervezet teljes nukleotidszekvenciájának meghatározását, majd az azt követő elemzéseket a genomban lévő összes gén és szabályozó szekvencia szerkezeti és funkcionális információinak dekódolására. Ez a négy kreditből álló kurzus előadásokból, számítógépes laborgyakorlatokból, belső gyakorlatokból, otthoni feladatokból, hallgatói előadásokból és kutatási cikkek megbeszéléséből áll. Felső osztályú laboratóriumi tanfolyamnak számít. Előfeltételek: BIOL𧆖, BIOL𧆖L, BIOL𧆗, BIOL𧆗L és BIOL𧈻. S.

BIOL𧊠. Ökológiai genomika. 3 kredit.

A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az ökológiai genomika területén használt elméleteket, szókincset és technikákat, amelyek az ökológiából, genomikából, evolúcióból és populációgenetikából származnak. Felső osztályú laboratóriumi tanfolyamnak számít. Előfeltételek: BIOL𧆖, BIOL𧆖L, BIOL𧆗, BIOL𧆗L, BIOL𧈻, és BIOL𧉌. Előfeltétel vagy előfeltétel: BIOL𧈸. Igény szerint.

BIOL𧊢. Rendszerbiológia. 3 kredit.

Az élő szervezetek összetett rendszerek, amelyek számos kölcsönhatásban lévő részből állnak. A rendszerbiológia a biológiai jelenségek megértésére törekszik a rendszer számos összetevőjének összehangolt működésének multidiszciplináris megközelítéssel történő integrálásával. Ez az óra bemutatja a rendszerbiológia alapfogalmait és módszereit, különös tekintettel a biológiai hálózatokra, a génszabályozásra, az intracelluláris jelátvitelre, a fejlődésre és mintázatképzésre, az anyagcserére, valamint a nagy áteresztőképességű "omika" adatok elemzésére. A számítógépes szimulációkat erősen használják a rendszer működésébe való mélyebb betekintés érdekében. Felső osztályú laboratóriumi tanfolyamnak számít. Előfeltételek: BIOL𧈻, BIOL𧉕, és MATH𧅧. F.

BIOL𧊤. Idegtudomány. 3 kredit.

Az idegtudomány alapvető területeit lefedő tanfolyam, beleértve a neuroanatómiát, a sejt- és molekuláris neurobiológiát, az érzékszervi rendszereket, a motoros rendszereket, a szabályozórendszereket, az idegrendszer fejlődését, valamint a kognitív és viselkedési idegtudományt. Előfeltételek: BIOL𧆖, BIOL𧆖L, BIOL𧆗, BIOL𧆗L, és junior álló. F.

BIOL𧊩. Halak természetrajza. 3 kredit.

A halak felépítése és funkciója, anatómiája, élettana, viselkedése, osztályozása, elterjedése és ökológiai vonatkozásai. Felső osztályú laboratóriumi tanfolyamnak számít. Előfeltételek: BIOL𧆖, BIOL𧆖L, BIOL𧆗, és BIOL𧆗L vagy azzal egyenértékű, az osztály által jóváhagyott. F, akár évek.

BIOL𧊪. Madarak és emlősök. 4 kredit.

A Madarak és emlősök program célja, hogy megismertesse a hallgatókat a madár- és emlősbiológiával, beleértve az anatómiát és fiziológiát, a viselkedést, az ökológiát, az evolúciót és a természetmegőrzést. A laborgyakorlatokat előadással integrálják a taxonómia és az azonosítás hangsúlyozására. Felső osztályú laboratóriumi tanfolyamnak számít. Előfeltételek: BIOL𧆖, BIOL𧆖L, BIOL𧆗, és BIOL𧆗L. S.

BIOL𧊮. A vadon élő állatok és a halászat emberi dimenziói. 3 kredit.

Ez a kurzus az emberek, a halászat és a vadon élő állatok erőforrásai közötti kölcsönhatásokat tárja fel, a vadgazdálkodás megértéséhez és kezeléséhez fontos elvekre összpontosítva. A témák között szerepelni fog a lakosság attitűdje, elvárásai és változatos értékei a halászattal és a vadon élő állatok erőforrásaival kapcsolatos érdekelt felek bevonásával, PR-irányítási filozófiával és az erőforrás-használat és -gazdálkodás etikájával, valamint a humán dimenziók kutatási módszertanával. Előfeltételek: BIOL𧆖, BIOL𧆖L, BIOL𧆗, és BIOL𧆗L. S, páratlan évek.

BIOL𧊯. Vadgazdálkodás. 4 kredit.

A vadállományok kezelésének elmélete és módszerei. Felső osztályú laboratóriumi tanfolyamnak számít. Előfeltételek: BIOL𧆖, BIOL𧆖L, BIOL𧆗, és BIOL𧆗L vagy azzal egyenértékű, az osztály által jóváhagyott. F, páratlan évek.

BIOL𧊰. A vadon élő állatok populációjának felmérésének technikái. 4 kredit.

Techniques in Wildlife Population Assessment (A vadon élő állatok populációinak felmérésének technikái) egy kurzus, amelynek célja, hogy a vadbiológus hallgatókat megtanítsa a vadon élő állatok populációinak megőrzési és kezelési célú felmérésére használt technikákra. A tanulók megtanulják a technikák használatának megfelelő helyzeteit, az eljárások megfelelő lefolytatását, hogyan gyűjtsenek adatokat e technikák használatából, és hogyan jelentsék be az eredményeket a különböző közönségek számára. A kurzus felépítése úgy készült, hogy a hallgatók megfelelő kutatási módszertant tanítsanak meg annak érdekében, hogy ne csak tudják, hogyan és mikor használják a technikákat, hanem azt is, hogyan alkalmazhatják eredményeiket megfelelő kezelési javaslatok megfogalmazásához a vadon élő állatok megőrzéséhez és kezeléséhez különféle körülmények között. vagy feltételeket. Előfeltételek: BIOL𧆖, BIOL𧆖L, BIOL𧆗, és BIOL𧆗L. F, akár évek.

BIOL𧊱. Vízi ökológia. 3 kredit.

Az élőlények és fizikai, kémiai és biológiai környezetük közötti kapcsolatok elemzése édesvízi ökoszisztémákban. Előfeltételek: BIOL𧆖, BIOL𧆖L, BIOL𧆗, és BIOL𧆗L vagy azzal egyenértékű, az osztály által jóváhagyott. S, páratlan évek.

BIOL𧊳. Nagyemlősök ökológiája és kezelése. 3 kredit.

Tanfolyam, amely részletesen ismerteti a populációökológiát, a speciális kezelési megközelítéseket és technikákat, valamint a nagytestű emlősök megőrzését Észak-Amerikában és világszerte. Előfeltételek: BIOL𧆖, BIOL𧆖L, BIOL𧆗, és BIOL𧆗L. Követelmények: BIOL𧉌 és BIOL𧉌L. F, páratlan évek.

BIOL𧊶. Halászati ​​gazdálkodás. 3 kredit.

Az édesvízi halászat kezelésének fogalmai és megközelítései. A kurzus magában foglalja a fontos regionális sporthalak élettörténetének és követelményeinek megvitatását. Felső osztályú laboratóriumi tanfolyamnak számít. Előfeltételek: BIOL𧆖, BIOL𧆖L, BIOL𧆗, és BIOL𧆗L vagy oktatói engedélyt. Hét év.

BIOL𧊷. Természetvédelmi biológia. 3 kredit.

Kurzus, amely integrálja az ökológia, a genetika, a biogeográfia, a közgazdaságtan, a környezetpolitika és az etika tudományágaiból származó információkat a biológiai sokféleség fenntartásának és helyreállításának megértése érdekében. F, páratlan évek.

BIOL𧊺. A szervek és rendszerek élettana. 3 kredit.

Gerinces állatok szerveinek és szervrendszereinek élettanának vizsgálata. Előfeltételek: BIOL𧆖, BIOL𧆖L, BIOL𧆗, BIOL𧆗L, valamint Junior vagy Senior helyezés vagy az osztály által jóváhagyott azzal egyenértékű. F.

BIOL𧊺L. Szervek és Rendszerek Élettani Laboratóriuma. 1 kredit.

Kiegészítő fiziológiai laboratórium BIOL𧊺. Felső osztályú laboratóriumi tanfolyamnak számít. Előfeltételek: BIOL𧆖, BIOL𧆖L, BIOL𧆗, és BIOL𧆗L vagy az osztály által jóváhagyott azzal egyenértékű. Előfeltétel vagy előfeltétel: BIOL𧊺. F.

BIOL𧋂. Molekuláris genetika. 2 kredit.

A témák között szerepelnek az alapvető molekuláris genetikai mechanizmusok, a rekombináns DNS technológia, a sejtmag szerveződése és működése, valamint a génexpresszió molekuláris szabályozása. Előfeltételek: BIOL𧆖, BIOL𧆖L, BIOL𧆗, BIOL𧆗L, és BIOL𧈻 vagy az osztály által jóváhagyott azzal egyenértékű. Igény szerint.

BIOL𧋌. A sejt molekuláris biológiája. 3 kredit.

A sejt szerkezetének és szerveződésének tanulmányozása, különös tekintettel a sejtosztódási ciklus genetikai szabályozására, a rák genetikai alapjaira és a gének szerepére az immunrendszerben. Előfeltételek: BIOL𧆖, BIOL𧆖L, BIOL𧆗, BIOL𧆗L, és BIOL𧈻 vagy az osztály által jóváhagyott azzal egyenértékű. Igény szerint.

BIOL𧋖. Biometria. 4 kredit.

Biológiai adatok elemzése.Tartalmazza a leíró statisztikákat, a következtetési statisztikákat (pl. t-próbák, illeszkedési tesztek, regressziós, ANOVA és nem-paraméteres tesztek), valamint a statisztikai eredmények értelmezését és bemutatását. Előfeltételek: BIOL𧆖, BIOL𧆖L, BIOL𧆗, és BIOL𧆗L vagy az osztály által jóváhagyott azzal egyenértékű. F.

BIOL𧋠. Senior Capstone szeminárium. 3 kredit.

A tudományos kutatás és kommunikáció kulcsfontosságú szempontjait megvizsgálják és értékelik. A hallgatók részt vesznek a biológia aktuális kérdéseiről szóló vitákban, és önálló kutatási projektet dolgoznak ki. Ez a kurzus lehetőséget biztosít a hallgatóknak a biológiában szerzett ismeretek és készségek integrálására és alkalmazására. A hallgatóknak az érettségitől számított 3 féléven belül kell részt venniük a kurzuson. Feltétel: Biológiatudományi vezető státusz vagy oktatói engedély. F,S.

BIOL𧋡. Fisheries & Wildlife Senior Capstone. 3 kredit.

A tudományos kutatás és kommunikáció kulcsfontosságú szempontjait megvizsgálják és értékelik. A hallgatók részt vesznek a halászat és a vadbiológia aktuális kérdéseiről szóló vitákban, és független kutatási projektet hajtanak végre. A kurzus lehetőséget nyújt a hallgatóknak a halászat és a vadbiológia területén megszerzett ismeretek és készségek integrálására és alkalmazására. Előfeltételek: BIOL𧈸, BIOL𧈻, BIOL𧉌 és vezető státusz a halászati ​​és vadbiológiában vagy az oktató engedélyével. S.

BIOL𧋩. Senior Honors diplomamunka. 1-15 kredit.

Felügyelt független tanulmány, amely szakdolgozattal zárul. Feltételek: Az osztály hozzájárulása és a kitüntetési bizottság jóváhagyása. 15 kreditig ismételhető. F,S.

Válogatott témák megbeszélése emelt szintű biológiában, félévenként más téma. Feltétel: biológia szak vagy mellék. 4 kreditig ismételhető. Igény szerint.

BIOL𧋬. Kutatás. 1-4 kredit.

A kutatás egy oktató felügyelete mellett zajlik. Előfeltételek: BIOL𧆖, BIOL𧆖L, BIOL𧆗, BIOL𧆗Lés az oktató beleegyezése. 16 kreditig ismételhető. F,S.

BIOL𧋮. Irányított tanulmányok. 1-4 kredit.

Úgy tervezték, hogy megfeleljen az egyes hallgatók igényeinek a kari szakterületeken. Feltétel: az oktató hozzájárulása. 9 kreditig ismételhető. F,S.

BIOL𧋳. Különleges témák. 1-4 kredit.

A biológia fontos és aktuális témái, amelyeket más tanfolyamok nem tárgyalnak. Megismételhető, ha a téma változó. Előfeltételek: BIOL𧆖, BIOL𧆖L, BIOL𧆗, és BIOL𧆗L vagy az oktató beleegyezése. Megismételhető. Igény szerint.

Válogatott témák megbeszélése emelt szintű biológiában, félévenként más téma. 6 kreditig ismételhető.

BIOL𧋹A. Biológiai vizsgálat tanároknak. 3 kredit.

Az első általános biológia kurzussorozat olyan tanárok számára, akik középiskolai biológia oktatására kívánnak képesítést szerezni, vagy olyan tanárok számára, akik szakmai fejlődésük érdekében tartalmi ismereteiket szeretnék gazdagítani a biológia területén. A témák között szerepel majd az energiaátalakítás, a sejt- és molekuláris biológia, a genetika, a fiziológia, az evolúció, az ökológia és a pedagógiai kérdések. Nem használható Ph.D. vagy mesterképzések. Előfeltétel: BIOL𧋹L. Igény szerint.

BIOL𧋹B. Biológiai vizsgálat tanároknak. 3 kredit.

Az első általános biológia kurzussorozat, amely olyan tanárok számára készült, akik középiskolai biológia tanítására kívánnak képesítést szerezni, vagy olyan tanárok számára, akik szakmai fejlődésük érdekében tartalmi ismereteiket szeretnék gazdagítani a biológia területén. A témák között szerepel majd az energiaátalakítás, a sejt- és molekuláris biológia, a genetika, a fiziológia, az evolúció, az ökológia és a pedagógiai kérdések. Nem használható Ph.D. vagy mesterképzések. Előfeltétel: BIOL𧋹A.

BIOL𧋹L. Biológiai vizsgálat tanároknak laboratórium. 2 kredit.

Ez a gyakorlati laboratóriumi kurzus kiegészíti a Biol 505-öt, és azoknak a tanároknak szól, akik a szakmai fejlődés érdekében a biológia terén szerzett gyakorlati készségeiket kívánják gazdagítani. Nem használható Ph.D. vagy mesterképzések. Feltétel: K-12 tanári engedéllyel kell rendelkezni.

BIOL𧋺A. Ökológia tanároknak. 3 kredit.

A második egy általános biológia tanfolyamsorozat, amely olyan tanárok számára készült, akik középiskolai biológia tanítására kívánnak képesítést szerezni, vagy olyan tanárok számára, akik szakmai fejlődésük érdekében tartalmi ismereteiket szeretnék gazdagítani a biológia területén. A témák között szerepel a fiziológiai ökológia, a viselkedésökológia, a populációökológia, a közösségi ökológia, a tájökológia, a földrajzi ökológia, a globális ökológia és a pedagógiai kérdések. Nem használható Ph.D. vagy mesterképzések. Előfeltétel: BIOL𧋺L.

BIOL𧋺B. Ökológia tanároknak. 3 kredit.

A második egy általános biológia tanfolyamsorozat, amely olyan tanárok számára készült, akik középiskolai biológia tanítására kívánnak képesítést szerezni, vagy olyan tanárok számára, akik szakmai fejlődésük érdekében tartalmi ismereteiket szeretnék gazdagítani a biológia területén. A témák között szerepel majd az élettani ökológia, a viselkedésökológia, a népességökológia, a közösségi ökológia, a tájökológia, a földrajzi ökológia, a globális ökológia és a pedagógiai kérdések. Nem használható Ph.D. vagy mesterképzések. Előfeltétel: BIOL𧋺A.

BIOL𧋺L. Ökológia Tanároknak Laboratórium. 2 kredit.

Ez a gyakorlati laboratóriumi kurzus kiegészíti a Biol 506-ot, és azoknak a tanároknak szól, akik a szakmai fejlődés érdekében a biológia terén szerzett gyakorlati készségeiket kívánják gazdagítani. Nem használható Ph.D. vagy mesterképzések. Előfeltételek: BIOL𧋹L és BIOL𧋹B.

BIOL𧋻A. Sejt- és molekuláris biológia tanároknak. 3 kredit.

Az általános biológia kurzussorozat harmadik része azon tanárok számára, akik középiskolai biológia tanítására terveznek képesítést szerezni, vagy olyan tanárok számára, akik szakmai fejlődésük érdekében tartalmi ismereteiket szeretnék gazdagítani a biológia területén. A témák között szerepel a sejt-, molekuláris-, fejlődés- és evolúcióbiológia. Nem használható Ph.D. vagy mesterképzések. Előfeltétel: BIOL𧋻L.

BIOL𧋻B. Sejt- és molekuláris biológia tanároknak. 3 kredit.

Az általános biológia kurzussorozat harmadik része azon tanárok számára, akik középiskolai biológia tanítására terveznek képesítést szerezni, vagy olyan tanárok számára, akik szakmai fejlődésük érdekében tartalmi ismereteiket szeretnék gazdagítani a biológia területén. A témák között szerepel a sejt-, molekuláris-, fejlődés- és evolúcióbiológia. Nem használható Ph.D. vagy mesterképzések. Előfeltétel: BIOL𧋻A.

BIOL𧋻L. Sejt- és molekuláris biológia tanároknak laboratórium. 2 kredit.

Ez a gyakorlati laboratóriumi kurzus kiegészíti a Biol 507-et, és azoknak a tanároknak szól, akik azt tervezik, hogy szakmai fejlődésük érdekében gyarapítsák gyakorlati készségeiket a biológia területén. Nem használható Ph.D. vagy mesterképzések. Feltétel: K-12 oktatói engedéllyel rendelkező tanár.

BIOL𧋽. Tudományos Írás. 2 kredit.

Az írás a tudományos vállalkozás elengedhetetlen része. Ezen a tanfolyamon a hallgatók fejlesztik tudományos íráskészségüket a hatékony írás természetéről szóló olvasmányok és megbeszélések, valamint az egyes hallgatók által készített írási projektek kritikája révén. A kurzus 4 kreditig megismételhető különböző írási projektekhez. Feltétel: az oktató hozzájárulása. 4 kreditig ismételhető. F.

BIOL𧌀. Fejlett evolúciós elemzés. 2 kredit.

Ez a kurzus azokra a módszerekre összpontosít, amelyek a populációk, fajok és magasabb szintű taxonok evolúciós történetét rekonstruálják. A kurzus a speciális tulajdonságok fejlődését is tárgyalja megfelelő elemzések segítségével. Feltétel: az oktató hozzájárulása. Igény szerint.

BIOL𧌕. Gyepökológia. 2 kredit.

A gyepek ökoszisztémáinak növényföldrajza, környezeti hatásai és közösségi dinamikája, különös tekintettel a növénytermesztésre, az ökoszisztéma modellezésre és a főbb gyepfajok ökológiai jellemzőire. Előfeltétel: BIOL𧉌 vagy azzal egyenértékű, az osztály által jóváhagyott.

BIOL𧌖. Kvantitatív ökológia. 3 kredit.

Bevezetés a természetes növény- és állatállományok/közösségek ökológiájának tanulmányozása során alkalmazott módszerekbe.

BIOL𧌗. Fiziológiai ökológia. 3 kredit.

Válogatott elméleti témák kritikai értékelése és szintézise a fiziológiai ökológiában. Előfeltétel: BIOL𧊺 vagy az oktató beleegyezése. Igény szerint.

BIOL𧌘. Haladó népességbiológia. 3 kredit.

Ebben a kurzusban megvizsgáljuk a jelenlegi gondolkodást a populációökológia, a populációgenetika, valamint az ökológiai és evolúciós dinamika közötti kapcsolatok számos témában. A hallgatók a háttérolvasásra építenek a populációbiológia bizonyos aspektusainak (ökológiai és/vagy genetikai) saját modelljeinek kidolgozásával. Feltétel: az oktató hozzájárulása. Hét év.

BIOL𧌻. Kutatástervezés és statisztikai elemzés. 3 kredit.

A tudományos következtetések, a kutatástervezés és az adatok statisztikai elemzésének jelenlegi megközelítései a biológiában és a természeti világ egyéb tanulmányaiban. Gyakorlati adatelemzés általánosan elérhető szoftverekkel. Feltétel: Bevezető statisztika tanfolyam. F.

BIOL𧌼. Biológiai kísérletek tervezése. 1 kredit.

Témák a biológiai kísérletek tervezésében, beleértve a kísérletezés, következtetés, mintavétel, replikáció, kontrollok és teljesítményelemzés szerepét. Alapfeltétel: BIOL𧋖 vagy az oktató beleegyezése. F.

BIOL𧍎. Különleges témák. 1-4 kredit.

A biológia fontos és aktuális témái, amelyeket más tanfolyamok nem tárgyalnak. Megismételhető, ha a téma változó. Példák: akvakultúra, nagyvadbiológia, bioritmusok, természetvédelmi biológia, tűzökológia, molekuláris technikák, növény-állat kölcsönhatások, ivarmeghatározás és fajok meghatározása. Feltétel: Végzettség vagy felső tagozatos státusz az oktató beleegyezésével. Megismételhető.

BIOL𧍐. Irányított tanulmányok. 1-4 kredit.

Úgy tervezték, hogy megfeleljen az egyéni és kis létszámú hallgatói csoportoknak a kari szakterületeken. Összesen 12 kredit erejéig megismételhető. 12 kreditig ismételhető.

BIOL𧍑. Haladó témakörök a növénybiológiából. 1-4 kredit.

Haladó témakörök a növénybiológiából. Példák: növényfejlesztés, növényi biokémia és növénygenetika. Megismételhető, ha a téma változó. Feltétel: Végzettség vagy felső tagozatos státusz az oktató beleegyezésével. Megismételhető. Igény szerint.

BIOL𧍒. Haladó témák a genetikában. 1-4 kredit.

Haladó témák a genetikában. Példák: biokémiai genetika, citogenetika és humán orvosi és populációs genetika. Megismételhető, ha a téma változó. Feltétel: Végzettség vagy felső tagozatos státusz az oktató beleegyezésével. Megismételhető. Igény szerint.

BIOL𧍓. Halászat, vadvilág és természetvédelem haladó témák. 1-4 kredit.

Halászati, vadvilági vagy természetvédelmi biológia haladó témák. Példák: Természeti erőforrás-politika, Vízimadarak biológia és -gazdálkodás, Vizes élőhelyek és préri ökológia. Megismételhető, ha a téma változó. Feltétel: Végzettség vagy felső tagozatos státusz az oktató beleegyezésével. Megismételhető. Igény szerint.

BIOL𧍔. Haladó témakörök a parazitológiában. 1-4 kredit.

Haladó témák a parazitológiában. Példák: ízeltlábúak által terjesztett betegségek, helmintológia, betegségbiológia és orvosilag fontos ízeltlábúak. Megismételhető, ha a téma változó. Feltétel: Végzettség vagy felső tagozatos státusz az oktató beleegyezésével. Megismételhető. Igény szerint.

BIOL𧍕. Haladó témák a fiziológiából és fejlődésből. 1-4 kredit.

Haladó témák a fiziológiából és a fejlődésből. Példák: Összehasonlító endokrinológia, érfejlődés, embrionális fiziológia és idegélettan. Megismételhető, ha a téma változó. Feltétel: Végzettség vagy felső tagozatos státusz az oktató beleegyezésével. Megismételhető. Igény szerint.

BIOL𧍗. Kutatás. 1-15 kredit.

Olyan hallgatók számára készült, akik eredeti kutatást végeznek a személyzettel egyeztetve. Megismételhető. S/U osztályozás.


Tanfolyamok

Az idei tanévi kurzuskatalógus megtekintéséhez kérjük, látogasson el Akadémiai katalógus oldalunkra. A jelenleg kínált kurzusokkal kapcsolatban tekintse meg az órarendet.

BIOL 100 – Modern biológia témakörök (4 kreditóra)

Ez a nem szakos kurzus célja a tudományos műveltség előmozdítása. A témakörök az oktatótól függően változnak, de a kurzus minden kiadása egy adott témára összpontosít, mint a biológia és a tudományos módszer alapjainak feltárására. Ez a tanfolyam megfelel a G.E. labortudományi követelmény. A biológia 100-at nem lehet beleszámítani a biológia szak- vagy mellékszakba. Három óra és hetente egy laboratórium.

BIOL 103 – Modern biológia témakörök (4 kreditóra)

Ez a nem szakos kurzus célja a tudományos műveltség és a mennyiségi érvelés előmozdítása. A témák az oktatótól függően változnak, de a kurzus minden kiadása egy adott témára összpontosít, a biológia és a tudományos módszer alapjainak feltárásához. Ez a tanfolyam megfelel a G.E. labortudományi követelmény, valamint a mennyiségi érvelés követelménye. Lehet, hogy a biológia 103 nem számít bele a biológia szakba. Három óra és hetente egy laboratórium.

BIOL 104 – Modern biológia témakörök (4 kreditóra)

Ez a nem szakos kurzus célja a tudományos műveltség és a szóbeli kommunikáció előmozdítása. A témakörök az oktatótól függően változnak, de a kurzus minden kiadása egy adott témára összpontosít, mint a biológia és a tudományos módszer alapjainak feltárására. Ez a kurzus megfelel az általános oktatási labortudományi követelménynek, valamint a szóbeli kommunikáció követelményének. A biológia 104 nem számít bele a biológia szakba. Az osztály heti két (80 perces) vagy három (50 perces) periódusban találkozik, plusz egy három órás laboratórium.

BIOL 110 – A női egészség biológiája és politikája (4 kreditóra)

Ez a kurzus kritikus beszélgetéseket vizsgál a nők egészségének biológiájában, politikájában, kultúrájában és történelmében. Az ország legnagyobb egészségügyi problémái közé tartoznak, de nem kizárólagosan, a kezeletlen krónikus betegségek (beleértve a szív- és érrendszeri egészséget), a környezeti egészségügyi kockázatok és a rák, a faji és etnikai egészségi egyenlőtlenségek, a nők reproduktív és szexuális egészsége, valamint az elhízás járványa. Az egészségügyi ellátásban, az egészségügyi rendszer és a szolgáltató szintjén akadályok vannak a nők, a transz emberek és a nem bináris személyek számára. E nemi alapú egészségügyi problémák összetettségének értékelése egyaránt magában foglalja a tudományos műveltséget és a társadalmi-kulturális műveltséget. Ez a kurzus alapvető ismereteket nyújt arról, hogy a biológiai rendszerek struktúrái és funkciói hogyan kapcsolódnak a női emberi testhez. A kurzus laboratóriumi része megismerteti a hallgatókkal a tudományos módszert, a feminista tudományelméletet és a női egészségkutatás módszereit. Ez a kurzus előmozdítja a szóbeli kommunikációban való jártasságot a gyakorlaton keresztül, különféle formátumokban, amelyek jellemzően a biológiában, valamint a női és nemi tanulmányokban fordulnak elő.

Keresztlista: WGST 110.

BIOL 199 – Bevezető témák a biológiából (1-4 kreditóra)

Egy általános kategória, amelyet csak az átutalási kredit értékelésénél használnak.

BIOL 210 – Molekuláris biológia és egysejtű élet (4 kreditóra)

Ez a kurzus, az első a három tantárgyból álló biológia szakos magszekvencia közül, célja, hogy megismertesse a hallgatókat a molekuláris és sejtbiológia alapelveivel, mind a prokarióta, mind az eukarióta egysejtű fajok vizsgálatával. A főbb témák között szerepel az élet molekuláris eredete, a bioenergetika, a genetikai kifejeződés molekuláris alapjai és a sejtek szaporodása. A kurzus célja a hallgatók képzése a tudományos módszerek megtalálására, a tudományos irodalom olvasására és megértésére, az adatok elemzésére és a tudományos kutatások írásbeli és szóbeli formátumú közlésére. A heti laboratóriumi időszak lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy megtanulják a sejt- és molekuláris biológiai technikákat, és független csoportos kutatási projekteket hajtsanak végre. Hetente három óra és egy labormunka. Ajánlott őszi és tavaszi szemeszter. Ez a kurzus megfelel a kvantitatív érvelés GE követelményének.

Követelmény(ek): A CHEM 131 ajánlott (de nem kötelező).

BIOL 220 – Többsejtű élet (4 kreditóra)

A Multicellular Life a második a biológia szakok, a minor szakok és néhány kapcsolódó szak számára készült három kurzusból. Ez annak feltárása, hogy a többsejtű szervezetek hogyan fejlődtek és alkalmazkodtak az élet kihívásaihoz, beleértve az energiaszerzést, az ingerekre való reagálást, a fiziológiai folyamatok belső feltételeinek szabályozását és a szaporodást. A reprezentatív példák a növények, állatok és gombák birodalmából származnak. A kurzusba beágyazódik a gyakorló biológusoktól elvárt számos készség, beleértve a hipotézisek kidolgozásának és az adatok elemzésének és értelmezésének képességét, a tudományos adatok bemutatásának képességét, a tudományos írást és a tudományos irodalom ismeretét. Ez a kurzus egy intenzív írási óra is a Denison's Writing Programon belül. Mint ilyen, a diákok írási oktatást kapnak a biológiai tudományok kontextusában, és számos lehetőségük lesz írási készségeik fejlesztésére és javítására. A BIOL 230 későbbi befejezésével együtt a hallgatók teljesítik a W overlay GE egyik követelményét. A W101-gyel egyidejűleg is átvehető, de a BIOL 230-at a második évben vagy később kell teljesíteni a W GE követelmény teljesítéséhez. Három óra és hetente egy laboratórium.

Előfeltétel(ek): BIOL 210 vagy az oktató hozzájárulása.

BIOL 230 – Ökológia és evolúció (4 kreditóra)

Az Ökológia és evolúció, a biológia fő szekvenciájának harmadik és egyben utolsó kurzusa az ökológia és az evolúció alapjait egyaránt lefedi. A hangsúlyt az élőlények működésének és kölcsönhatásainak megértésére helyezik a populáció, a közösség és az ökoszisztéma szintjén, valamint a mikro- és makroevolúció mechanizmusainak megértésére. A laboratóriumok célja, hogy tapasztalatot adjanak a tudományos érvelésben és a kritikai gondolkodásban, valamint tudományos kutatások tervezésében, lebonyolításában, elemzésében és bemutatásában. Ez a kurzus egy intenzív írási óra is a Denison's Writing Programon belül. Mint ilyen, a diákok írási oktatást kapnak a biológiai tudományok kontextusában, és számos lehetőségük lesz írási készségeik fejlesztésére és javítására. A BIOL 220 és a W 101 előzetes befejezésével együtt a kurzust a második évben vagy később befejező hallgatók teljesítik a W overlay GE egyik követelményét. Három óra és hetente egy laboratórium.

Előfeltétel(ek): BIOL 210 és BIOL 220, vagy az oktató beleegyezése.

BIOL 250 – Kisebb problémák (1,2 kreditóra)

Korlátozott hatókörű kutatási probléma (könyvtár vagy laboratórium), amely lehetőséget ad a szakképzett hallgató számára, hogy érdeklődését az adott kurzus kínálatain túl is kiterjessze. Nem számít bele a minimális osztálykövetelményekbe.

BIOL 299 – Középfokú biológia témakörök (1-4 kreditóra)

Egy általános kategória, amelyet csak az átutalási kredit értékelésénél használnak.

BIOL 300 – Biológiai felmérés I (0 kreditóra)

Egy sikeres/nem teljesített kurzus, amellyel nyomon követhető minden biológia szakon a biológia magot lefedő, kötelező értékelő vizsga teljesítése. A szükséges S (pass) megszerzése ezen a tanfolyamon azt jelenti, hogy részt kell venni a vizsga ismertetőjén, és jóhiszeműen le kell tenni az értékelő vizsgát.

BIOL 301 – Biológiai értékelés II (0 kreditóra)

Egy sikeres/nem teljesített kurzus, amellyel nyomon követhető, hogy a biológia szakosok teljesítették-e a szükséges vezetői interjút. A szükséges S (pass) megszerzése ezen a tanfolyamon azt jelenti, hogy jóhiszeműen kell kitölteni a vezetői interjút. Az idősek beiratkoznak a BIOL 301-be az utolsó félévben a Denisonban.

BIOL 308 – Biodiverzitás az időn keresztül (4 kreditóra)

Bevezetés a fosszilis gerinctelenek tanulmányozásába, hangsúlyt fektetve a megőrzésre, a tafonómiára, a diverzitás pályáira a geológiai időn keresztül, az evolúciós mechanizmusokon, a kihaláson, a paleobiológián és a paleoökológián. Különös hangsúlyt fektetnek a kövületek felhasználására az ősi lerakódási környezet értelmezésére. A laboratóriumok bemutatják a hallgatót a geológiai kőzetrekordokon általában megőrzött gerinctelen törzsfajokkal. Általában őszi szemesztert kínálnak alternatív években. A Biodiverzitás az időn keresztül a szak „biológiai sokféleség” kurzusának minősül.

Előfeltétel(ek): GEOS 210 vagy BIOL mag, valamint CHEM 131 és CHEM 132 (vagy egyidejűleg), vagy az oktató beleegyezése.

BIOL 309 – Számítási biológia (4 kreditóra)

A számítástechnika erős lábra talált a modern biológiában. Például a DNS- és peptidszekvenciákat ma már rutinszerűen elemzik számítási módszerekkel a funkció és a filogenetikai kapcsolatok meghatározására. Ezenkívül számítógépes molekuladinamikai szimulációkat használnak a fehérje feltekeredésének tanulmányozására, és arra, hogy a fehérjék miért hajtogatnak néha rosszul, ami betegségekhez vezet. Az ökológiai szimulációkat pedig a környezeti károk hatásainak jobb megértésére használják. Ez az interdiszciplináris kurzus ezt a széles területet fogja feltárni, megvizsgálva az ilyen problémák mögött meghúzódó biológiát és számítási módszereket. A kurzus laboratóriumi részében a hallgatók multidiszciplináris csoportokban dolgoznak együtt, hogy algoritmusokat tervezzenek ezeknek a problémáknak a kivizsgálására, valamint a félév végén egy saját tervezésű záróprojektet vállaljanak.

Keresztlista: CS 309.

BIOL 310 – Vizes élőhelyek ökológiája (4 kreditóra)

Ez a kurzus egy átfogó tanulmány a vizes élőhelyek ökológiájáról, kezeléséről és politikájáról. A fő hangsúly az Észak-Amerikában található nagyobb vizes ökoszisztémák biológiai, kémiai és fizikai vonatkozásain van. A kurzus foglalkozik a vizes élőhelyek értékelésével, osztályozásával és lehatárolásával is. A kurzus jelentős része a helyi és regionális vizes élőhelyek ökoszisztémáira összpontosít: azok történetére, ökológiájára és jelenlegi állapotára. A laboratóriumok ezen regionális vizes élőhelyek biológiájának, kémiájának és ökológiájának helyszíni kutatásai lesznek.

Keresztlista: ENVS 310.

BIOL 312 – Herpetológia (4 kreditóra)

A herpetológia a kétéltűek és hüllők tanulmányozása, két különböző taxonómiai csoport, amelyek közösek az ektoterm gerincesek jellemzőivel. Ez a kurzus a herpetológia három fő területét vizsgálja meg: 1) ezen taxonómiai csoportok evolúciós kapcsolatait és biogeográfiai történetét, 2) összehasonlító fiziológiát, valamint a kétéltűek és hüllők természetes környezetükhöz való alkalmazkodását, valamint 3) a herpetofauna ökológiáját, valamint természetvédelmi kérdések, különös tekintettel a kétéltűekre. A hangsúlyt a herpetológia történeti és aktuális kérdéseivel foglalkozó elsődleges irodalom kritikai olvasására, valamint a kétéltűekkel és hüllőkre vonatkozó gyakorlati tapasztalatok megszerzésére helyezik. A laboratóriumok magukban foglalják majd az őshonos Ohio-i kétéltűek és hüllők fiziológiai összehasonlító tanulmányait és terepi vizsgálatait, széles körben felhasználva a Denison Egyetem biológiai rezervátumát. A herpetológia a "biológiai sokféleség" szaknak minősül.

Előfeltétel(ek): Biológiai mag vagy beleegyezés, valamint CHEM 131 és CHEM 132 (vagy egyidejűleg).

BIOL 313 – Gerinces állattan (4 kreditóra)

Ebben a kurzusban a gerinces állatok biológiáját vizsgáljuk. Különösen azt a sokféle módot fogjuk megvizsgálni, ahogyan a gerincesek kölcsönhatásba lépnek a környezetükkel, és hogyan reagálnak rá, így ez a kurzus a gerincesek evolúcióját, ökológiáját és fiziológiáját fogja hangsúlyozni. A laboratóriumok a helyi gerincesek biológiájára összpontosítanak, és terep- és laboratóriumi gyakorlatokból, valamint terepkutatási projektekből állnak majd. A gerinces állattan a "biológiai sokféleség" szaknak minősül, és megfelel a szóbeli kommunikáció követelményének.

Előfeltétel(ek): Biológiai mag vagy beleegyezés, valamint CHEM 131 és CHEM 132 (vagy egyidejűleg).

BIOL 315 – Általános mikrobiológia (4 kreditóra)

Ez egy bevezető tanfolyam a mikrobiológiából, amely a baktériumok, vírusok és eukarióta mikrobák általános szerkezetét, előfordulását, élőhelyeit és típusait hangsúlyozza. A patogenitás mechanizmusait és a gazdaszervezet védekezési stratégiáit is tárgyalják. A kurzus szerkezete kiscsoportos tevékenységeket, hallgatói prezentációkat, hagyományos előadásokat és tudományos irodalom megvitatását foglalja magában. A laboratóriumi hangsúlyt a mikrobiológia alapvető technikáira (azaz a festésre, a mikroszkópiára és a csíkozásra) és a saját tervezésű vizsgálólaboratóriumokra helyezik. A hallgatók tanulmányi pályafutásuk során felvehetik az Általános mikrobiológia (BIOL 315) vagy a mikroorganizmusok sokfélesége (BIOL 317) tantárgyat, de nem mindkét kurzust.

Előfeltétel(ek): Biológiai mag vagy beleegyezés, valamint CHEM 131 és CHEM 132 (vagy egyidejűleg), vagy CHEM szakok – BIOL 210 és BIOL 220 és CHEM 300 (vagy párhuzamosan).

BIOL 316 – Virológia (4 kreditóra)

Ez a kurzus a növényi, állati és bakteriális vírusokat vizsgálja, különös tekintettel a gazdaszervezet és a vírus közötti molekuláris kölcsönhatásokra, a vírusok genetikájára és kémiai természetére, valamint a vírusok replikációs stratégiáira. Ez a kurzus azt is megvizsgálja, hogyan hatnak a vírusok társadalmunkra a patogenezis és epidemiológia vizsgálata révén, és hogyan használják őket állatbetegségek kezelésében. A kurzus szerkezete kortárs tanulási tevékenységeket, az elsődleges irodalom osztálybeli megbeszélését és hagyományos előadásokat biztosít. A laboratórium felépítése lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy saját hipotéziseiket dolgozzák ki és teszteljék, miközben bakteriofág és szövettenyésztési technikákat tanulnak.

Előfeltétel(ek): Biológiai mag vagy beleegyezés, és CHEM 131 és CHEM 132 (vagy párhuzamosan), vagy CHEM szak- BIOL 210, és BIOL 220 és CHEM 300 (vagy párhuzamosan).

BIOL 317 – Mikroorganizmusok sokfélesége (4 kreditóra)

Ez a kurzus a prokarióta és eukarióta mikroorganizmusok figyelemre méltó sejtes, környezeti, fiziológiai és metabolikus sokféleségét vizsgálja. Pontosabban, a diverzitást a taxonómia és a filogenetika, a fajok különféle környezetben való életképessége és a genomika alkalmazása szempontjából vizsgálják. A hangsúlyt az elsődleges irodalom olvasására kell helyezni, és ezen információk felhasználását a tananyaggal való kapcsolatteremtésre. A kurzus felépítése hagyományos előadásokat, tanórai foglalkozásokat és saját tervezésű kísérletekkel rendelkező labort tartalmaz. A mikroorganizmusok sokfélesége a "biológiai sokféleség" kurzusnak minősül a fő és a minor számára. A hallgatók tanulmányi pályafutásuk során felvehetik az Általános mikrobiológia (BIOL 315) vagy a mikroorganizmusok sokfélesége (BIOL 317) tantárgyat, de nem mindkét kurzust.

Előfeltétel(ek): Biológiai mag vagy beleegyezés, és CHEM 131 és CHEM 132 (vagy egyidejűleg), vagy CHEM szak- BIOL 210, és BIOL 220 és CHEM 300 (vagy párhuzamosan).

BIOL 320 - Üzemi rendszertan (4 kreditóra)

A növényrendszertanban a tanulók megtanulják, hogyan osztályozzák, nevezik el és azonosítják az edényes növények főbb csoportjait. Körülbelül 50 növénycsaládot tanulmányozunk az őshonos képviselőkre koncentrálva (lehetőség szerint élő növényi anyagok felhasználásával), megtanuljuk, hogyan kell kulcsokat és flórákat használni a helyi fajok azonosítására, valamint megtanuljuk, hogyan találhatunk információkat a növényekről hagyományos és elektronikus forrásokból. A vizsgált családok közötti evolúciós kapcsolatok megértése központi téma. Ez a kurzus fontos hátteret biztosít azoknak a hallgatóknak, akik terepmunkát terveznek ökológia, növény-állat kölcsönhatások, környezeti nevelés és kapcsolódó tárgyak terén. A Növényszisztematika a "biológiai sokféleség" szaknak minősül.

Előfeltétel(ek): Biológiai mag vagy beleegyezés, valamint CHEM 131 és CHEM 132 (vagy egyidejűleg), vagy CHEM szakok – BIOL 220, és BIOL 230 és CHEM 300 (vagy párhuzamosan).

BIOL 321 – Növényökológia (4 kreditóra)

Ebben a kurzusban megvizsgáljuk, hogyan lépnek kapcsolatba a növények a környezetükkel és más élőlényekkel, beleértve az embert is. Kezdjük az egyéni szinten, és megtanuljuk, hogy a növények hogyan nyernek erőforrásokat abiotikus forrásokból, valamint a baktériumokkal és gombákkal való kölcsönös kölcsönhatások révén. Azt is megvizsgáljuk, hogy a növényközösség-ökológia elméletei hogyan fejlődtek a 20. század elején, és miért helytállóak napjainkban. A hallgatóknak lehetőségük lesz arra is, hogy elolvassák és kritizálják a szakterület vezető folyóiratainak elsődleges irodalmát. Végül több projektet is kidolgozunk, amelyek a Denison Biological Reserve-ben fejeződnek be a laboratóriumi projektek időtartama alatt. Ezek a projektek hallgatói ihletésűek és vezéreltek lesznek, abban a reményben, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy jobban megértsük Denison közvetlen környezetét.

Előfeltétel(ek): Biológiai mag vagy beleegyezés, valamint CHEM 131 és CHEM 132 (vagy egyidejűleg), vagy CHEM szakok – BIOL 220, és BIOL 230 és CHEM 300 (vagy párhuzamosan).

BIOL 324 – Fejlődésbiológia (4 kreditóra)

Minden többsejtű szervezet egyetlen sejtként kezdi meg életét. A fejlődésbiológia az egysejtből összetett, többsejtű szervezetté való fejlődés tanulmányozása. A közelmúltban a molekuláris biológia hatékony eszközei összekapcsolták az embriológia és a genetika területeit, hogy feltárják, hogyan fejlődnek a sejtek, szövetek, szervek és organizmusok. Különösen szembeötlő a különböző szervezetekben zajló fejlődési folyamatok hátterében álló molekulák és mechanizmusok konzerválása. Ez a kurzus áttekintést ad az állatok korai embrionális fejlődésének főbb jellemzőiről és az ezek hátterében álló mechanizmusokról (molekuláris mechanizmusról, ha ismert). A fejlődésbiológia két fő szempontjára összpontosítunk: (1) Hogyan készül az alapvető testterv? Hogyan jön létre az embrió alapszervezete a megtermékenyített petesejtből? Milyen sejtmechanizmusok állnak a morfogenezis hátterében és a mintázott struktúrák megjelenése az embrióban? (2) Hogyan változnak az egyes részek az embrióban?

Előfeltétel(ek): Biológiai mag vagy beleegyezés, valamint CHEM 131 és CHEM 132 (vagy párhuzamosan), vagy CHEM szakok – BIOL 220, és BIOL 210 és CHEM 300 (vagy párhuzamosan).

BIOL 325 – Genetika (4 kreditóra)

Ez a kurzus részletes és naprakész ismereteket nyújt a genetikáról, felméri, hogy a genetika hogyan befolyásolja az életünket minden nap a szupermarkettől az orvosi rendelőig, és megismeri a genetika alkalmazását a biológia gyakorlatilag minden tudományágában. A genetika három fő területére összpontosítunk: (1) Molekuláris genetika: A genetikáról a DNS-szinten gondolunk – a DNS-szekvenálástól a mutagénvizsgálatig minden. (2) Mendeli genetika: Génszinten gondolkodunk a genetikáról – az öröklődéstől a rekombinációs térképezésig mindent. (3) A molekuláris és a mendeli genetika alkalmazása biológiai folyamatok tanulmányozására. Kezdjük azzal, hogy megnézzük, hogyan használhatók genetikai technikák szinte bármilyen biológiai folyamat boncolására, és végül olyan kérdésekre válaszolunk, mint például: Hogyan működik a genetikai betegségek szűrése? Hogyan klónoznak géneket összetett organizmusokból, például egerekből vagy akár emberekből? Hogyan működik a génterápia? A laboratóriumban molekuláris és klasszikus genetikai kísérleteket egyaránt végzünk.

Előfeltétel(ek): Biológiai mag vagy beleegyezés, valamint CHEM 131 és CHEM 132 (vagy egyidejűleg), vagy CHEM Majors – BIOL 220, és BIOL 210 és CHEM 300 (vagy párhuzamosan).

BIOL 326 – Növényfejlődés és szaporodás (4 kreditóra)

Ebben a kurzusban feltárjuk a főbb szárazföldi és vízi növénycsoportok evolúciós kapcsolatait és történetét. Különös figyelmet fogunk fordítani szaporodási módjaikra, valamint az ivarsejtek termelődését és szétterjedését elősegítő szerkezetekre. Megtanuljuk, hogy a növényi fiziológia és a fejlődési mechanizmusok hogyan tették lehetővé a taxonok fennmaradását vagy jelentős átmeneteket a különböző környezetek között az idő múlásával. Az osztály olvasnivalója az elsődleges irodalomból áll, és a diákok minden héten bemutatják. A laboratóriumi komponenshez egy éjszakai kirándulásunk lesz Hocking Hillsbe egy szeptemberi hétvégén, hogy megvizsgáljuk és azonosítsuk a növényeket természetes élőhelyükön, valamint rövidebb kirándulásokat teszünk a Blackhand Gorge-ba és a Dawes Arborétumba. Közösen tervezünk és végzünk egy féléves projektet a környezet hatásairól a szaporodási struktúrák fejlődésére az Arabidopsis thaliana modellnövényben. A Növények evolúciója és szaporodása a „biológiai sokféleség” kurzusnak minősül.

Előfeltétel(ek): Biológiai mag vagy beleegyezés, CHEM 131 és CHEM 132 (vagy egyidejűleg), vagy CHEM szakok – BIOL 220, és BIOL 210, és BIOL 230 és CHEM 300 (vagy párhuzamosan).

BIOL 327 – Rovarbiológia (4 kreditóra)

Ezen a tanfolyamon a rovarok világát és más fajokkal való kölcsönhatásaikat fedezzük fel. Célunk a rovarok sokféleségének felmérése lesz, és annak feltárása, hogy a különböző rendek, családok és fajok az evolúció során hogyan alkalmazkodnak sajátos környezetükhöz. De ezt a sokféleséget lencseként is fogjuk használni, amelyen keresztül megvizsgáljuk a biológia főbb fogalmait. A megbeszélés témái a következők lesznek: növény-rovar koevolúció, párosodási rendszerek, ragadozók elleni védekezés, euszociális viselkedés, parazitizmus, betegségek átadása, rovarok védelme és mezőgazdasági kártevők elleni védekezés. A laboratórium magában foglalja a rovarok terepen történő gyűjtését (beleértve az órai órákon kívül is), az azonosítást és a gyűjtés elkészítését. A rovarbiológia "biológiai sokféleség" kurzusnak minősül a szak számára.

Előfeltétel(ek): Biológiai mag vagy beleegyezés, és CHEM 131 és CHEM 132 (vagy párhuzamosan), vagy CHEM szakok – BIOL 220, és BIOL 210, és BIOL 230 és CHEM 300 (vagy párhuzamosan).

BIOL 334 – Összehasonlító élettan: emberi és nem emberi állatok (4 kreditóra)

Ez a kurzus egy összehasonlító tanulmány arról, hogy az emberek és más állatok hogyan látják el életfenntartó funkcióikat. Feltárjuk a szív- és érrendszeri, ideg-, izom- és endokrin rendszer élettanát, valamint megvizsgáljuk a legfontosabb homeosztatikus funkciókat, mint a hőszabályozás, az ozmoreguláció és az energiahasznosítás. Ez a kurzus megvizsgálja a fiziológiai tulajdonságok adaptív jelentőségét molekuláris, szöveti, szervi és egész szervezeti szinten emberekben és számos nem emberi állatban. A hallgatók részt vesznek a kurzus laboratóriumaiban, és megtervezik saját élettani kísérleteiket.

Előfeltétel(ek): BIOL mag, és CHEM 131 és CHEM 132 (vagy egyidejűleg) vagy oktató beleegyezése, vagy CHEM szakok - BIOL 220, és BIOL 210, és CHEM 300 (vagy párhuzamosan), vagy NEURO koncentrátorok - BIOL 220, és BIOL 210, és 131 és PSYC 200.

BIOL 336 – Gerinctelen állattan (4 kreditóra)

A gerinctelenek a Földön élő összes állatfaj több mint 97%-át teszik ki. Ezek az organizmusok hihetetlenül változatos csoportja, amelyeket több mint 30 törzsbe soroltak, amelyek mindegyike egyedi anatómiai, fiziológiai és viselkedési jellemzőkkel rendelkezik. Ebben a kurzusban a gerinctelenek evolúciós történetét tárjuk fel, és azt, hogy ezek a tulajdonságok hogyan alakultak ki a speciális szárazföldi, édesvízi és/vagy tengeri környezet adaptációjaként. Részletesebben megvizsgálunk bizonyos taxonokat, hogy a biológia főbb fogalmaival foglalkozhassunk. Ezt a cikkek vitáival és laboratóriumi gyakorlatokkal összefüggésben tesszük, amelyek különféle megközelítéseket tartalmaznak mind a laboratóriumban, mind a terepen. A hallgatóknak lehetőségük van legalább egy saját tervezésű kísérlet elvégzésére a félév végéig. A gerinctelen állattan a „biológiai sokféleség” szaknak minősül.

Előfeltétel(ek): Biológiai mag vagy beleegyezés, és CHEM 131 és CHEM 132 (vagy párhuzamosan), vagy CHEM szakok – BIOL 220, és BIOL 210, és BIOL 230 és CHEM 300 (vagy párhuzamosan).

BIOL 340 – Állatok viselkedése (4 kreditóra)

Ebben a kurzusban az állatok viselkedésének közeli és végső okait vizsgáljuk evolúciós szempontból. A témák között szerepel a viselkedés genetikai, fejlődési és neurális alapja, valamint az élőhelyválasztás, a táplálékkeresés, a védekezés, az udvarlás, a szülői gondoskodás és a szocialitás viselkedési stratégiái. A laboratórium több, több hetes kísérletet fog tartalmazni, amelyek célja a terepen és a laboratóriumban megfigyelt viselkedésekkel kapcsolatos hipotézisek tesztelése. Nagy hangsúlyt kap az adatok elemzése és értelmezése, valamint az elsődleges szakirodalom felhasználása.

Előfeltétel(ek): Biológiai mag vagy beleegyezés, valamint CHEM 131 és CHEM 132 (vagy párhuzamosan), vagy CHEM szakok – BIOL 220 és BIOL 210, és BIOL 230 és CHEM 300 (vagy párhuzamosan).

BIOL 341 – Immunológia (4 kreditóra)

Ez a kurzus az immunológiai fogalmak tanulmányozása, az immunrendszer sejtes és molekuláris vonatkozásaira összpontosítva emberekben és más állatmodellekben. Olyan tantárgyakba fogunk beleásni, amelyek lehetővé teszik a tanulók számára, hogy megértsék azokat a lenyűgöző és összetett mechanizmusokat, amelyekkel immunrendszerünk megvédi szervezetünket a fertőző mikroorganizmusok állandó özönével szemben. A témakörök közé tartozik az immunsejtek fejlődése és működése, a fertőzésekre adott specifikus és nem specifikus immunválaszok, az immunogenetika, a vakcinázás és az immunrendszer olyan klinikai rendellenességei, mint az allergia, az immunhiányos betegségek és az autoimmunitás. A laboratóriumi gyakorlatok immunológiai technikákat alkalmaznak az immunrendszer molekuláris funkciójával és specifitásával kapcsolatos kérdések megválaszolására.

Előfeltétel(ek): Biológiai mag vagy beleegyezés, valamint CHEM 131 és CHEM 132 (vagy egyidejűleg), vagy CHEM szakok – BIOL 220, és BIOL 210 és CHEM 300 (vagy párhuzamosan).

BIOL 343 – Haladó biokémia témakörök: diéta, anyagcsere és betegségek (4 kreditóra)

Ez a haladó biokémia tanfolyam feltárja az élelmiszermolekulák metabolikus sorsát, és azt, hogy ezek a molekulák hogyan hatnak az egyén egészségére és számos betegségre való hajlamra. Megvizsgáljuk az egészség, az étrend és a fitnesz fogalmait a populáris kultúrában bemutatott módon, valamint megvizsgáljuk azok biokémiai alapjait. Az osztály magában foglal egy félévig tartó kutatási projektet, amely az étrend, az anyagcsere és a betegségek kölcsönhatására összpontosít, és megköveteli a diákoktól, hogy ismerkedjenek a témában aktuális elsődleges kutatási irodalommal. Három óra és hetente egy laboratórium.

Előfeltétel(ek): Biológia mag, CHEM 258, és legalább egy CHEM vagy BIOL osztály 300-as szinten vagy beleegyezéssel.

BIOL 345 – Eukarióta sejtbiológia (4 kreditóra)

Ez a tanfolyam az alapvető sejtfunkciók mélyreható vizsgálata lesz, hangsúlyt fektetve arra, hogy e funkciók zavarai hogyan vezetnek betegségekhez. A kurzus tárgya az intracelluláris kereskedelem, a citoszkeleton és a sejtmotilitás, az adhézió, a jelátvitel, a sejtciklus és az apoptózis. A laboratóriumok a sejtek biológiai folyamatainak elemzésére szolgáló jelenlegi módszerek elsajátítását foglalják magukban.

Előfeltétel(ek): Biológiai mag vagy beleegyezés, valamint CHEM 131 és CHEM 132 (vagy egyidejűleg), vagy CHEM szakok – BIOL 220, és BIOL 210 és CHEM 300 (vagy párhuzamosan).

BIOL 349 – Neurofiziológia (4 kreditóra)

A neurofiziológiát és a neuroanatómiát fogjuk használni, hogy megértsük a molekulák, sejtek, rendszerek és végső soron a viselkedés közötti kapcsolatokat.A kurzus a neuronok és a sejten belüli és sejtközi jelátvitel feltárásával kezdődik. Ezután megvizsgálunk néhány szenzoros és motoros rendszert. A kurzus utolsó része az egész állatot vizsgálja neurofiziológiai összefüggésben. A kurzus tantermi része előadásokból, a szöveg és a kutatási cikkek megvitatásából, problémasorokból, esettanulmányok elemzéséből és egyéb tevékenységekből áll. A laboratóriumi komponens a gerinces és gerinctelen állatokon végzett viselkedési, anatómiai és fiziológiai vizsgálatok, az idegi áramkörök elektronikus modellezése és az idegi aktivitás számítógépes szimulációinak keveréke. A laborok célja néhány alapvető neurofiziológiai technikával és különféle vizsgált organizmusokkal való megismertetés, valamint a kísérleti tervezési és elemzési készségek megerősítése.

Előfeltétel(ek): Biology Core, és CHEM 131 és CHEM 132 (vagy egyidejűleg) vagy hozzájárulás, vagy CHEM szakok - BIOL 220, és BIOL 210, és CHEM 300 (vagy párhuzamosan), vagy NEURO koncentrátorok - BIOL 220, és BIOL BIOL 213, és CHEM és PSYC 200.

BIOL 350 – Genomika (4 kreditóra)

A genomika a genomok tanulmányozása, egy adott szervezetben található genetikai információ teljes gyűjteménye. Ez a vizsgálati terület megpróbálja megérteni, hogy egy adott genomban lévő összes gén hogyan működik együtt a szervezeten belüli biológiai aktivitások összehangolása érdekében. Több ezer faj genomiális DNS-szekvenciáját határozták meg, beleértve az embereket is, amelyek rengeteg információt szolgáltatnak a fajok genetikai összetételéről és evolúciós rokonságáról. Ez a kurzus bevezeti a hallgatókat a genomika alapvető fogalmaiba, beleértve a genomszekvenciák összeállítását, a genomban lévő potenciális gének azonosítását és jellemzését, a genomok szerveződését és szabályozását, valamint a genomok fejlődését. A genomika területéről szóló kortárs tanulmányok kerülnek megvitatásra, hogy kiegészítsék az órán tárgyalt fogalmakat. Ennek a kurzusnak a laboratóriumi eleme részben számítógépes lesz, online adatbázisokat és "bioinformatikai" programokat használva genom-összeállítással és összetétel-elemzéssel kapcsolatos projektek sorozatának végrehajtására, amelyet a genomszabályozás feltárására irányuló "wet-lab" kísérletek egészítenek ki. Ez a kurzus megfelel a szóbeli kommunikáció követelményének.

Előfeltétel(ek): Biológiai mag vagy beleegyezés, valamint CHEM 131 és CHEM 132 (vagy egyidejűleg), vagy CHEM szakok – BIOL 220, és BIOL 210 és CHEM 300 (vagy párhuzamosan).

BIOL 361 – Irányított tanulmány (1-4 kreditóra)

Olyan kutatási probléma (könyvtár, terep vagy laboratórium), amely lehetőséget ad a szakképzett hallgató számára, hogy érdeklődését az adott kurzuskínálat határain túlra is kiterjeszthesse. Nem számít bele a minimális osztálykövetelményekbe.

BIOL 362 – Irányított tanulmány (1-4 kreditóra)

Kutatási probléma (könyvtár, terep vagy laboratórium), amely lehetőséget ad a szakképzett hallgató számára, hogy érdeklődését az adott kurzuskínálat határain túlra is kiterjeszthesse. Nem számít bele a minimális osztálykövetelményekbe.

BIOL 370 – Természetvédelmi biológia (4 kreditóra)

Természetvédelem A biológia megköveteli az olyan biológiai tudományágak széles körű használatát, mint az ökológia, a fiziológia, a genetika és az állatok viselkedése, valamint a szakpolitikai kérdések értékelése a biológiai sokféleség megértéséhez és kezeléséhez. A kurzus során a hallgatók megtanulják, hogyan alkalmazzák ezeket a biológiai eszközöket a biológiai sokféleség meghatározására és fenntartására számos léptékben. Kitérünk továbbá a biológiai sokféleségre gyakorolt ​​emberi hatásokra, valamint a tudomány és a politika közötti kapcsolatra a védelmi erőfeszítésekben. Ez a kurzus az elsődleges irodalom kritikai olvasását, valamint a populációmodellezéssel, valamint a helyi biológiai sokféleség mérésével és nyomon követésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok megszerzését fogja hangsúlyozni.

Előfeltétel(ek): Biológiai mag vagy beleegyezés, valamint CHEM 131 és CHEM 132 (vagy egyidejűleg).

BIOL 375 – Népesség és közösségi ökológia (4 kreditóra)

Ebben a kurzusban megvizsgáljuk, 1) hogyan épülnek fel a populációk és közösségek, 2) hogyan változnak a populációk és közösségek az idő múlásával, és 3) hogyan befolyásolja a populációkat és közösségeket környezetük vagy ökológiai kontextusuk. Hangsúlyt helyeznek az elsődleges irodalom felhasználására, az ökológia terepen való gyakorlására és az írásra a biológiában. Ez a kurzus megfelel az általános oktatási program írási fedvényének.

Előfeltétel(ek): A biológia szakosoknak/minoroknak a Biology core-ra, a CHEM 131 és CHEM 132 (vagy ezzel párhuzamosan) az ENVS szakosoknak/minoroknak BIOL 220 és BIOL 230 vagy beleegyezéssel kell rendelkezniük.

BIOL 380 – Evolúciós biológia (4 kreditóra)

Ez a kurzus a BIOL 202-re épül, és az evolúciós elmélet mélyreható áttekintését fejezi ki, hangsúlyt fektetve a szervezeti változásokat előidéző ​​folyamatokra. Megvizsgáljuk, hogy a molekuláris technológia milyen hatással volt az evolúciós folyamatok tanulmányozására, és hogyan változtatják meg az új elemzési módszerek a populációgenetika, a filogenetikai felépítés, az adaptív sugárzás stb. tanulmányozását. A kísérletek tervezése és az elsődleges és másodlagos tudományos irodalom olvasása hangsúlyos. A kurzus során a hangsúly az összes biológiai tudományág integrálására kerül az evolúció paradigmája alá.

Előfeltétel(ek): Biológiai mag vagy beleegyezés, valamint CHEM 131 és CHEM 132 (vagy egyidejűleg), vagy CHEM szakok -BIOL 220, BIOL 230 és CHEM 300 (vagy párhuzamosan).

BIOL 385 – Kémiai biológia (4 kreditóra)

Ez a kurzus a kémia és a biológia interfészével kapcsolatos modern témákat tárja fel a kémiai biológusok szemszögéből. A témák között szerepelhet kombinatorikus kémia, kémiai genetika, kémiai proteomika, nagy áteresztőképességű gyógyszerszűrés, biológiai molekulák (DNS, peptidek, szénhidrátok) mikrochipes megjelenítése, sejtfelszín módosítása kémiai címkékkel vagy egyéb, a kémiai biológia szakirodalomból vett témák.

Előfeltétel(ek): CHEM 258 és legalább egy 300-as szintű CHEM vagy BIOL tanfolyam vagy az oktató beleegyezése.

BIOL 399 – Haladó témák a biológiából (1-4 kreditóra)

Egy általános kategória, amelyet csak az átutalási kredit értékelésénél használnak.

BIOL 451 – Senior Research (4 kreditóra)

Időseknek, akik fejlett kutatási problémán szeretnének dolgozni. A Biology 451-et akkor kell elvégezni, ha az adott kutatási projekttel kapcsolatban még nem végeztek munkát. Azok a hallgatók, akik korábbi, jelentős tapasztalattal rendelkeznek a kutatási projektjükben (például nyári kutatási tapasztalattal egy Denison oktatóval), kérhetik, hogy közvetlenül a BIOL 452-be léphessenek. A regisztrációhoz a tanácsadó kar előzetes hozzájárulása szükséges. Az osztályzatot a tanácsadó határozza meg. A BIOL 451 elvégzése nem teljesíti a felsőfokú biológia szakra vonatkozó követelményt.

BIOL 452 – Advanced Senior Research (4 kreditóra)

Időseknek, akik fejlett kutatási problémán dolgoznak. Befejezését követően jelentős kutatási tapasztalat, mint például a BIOL 451 vagy egy nyári kutatási tapasztalat egy Denison oktatói, a hallgatók vehetnek BIOL 452. A regisztrációhoz szükséges a tanácsadó kar előzetes hozzájárulása. Az osztályzatot a tanácsadó határozza meg. A BIOL 452 elvégzése teljesít egy felső szintű biológia kurzust a szakon, és teljesíti az írási átfedés (W) követelményét is. A BIOL 452-be beiratkozott hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy elismertséggel végezzenek vezető kutatást. Az érdeklődő hallgatóknak beszélniük kell kutatási tanácsadójukkal vagy a biológia tanszékkel, hogy többet megtudjanak a felismerési folyamatról és az elvárásokról.


Gyakran együtt vásárolt

A belső fedélből

A LEGNAGYOBB GYAKORLATI, KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ ÚTMUTATÓ A BIOLÓGIA SAJÁT tempójában történő tanulásához

Biológia: Öntanítási útmutató segít elsajátítani az élettudomány alapjait. Az osztályteremben bevált tanulási eszközök használatával mélyebben megértheti az élő szervezetek eredetét, szerkezetét és létfontosságú folyamatait. A végig alaposan frissített kiadás rendszerezi, tömöríti és szemlélteti a kulcsfontosságú fogalmakat és terminológiát, miközben elmagyarázza az élettudomány minden lényeges aspektusának teljes megértéséhez szükséges összes lényeges pontot.

 • Hozzáférhető, könnyen követhető formátum, amely lehetővé teszi, hogy a saját tempójában tanuljon
 • Számos gyakorló kérdés, hogy megerősítse a tanultakat
 • Öntanítási gyakorlati kérdések teljes válaszokkal annak meghatározásához, hogy mire kell összpontosítania
 • Kulcsfogalmak definíciói és egy letölthető online szószedet az anyag jobb megértéséhez
 • Fényképek és illusztrációk a tanulás fontos pontjainak kiemelésére
 • Világos és tömör fejezetek, amelyek megtanítanak minden fontosabb biológiai fogalmat és kifejezést, beleértve az evolúciót, a sejtbiológiát, a szaporodást, a fiziológiát, az agyat és az idegrendszert, a botanikát és az ökológiát

Biológia: Öntanítási útmutató kötelező kötet azoknak a diákoknak, akik középiskolai vagy főiskolai biológia kurzusokon szeretnének kitűnni, valamint tökéletes tanulmányi társ mindazok számára, akik szabványosított biológia vizsgákra készülnek.

A hátsó borítóról

A LEGNAGYOBB GYAKORLATI, KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ ÚTMUTATÓ A BIOLÓGIA SAJÁT tempójában történő TANULÁSHOZ

Biológia: Önképzési útmutató segít elsajátítani az élettudomány alapjait. Az osztálytermekben bevált tanulási eszközök használatával mélyebben megértheti az élő szervezetek eredetét, szerkezetét és létfontosságú folyamatait. A végig alaposan frissített kiadás rendszerezi, tömöríti és szemlélteti a kulcsfontosságú fogalmakat és terminológiát, miközben elmagyarázza az élettudomány minden lényeges aspektusának teljes megértéséhez szükséges összes lényeges pontot.

 • Hozzáférhető, könnyen követhető formátum, amely lehetővé teszi, hogy a saját tempójában tanuljon
 • Számos gyakorló kérdés, hogy megerősítse a tanultakat
 • Öntanító gyakorlati kérdések teljes válaszokkal annak meghatározására, hogy mire kell összpontosítania
 • Kulcsfogalmak definíciói és egy letölthető online szószedet az anyag jobb megértéséhez
 • Fényképek és illusztrációk a tanulás fontos pontjainak kiemelésére
 • Világos és tömör fejezetek, amelyek megtanítanak minden fontosabb biológiai fogalmat és kifejezést, beleértve az evolúciót, a sejtbiológiát, a szaporodást, a fiziológiát, az agyat és az idegrendszert, a botanikát és az ökológiát

Biológia: Önképzési útmutató kötelező kötet azoknak a diákoknak, akik középiskolai vagy főiskolai biológia kurzusokon szeretnének kitűnni, valamint tökéletes tanulmányi társ azoknak, akik szabványosított biológia vizsgákra készülnek.

A szerzőről

STEVEN DANIEL GARBER, PHD, környezetvédelmi tanácsadó, szerző és oktató. Biológiát tanított állami iskolákban, valamint a Cornell Egyetemen, a New York-i City Egyetemen és a Rutgers Egyetemen. Steven biológusként dolgozott az Amerikai Természettudományi Múzeumban, a Nemzeti Park Szolgálatnál, a Yale Egyetem Peabody Természettudományi Múzeumában és a New York City Parks Department-nél. Ő a szerzője A városi természettudós és Biológia: Önképzési útmutató.


Szabályzat és Kar

Irányelvek

Felvétel őrnagyra automatikus a Biology BS számára.

Felvétel Élettudomány-tanár szakra osztály adja. A felvételi feltételek a következők:

 1. 32 megszerzett félévi óra, köztük BIOL 105, BIOL 106, BIOL 211 és CHEM 201 „C” vagy jobb osztályzattal
 2. teljesítette a 4. általános oktatási célterületet (matematika)
 3. teljesítette az 1. általános oktatási célterület A. részét (angol összetétel)
 4. A BIOL 105, BIOL 106, BIOL 211 és CHEM 201 kombinált GPA-jának 2,4-esnek vagy jobbnak kell lennie.

Az őrnagyhoz tartózkodási hely szükséges. A szakhoz szükséges 300-as és magasabb szintű kurzusok legalább 50%-át a Mankato állambeli Minnesota Állami Egyetemen kell elvégezni.

P/N minősítési szabályzat. A biológia szakos vagy mellékszakhoz vezető összes kurzust betűs osztályzatra fel kell venni. A szabályzat alóli bármely kivételt az osztály elnökének jóvá kell hagynia.

GPA szabályzat. Azokon a programokon, ahol nincs külön megjelölve, legalább 2,0-s és a biológia szakokon legalább 2,0-s GPA szükséges az érettségihez. A BS élettudományok oktatásához minden természettudományi kurzusban "C" vagy jobb, valamint 2,5-ös általános GPA-érték szükséges.


Akadémiai Standing Policy for the B.S. Biológia diploma és B.S. Mikrobiológiai és immunológiai végzettség

A Biológia Tanszék célja, hogy az alapképzésben részt vevő hallgatók magas színvonalú, négy éven belüli érettségit elősegítő képzési programot biztosítsanak. E cél elérése érdekében a Biológia Tanszék akadémiai álláspolitikája célja, hogy azonosítsa azokat a hallgatókat, akik a legnagyobb valószínűséggel sikeresek a biológia alapképzésben.

Miután egy hallgató megszerezte a 60 óra kreditet, a Biológia Tanszék értékeli a hallgató tanulmányi teljesítményét. Ahhoz, hogy a hallgató biológia vagy mikrobiológia és immunológia szakon maradjon, a következő követelményeket kell teljesítenie 60 kredit órán belül:

 • Minimális általános UTSA osztályzati átlag 2,0
 • Minimális osztályzati átlag 2,0 minden biológia tanfolyamon (UTSA és kreditátvitel)
 • A következő vagy azzal egyenértékű kurzusok sikeres teljesítése "C-" vagy jobb minősítéssel 60 kreditórán belül:

Azon hallgatók, akik 60 kreditórán belül nem teljesítik ezeket a követelményeket, az egyetemi hallgatói nyilvántartási rendszerben be nem jelentettre változtatják. A biológia vagy mikrobiológia-immunológia szakra való visszatéréshez a hallgatónak a felmondástól számított 15 további kredit órán belül teljesítenie kell a fenti követelmények mindegyikét, és a visszahelyezés iránti kérelmet a Biológia Tanszéken jóváhagyásra benyújtania. Annak a hallgatónak, aki összesen 75 óra teljesítése után sem felel meg a fenti követelmények mindegyikének, nem biológia vagy mikrobiológia és immunológia szakot kell választania. A biológia minor azonban elérhető minden UTSA hallgató számára, aki egy másik tudományos szakot kíván kiegészíteni erős biológia alappal.


Nézd meg a BURO-t

A BioMed egyetemi kutatási lehetőségek
Weboldal


Egyetemi kutatás a Covid alatt

A biológia program évente több száz egyetemi hallgatót támogat önálló tanulmányok, vezető szakdolgozatok, UTRA, önkéntes és fizetett kutatási lehetőségek elérésében. A következő tanév kreativitást és rugalmasságot igényel, mivel igyekszünk támogatni az egyetemi hallgatókat. Diákok, mentorok és tanácsadók itt visszanézhetnek a biológiai tudományok egyetemi kutatásaival kapcsolatos frissítésekért.

· A kutatás folytatásának folyamata konkrét útmutatást és elvárásokat tartalmaz a laborokban és terepben végzett egyetemi kutatásokkal kapcsolatban. Azok az oktatók, akik abban reménykednek, hogy egyetemi hallgatókat bevonhatnak a személyes kutatásba, keresse fel Brown Resuming Research oldalát a frissített információkért.

· Az egyetem új iránymutatásokat dolgozott ki az egyetemi kutatás és tapasztalati lehetőségek számára, amelyek ötleteket és forrásokat kínálnak a távoli kutatási lehetőségeket kereső hallgatók számára független tanulmányok, vezető szakdolgozatok stb.

· A Biológia Program továbbra is kínál önálló tanulmányi kurzusokat. A hallgatók az alábbiakban ismertetett tipikus eljárások szerint iratkoznak be független tanulmányba. A hallgatók önálló tanulmányi kurzusokra jelentkezhetnek, hogy személyesen vagy távoli tapasztalatokat szerezzenek. Az egyetemi kutatási és tapasztalati lehetőségekre vonatkozó irányelvek a biológia független tanulmányaihoz megfelelő távoli projektötletek széles skáláját kínálják.

Mi a Kutatás? Tekintse meg a következő SciToons videót alább vagy továbbYoutube többért!

Áttekintés

A biológia program az egyetemisták számára kutatási lehetőséget kínál gyakorlati képzésen, tanfolyamokon és független tanulmányi lehetőségeken keresztül, ahol az oktatók különféle területeken élvonalbeli tudományokat folytatnak.

A Biológiai és Orvostudományi Osztály hat alaptudományi és 14 klinikai osztályból áll, amelyek mindegyike támogatja a kutatással foglalkozó oktatókat. Évente több mint 500 hallgató iratkozik be önálló tanulmányi kurzusokra, és nyáron végez kutatásokat karunkkal.

A kutatás és a tapasztalati tanulás értékes és kifizetődő tapasztalatok az egyetemisták számára, függetlenül attól, hogy milyen hosszú távú karriertervek vannak. Az ScB fokozatot kereső hallgatók számára a kutatás követelmény. Az AB-programban részt vevő hallgatók számára lehetőség nyílik a kredit kutatására. Hosszabb időn keresztül végrehajtott, érdemi formát öltő projektek esetében vezetői kitüntetéses diplomamunka egy lehetséges eredmény.

Kutatás az 1-4. évfolyamon

Első éves hallgatók lehetőséget kap arra, hogy megtapasztalja a kutatást a BIOL 0150 és 0190 tanfolyamsorozaton keresztül, beleértve a regeneratív gyógyászat technikáit, a gyógynövényeket és a fágvadászokat. Új kurzusunk, a BIOL 0100, a Living Biology at Brown & Beyond, bevezeti a hallgatókat a The Division területén folyó kutatások széles skálájába, és a hallgatókat olyan készségekkel ruházza fel, amelyek segítségével pozíciót szerezhetnek a kari laboratóriumokban.

Tennivalók: Az oktatók laboratóriumában végzett kutatásra való felkészülés során az első éves hallgatókat erősen javasoljuk, hogy vegyenek részt Labortechnikai műhely (az alábbiakban leírt). Kétévente (akár év őszi szemeszterekben) a BUE Iroda és a PLME Program összeáll, hogy felajánlja a Megtalálás, biztosítás és siker a kutatóműhelyben egyetemisták számára. Ez különösen ideális az első éves és másodéves hallgatók számára. Csatlakozzon a BUE listserverhez, vagy kövessen minket a Facebookon, hogy értesítést kapjon ezekről a workshopokról.

Másodévesek és juniorok kapcsolatokat építeni az egyetemi és klinikai oktatókkal, hogy elkezdjék felfedezni és megtapasztalni a kutatást az érdeklődési körükben. A másodéves szemináriumok, mint például a Life in a Shell, a Viral Epidemics és a Rhode Island Flora olyan aktív tanulási lehetőségeket kínálnak, amelyek segítik a hallgatókat a független kutatáshoz szükséges kritikai gondolkodás gyakorlásában. A kérdezősködésen alapuló kurzusok, mint például a Biokémiai vizsgálat és a növénybiológia vizsgálata csoportmunkát használnak, hogy a hallgatókat új tudományos kérdések és kísérő módszerek kidolgozására irányítsák.

Tennivalók: Fontolja meg, hogy beiratkozik a BIOL 0945: Toolbox for Scientific Research programra, amely egy félkredites másodéves szeminárium, amelyet azoknak a hallgatóknak terveztek, akik szeretnének megérteni a Brown-nál és azon túli tudományos kutatásokat, és részt szeretnének benne venni. A hallgatókat arra is bátorítjuk, hogy a kutatás kezdetekor vegyenek részt a BEARCORE képzésben egy oktatói laboratóriumban (leírás alább). A BEARCORE csak tavasszal kapható, és ideális a másodéves vagy a junior évfolyamon.

Juniorok és idősebbek függetlenebb kutatást folytatni az egyetemen és a klinikai karral. A felsőbb szakdolgozatot készíteni szándékozó hallgatók jellemzően az utolsó nyári és az utolsó két akadémiai szemesztert a kutatási projekthez kötik.

Teendő: Nézze meg a finanszírozási lehetőségeket a bal oldali Erőforrások oldalon. További információ a kitüntetéses dolgozatokról, szintén a bal oldalon. Minden tavasszal várjuk az időseket, hogy bemutassák kutatásaikat a Biology Senior Research és a Capstone plakát eseményen.

Kutatás keresése

A biológushallgatók számos módon találnak kutatási lehetőségeket. Az egyik út áthalad BURO – a BioMed egyetemi kutatási lehetőségek internetes portálja. A BURO valós időben frissül, és magában foglalja a karok által közzétett lehetőségeket, amelyek rövid távúak, hosszú távúak, nyáron vagy tanévben zajlanak, fizetett, önkéntes vagy biológia független tanulmány formájában.

Sok diák úgy talál kutatási lehetőségeket az oktatókkal, hogy olyan professzorokkal beszélget, akikkel részt vett egy tanfolyamon, iránymutatást kér a BUE tanácsadó munkatársaitól vagy koncentrációs tanácsadójuktól, vagy az [email protected] oldalon keresi a legfontosabb érdeklődési köröket.

A BUE és a PLME Program minden őszi félévben esti workshopot kínál Hogyan keressünk, biztosítsunk és járjunk sikerrel a kutatásban. Ezt az eseményt az [e-mail protected] címen fogjuk bejelenteni

Felkészülés a kutatásra

Laboratóriumi technikák alapjai Workshop

Minden félév elején a Multidiszciplináris Oktatási Laboratóriumok (MDL) a Laboratóriumi technikák alapjainak műhelyét kínálják egyetemisták számára. A workshop célja az alapvető laboratóriumi ismeretek és technikák megismertetése az egyetemi hallgatókkal, mielőtt elkezdenének dolgozni egy oktató laboratóriumában. Az MDL technikusai a két órás foglalkozást a hallgatók képzettségi szintjéhez igazítják.

A következő témakörökkel foglalkozunk: Útmutató a laboratóriumi jegyzetfüzet vezetéséhez helyes laboratóriumi gyakorlat mérlegek, centrifugák és autoklávok használata mikroszkópos hígítások oldatok készítése pipettázás pipettázási technika pontosságának értékelése mérleg használatával és egyszerű oldat elkészítése steril technika (beleértve az automatikus pipettázást is) és steril a reagensek áthelyezése burkolatban.

A Labortechnikák Alapjai Workshop jelenleg a társadalmi távolságtartás miatt egy online verzióra cserélődött. A workshop videóját ezen a linken érheti el. A műhelykészség-képzéssel kapcsolatos további információkért forduljon Katherine MDL igazgatóhoz [email protected].

Önálló tanulmányi kurzusok BIOL 1950 és BIOL 1960

BIOL 1950 (ősz) és 1960 (tavasz) az alapképzés független tanulmány a BioMed Kar által támogatott akadémiai kreditekre kijelölt kurzusok.

A BIOL 0960 (ősz/tavasz) egy félkredites Független Tanulmány a Természettudományi Írásban kurzus, amely a biológia tantervébe beépít egy nem műszaki tudományos újságírási komponenst. A feladatok közé tartozhatnak oknyomozó vagy elemző áttekintések, vagy cikkek a biológiai tudományok új felfedezésének etikai vagy társadalmi hatásairól. Biol 0960 nem koncentrációs kreditért a biológiai tudományok szakokon.

Önálló képzési kurzusokra való regisztráció és javaslattétel folyamata

A BIOL 1950, 1960 és 0960 programra való regisztrációhoz hivatalos projektjavaslat benyújtása szükséges, amelyet a hallgató és az oktatói mentor közösen tölt ki.

Az online pályázati űrlap itt érhető el: Projektjavaslat űrlap.

A projektjavaslat kézhezvétele és jóváhagyása után a kari szponzorokat a BUE Iroda értesíti, hogy biztosítsák a Banner felülbírálását, és e-mailben küldjék el a hallgatót, hogy iratkozzon be önálló tanulmányi kurzusaikra. Az osztály minden oktatójának saját szekciója van a BIOL 1950, 1960, 0960-ban. A hallgatók beiratkoznak kari mentori szekcióba. Azon oktatóknak, akik először irányítják a Biológia Független Tanulmányt, szükségük lesz egy szekcióra. Ennek elősegítése érdekében forduljon a Biológiai Alapképzési Hivatalhoz.

Azok a hallgatók, akik önálló tanulmányi kurzust kívánnak használni koncentrációs követelmény teljesítésére, a javaslat benyújtása előtt a koncentrációs tanácsadó jóváhagyását kérik.

A projektjavaslatokat pénteken 17:00 óráig kell benyújtani előzetes a hozzáadási/eldobási határidőre, hogy legyen idő a felülvizsgálatra. Minden félévre vonatkozó konkrét határidőket e-mailben küldjük el minden koncentrátornak. Ha az online pályázati űrlap beküldését követő 24–48 órán belül nem kapták meg a Banner felülbírálását, a hallgatók lépjenek kapcsolatba kari szponzorukkal.

Azoknak a hallgatóknak, akik több féléven keresztül folytatnak önálló tanulmányi projektet, minden beiratkozási félévre ki kell tölteniük egy Projektjavaslat-űrlapot.

BIOL 1950/1960 Projekt útmutatók hallgatók és oktatók számára

Regisztráló hallgatók önálló tanulmányi kurzusok részt kell vennie a projekt tervezésében és kivitelezésében. Bizonyos körülmények között egy félév független tanulmány egy laboratóriumi vagy terepi kutatási projekt részletes tervezésére fordítható a következő félévre (vagy nyári önálló kutatásra). Az ilyen független tanulmányok eredményeként részletes javaslat készül, beleértve a kutatási tervet és indoklást, valamint a vonatkozó tudományos irodalom vagy elmélet áttekintését. A könyvtári és áttekintési projekteket azokra a helyzetekre kell korlátozni, amikor a lefedett téma a hallgató koncentrációjának fontos részét képezi, és nem elérhető a szokásos kurzusok (beleértve a kurzusokat is) és a GISP-k keretében. Az ilyen projekteknek jóval túl kell haladniuk az általános szakirodalmi áttekintésen, és az eredeti tudományos adatok felkutatására, kritikai értékelésére és szintetizálására vonatkozó készségek fejlesztését kell eredményezniük.

A karnak bele kell egyeznie abba, hogy egy önálló tanulmányi tanfolyam szponzor, ha képes megfelelő mentorálást és tanácsadást biztosítani a szemeszter során.

A hallgató-oktató páros közös felelőssége, hogy a hallgató intellektuálisan részt vegyen egy eredeti kutatási projektben, az iskolai végzettségének és tapasztalatának megfelelő elvárásokkal.

Az oktatók felelősek az egyetemisták laboratóriumi körülmények közötti felügyeletéért és a megfelelő képzés biztosításáért. Ez magában foglalhatja az állatok gondozását és használatát, az IRB-t, valamint a környezet-egészségügyi és biztonsági képzést. Mindkettőre vonatkozó terveket a projektjavaslatban kell megfogalmazni.

BEARCORE: Az Brózsás Ethics And Rfelelős Conduct Of RAz esearch (BEARCORE) program célja, hogy felvilágosítsa a különböző akadémiai területekről érkező fiatal kutatókat és gyakornokokat arra vonatkozóan, hogyan végezzék tudományos vizsgálataikat felelősségteljesen és tisztességesen. A BEARCORE egy személyes képzési program, amely kiegészíthető online oktatással a Collaborative Institutional Training Initiative (CITI) révén. Minden tavasszal megrendezésre kerül, és megfelel az NIH és az NSF követelményeinek. Míg a BEARCORE-t elsősorban gyakornokok és új kutatók használják az NIH és az NSF RCR követelményeinek teljesítésére, a Brown közösség bárki számára nyitva áll. A biológia szakos hallgatókat erősen javasoljuk, hogy vegyenek részt a BEARCORE képzéseken a BioMed oktatóinak laboratóriumi csoportjában végzett kutatás kezdetén. További információ a foglalkozásokról a BEARCORE honlapján található.

Laboratóriumi biztonság: A kar szponzora és a kar támogató intézménye köteles gondoskodni arról, hogy a Brown Egyetem laboratóriumban dolgozó összes hallgatója megkapja az összes szükséges helyszín-specifikus biztonsági képzést és laborspecifikus gyakorlati képzést a kari szponzorától és a kar szponzori intézményétől. bármilyen munka megkezdődik. A kar támogatójának és a kar támogató intézményének gondoskodnia kell arról is, hogy minden megfelelő egyéni védőeszköz (PPE) rendelkezésre álljon, és a hallgatók a megfelelő, feladatspecifikus védőeszközt használják a laboratóriumban végzett munka során.

IRB: Az emberi alanyokkal végzett projektek esetében szükség lehet az IRB (Intézményi Felülvizsgálati Testület) felülvizsgálatára, mielőtt végrehajthatók. Az IRB-folyamatot a kutatási projekt szponzorával kell egyeztetni, és időben el kell indítani, hogy az IRB jóváhagyását követően a teljes projektet végre lehessen hajtani. Minden esetben meg kell határozni, hogy a kórház és a Brown campus IRB megfelelő-e.

Az állatok gondozása és használata: Minden állatkutatást végző tanulónak be kell tartania az IACUC „Kiképzési és oktatási szabályzata a laboratóriumi állatokkal dolgozó személyzet számára” című szabályzatát. Ez a szabályzat felsorolja az összes szükséges képzést a Brown állatgondozó létesítményében dolgozó személyek számára. Az IACUC protokoll alapvizsgálója (PI), amely szerint a hallgató dolgozni fog, egyebek mellett a következő nyilatkozatokat is igazolja: 1) Minden olyan személy, aki a jelen protokoll szerint állatokkal dolgozik, megfelelő képzésben részesült vagy fog részesülni. eljárások és állatkezelési módszerek az állatokkal végzett munka előtt. A PI gondoskodik arról, hogy a jelen protokollban nem szereplő személyek ne vegyenek részt a protokoll kísérleteiben. 2) A listán szereplő összes személyzet elolvassa ezt a jegyzőkönyvet, miután azt az IACUC jóváhagyta, és mielőtt bármilyen kísérletet végezne laboratóriumi állatokon.

A HHS Office of Research Integrity számos forrással rendelkezik, beleértve a „The Lab” című interaktív videót, amely a kutatási visszaélésekre összpontosít.

A szponzorok értékelik a hallgató munkáját, előre meghatározott szempontok alapján, amelyeket a hallgatóval a félév elején megbeszélnek. Az értékelési szempontokat a fent ismertetett projektjavaslat űrlapon kell benyújtani.

A BIOL 1950, 1960, 0960 formális kurzusok, így a hallgatóknak 180 órát kell dolgozniuk a projekten. Az oktatóknak együtt kell működniük a hallgatókkal, hogy ésszerű munkarendet állítsanak fel egy önálló tanulmányi kurzushoz, amely összeget jelent

Összesen 12 óra munka hetente. Ez magában foglalja a laborban/kutatási helyen végzett és azon kívüli munkát is.

Az osztályzat kiválasztását (ABC/NC vagy S/NC) előre meg kell határozni, a hallgatóval egyeztetve. Az oktatók az osztályzatot a jegyzői határidőig várják.

Kar kívül A BioMed elsődleges támogatója lehet az önálló tanulmányokat folytató biológiahallgatóknak, de ezt saját tanszékük független tanulmányi kurzusszámával kell megtenniük.

A kar bármikor kapcsolatba léphet Dean Smith-szel a független tanulmányokkal kapcsolatos kérdéseivel.

Bevált gyakorlatok: adatok gyűjtése és bemutatása

A Journal of Biological Chemistry hasznos forrást állított össze mind a diákok, mind a kutatói mentorok számára, amely útmutatást tartalmaz az adatok gyűjtéséhez és bemutatásához.


Nézd meg a videót: SOKK Savaria OKtatási Kurzus - 8. Vérzéses sokk, hemosztázis (Június 2022).


Hozzászólások:

 1. Votilar

  Véleményem szerint hibát követel el. Írj nekem PM -ben.

 2. Seward

  figyelemre méltó, hogy az üzenet nagyon hasznos

 3. Thaddeus

  Understood not all.

 4. Doull

  Ez a téma egyszerűen páratlan :), számomra érdekes.

 5. Tassa

  Well done, your idea is very good

 6. Vutaxe

  Biztosan. És szembesültem vele. Beszéljük meg ezt a kérdést. Itt vagy PM-ben.

 7. Kishicage

  Ennek oka az, hogy túl gyakran :)Írj egy üzenetet